İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Önderimiz Mesih’e Güvenelim

Önderimiz Mesih’e Güvenelim

“Bir tek Önderiniz var, o da Mesih’tir” (MAT. 23:10).

İLAHİLER: 16, 14

1, 2. Musa’nın ölümünün ardından Yeşu hangi büyük görevi devraldı?

YEHOVA’NIN şu sözleri hâlâ Yeşu’nun kulaklarında çınlıyordu: “Kulum Musa öldü; şimdi sen ve bu halk kalkın, İsrailoğullarına verdiğim topraklara gitmek üzere Ürdün Irmağını geçin” (Yeşu 1:1, 2). Bu, neredeyse 40 yıldır Musa’nın yardımcısı olarak hizmet eden Yeşu için büyük bir değişimdi!

2 İsrailoğullarına çok uzun zaman boyunca Musa önderlik etmişti, şimdi onun yerini Yeşu alacaktı. Dolayısıyla Yeşu “Acaba halk beni önderleri olarak kabul edecek mi?” diye düşünmüş olabilir (Tekr. 34:8, 10-12). Kutsal Kitapla ilgili bir kaynak Yeşu 1:1, 2 hakkında şöyle diyor: “Hem geçmişte hem de günümüzde, bir önderden diğerine geçiş süreci bir ulus için en zor ve en tehlikeli dönemdir.”

3, 4. Yeşu’nun Tanrı’ya güveninin boşa çıkmadığını neden söyleyebiliriz? Aklımızdan hangi soru geçebilir?

3 Yeşu’nun kaygılanmak için haklı nedenleri vardı, ama Yehova’ya güvenip birkaç gün içinde harekete geçti (Yeşu 1:9-11). Tanrı onun güvenini boşa çıkarmadı. Kutsal Kitap kaydından gördüğümüz gibi, Yehova Yeşu’ya ve halkı İsrail’e bir meleği  aracılığıyla yol gösterdi. Büyük ihtimalle bu melek Söz, yani Tanrı’nın ilk yarattığı oğluydu (Çık. 23:20-23; Yuhn. 1:1).

4 Yehova’nın yardımıyla İsrailoğulları, Yeşu’nun yeni önderleri olmasından kaynaklanan değişikliklere alıştılar. Biz de büyük değişikliklerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla aklımızdan şu soru geçebilir: “Tanrı’nın teşkilatı hızla ilerlerken, O’nun önder olarak tayin ettiği İsa’ya güvenmek için hangi nedenlerimiz var?” (Matta 23:10’u okuyun). Bu soruyu yanıtlamak için, geçmişte değişiklikler yaşandığında Yehova’nın, halkına nasıl önderlik ettiğine bakalım.

İSRAİLOĞULLARINI KENAN DİYARINA GÖTÜREN ÖNDER

5. Yeşu Eriha yakınlarındayken ne oldu? (Makalenin başındaki resme bakın.)

5 İsrailoğulları Ürdün Irmağı’nı geçtikten kısa süre sonra Yeşu sıra dışı bir şey yaşadı. Eriha yakınlarındayken, kılıcını çekmiş bir adamla karşılaştı. Yeşu adamı tanımadığı için “Sen bizden yana mısın, yoksa düşmandan yana mı?” diye sordu. Aldığı cevap onu çok şaşırttı. Karşısındaki kişi “Yehova’nın ordusunun komutanı” olduğunu söyledi. Bu melek Tanrı’nın halkını korumak için harekete geçmeye hazırdı (Yeşu 5:13-15’i okuyun). Başka ayetler Yeşu’yla doğrudan Yehova’nın konuştuğunu söylese de, muhtemelen Yehova tıpkı geçmişte yaptığı gibi bir melek aracılığıyla konuşuyordu (Çık. 3:2-4; Yeşu 4:1, 15; 5:2, 9; Elçi. 7:38; Gal. 3:19).

6-8. (a) Yehova’nın bazı talimatları neden başta garip gelmiş olabilir? (b) Bu talimatların hikmet yansıttığı ve tam zamanında verildiği nasıl anlaşıldı? (Dipnota da bakın.)

6 Yeşu, Eriha’yı nasıl ele geçireceği konusunda bu melekten net talimatlar aldı. Başta bunlardan bazıları stratejik olarak mantıksız görünmüş olabilir. Mesela Yehova tüm erkeklerin sünnet edilmesini emretti; bu birkaç gün boyunca savaşamayacakları anlamına geliyordu. Peki askerleri sünnet etmek için uygun zaman mıydı? (Başl. 34:24, 25; Yeşu 5:2, 8).

7 Savunmasız durumdaki askerler “Bir saldırı olursa ailelerimizi nasıl koruyacağız?” diye düşünmüş olabilir. Ama sonra hiç ummadıkları bir haber aldılar: “İsrailoğulları yüzünden Eriha’nın kapıları sıkı sıkıya kapatılmıştı” (Yeşu 6:1). Saldırmak şöyle dursun, Erihalılar İsrailoğullarından korkuyordu! Olayların seyrindeki bu beklenmedik değişiklik, halkın Tanrı’nın rehberliğine duyduğu güveni güçlendirmiş olmalı.

8 Melek Yeşu’ya başka bir talimat daha verdi. Eriha’ya saldırmamalarını söyledi. Bunun yerine altı gün boyunca birer kez, yedinci gün yedi kez şehrin etrafını dolanacaklardı. Bazı askerler “Zamanımızı ve gücümüzü boşa harcıyoruz!” diye düşünmüş olabilir. Fakat her şey önderleri Yehova’nın kontrolü altındaydı! İsrailoğulları talimatlara uydukları için Eriha’yı savaşmadan fethettiler ve Yehova’nın talimatlarına uymanın yararını gördüklerinde imanları güçlendi (Yeşu 6:2-5; İbr. 11:30). *

9. Tanrı’nın teşkilatından aldığımız talimatlara neden uymalıyız? Bir örnek verin.

9 Bu kayıttan ne ders alabiliriz? Yehova’nın teşkilatı bazen yeni yöntemler kullanır ve biz her zaman bunların nedenini anlamayabiliriz. Örneğin, kişisel  incelemede, hizmette ve ibadetlerde elektronik cihazlar kullanmanın iyi bir fikir olmadığını düşünmüş olabiliriz. Fakat şimdi bu cihazları kullanmanın yararlarını muhtemelen fark ediyoruz. Başlarda bazı şüphelerimiz olsa da, bu tür ilerlemelerin olumlu sonuçlarını gördüğümüzde imanımız ve birliğimiz güçlenir.

BİRİNCİ YÜZYILDA MESİH’İN ÖNDERLİĞİ

10. Yönetim kurulunun Yeruşalim’de önemli bir toplantı yapmasını sağlayan kimdi?

10 Kornelius’un Hıristiyanlığı benimsemesinden yaklaşık 13 yıl sonra, Yahudi kökenli bazı kardeşler hâlâ sünnetin şart olduğunu söylüyordu (Elçi. 15:1, 2). Antakya’da bir görüş ayrılığı ortaya çıkınca, Pavlus’un meseleyi Yeruşalim’deki yönetim kuruluna götürmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardında kim vardı? Pavlus şöyle yazdı: “Bu kez gidişim bir vahiy sonucu olmuştu.” Belli ki yönetim kurulunun bu anlaşmazlığı çözmesi için olayları Mesih yönlendiriyordu (Gal. 2:1-3).

Birinci yüzyıldaki cemaatin önderi Mesih’ti (10, 11. paragraflara bakın)

11. (a) Bazıları sünnet hakkında hâlâ ne düşünüyordu? (b) Pavlus Yeruşalim’deki ihtiyarları alçakgönüllülükle desteklediğini nasıl gösterdi? (Dipnota da bakın.)

11 Yönetim kurulu Mesih’in yönlendirmesiyle, başka milletlerden olan Hıristiyanların sünnet edilmesine gerek olmadığını açıkladı (Elçi. 15:19, 20). Fakat bu karardan yıllar sonra, Yahudi kökenli pek çok Hıristiyan hâlâ çocuklarını sünnet ettiriyordu. Yeruşalim’deki ihtiyarlar Pavlus’un Musa Kanununa uymadığına dair bir söylenti dolaştığını duyunca ona bazı beklenmedik talimatlar verdiler * (Elçi. 21:20-26). Ondan dört adamı, arınma kurallarını yerine getirmeleri için mabede götürmesini istediler. Böylece Pavlus’un “Kanuna uyan biri olduğunu” herkes görecekti. Pavlus bunun gerçekten hikmetli bir öğüt olup olmadığını sorgulayabilir ve asıl sorunun, sünnet meselesini tam kavramamış Yahudi  Hıristiyanlarda olduğunu söyleyebilirdi. Ancak, o ihtiyarlar tüm Hıristiyanların birlik içinde olmasını istiyordu. Pavlus bunu anladı ve aldığı talimata alçakgönüllülükle uydu. Yine de şöyle düşünebiliriz: “İsa ölümüyle Musa Kanununu geçersiz kılmıştı. O halde bu meselenin bu kadar uzun süre boyunca çözümsüz kalmasına neden izin verdi?” (Kol. 2:13, 14).

12. Mesih sünnet meselesinin çözüme kavuşması için neden beklemiş olabilir?

12 Bazıları için yeni bir anlayışa uyum sağlamak zaman alır. Yahudi kökenli Hıristiyanların da bakış açılarını düzeltmek için zamana ihtiyacı vardı (Yuhn. 16:12). Sünnetin artık Tanrı’yla özel bir ilişkinin işareti olmadığını kabul etmek bazılarına zor geldi (Başl. 17:9-12). Başkaları ise Yahudi toplulukları içinde göze batmak istemediler çünkü zulüm görmekten korkuyorlardı (Gal. 6:12). Ancak Mesih Pavlus’un mektupları aracılığıyla zaman içinde daha çok rehberlik sağladı (Rom. 2:28, 29; Gal. 3:23-25).

MESİH CEMAATİNE HÂLÂ ÖNDERLİK EDİYOR

13. Mesih’in bugün bize önderlik ettiğini anlamamıza ne yardım edebilir?

13 Teşkilatın yaptığı bazı değişikliklerin nedenini tam olarak anlamadığımızda, Mesih’in geçmişte nasıl önderlik ettiği üzerinde düşünmemiz iyi olur. O, hem Yeşu’nun zamanında hem de birinci yüzyılda Tanrı’nın toplumunu bir bütün olarak korumak, imanlarını ve aralarındaki birliği güçlendirmek için her zaman hikmetli talimatlar verdi (İbr. 13:8).

14-16. ‘Sadık ve sağgörülü hizmetkârın’ talimatları, Mesih’in bizimle ilgilendiğini nasıl açıkça gösteriyor?

14 Bugün “sadık ve sağgörülü hizmetkâr” ihtiyacımız olan öğütleri tam zamanında veriyor (Mat. 24:45). Bu öğütler İsa’nın bizimle ilgilendiğini kanıtlıyor. Dört çocuğu olan Marc şöyle diyor: “Şeytan cemaatleri zayıflatmak için ailelere saldırıyor. Sadık hizmetkâr bizi her hafta aile ibadeti yapmaya teşvik ederek aile reislerine şu net mesajı veriyor: Ailenizi koruyun!”

15 Mesih’in nasıl önderlik ettiğini fark ettiğimizde, onun ruhi ilerleyişimizle yakından ilgilendiğini hissederiz. İhtiyar olarak hizmet eden Patrick şunları söylüyor: “Bazı kardeşler, hafta sonları tarla hizmeti için küçük gruplar halinde buluşmayı başta teşvik edici bulmadılar. Fakat bu düzenleme, İsa’nın başlıca niteliklerinden birini açıkça gösteriyor; o arka planda kalan kişilerle her zaman yakından ilgilenmiştir. Çekingen veya hizmete fazla çıkmayan kardeşler daha çok takdir edildiklerini ve daha faydalı olduklarını hissediyor, böylece ruhen gelişiyorlar.”

16 Mesih ruhi ihtiyaçlarımızla ilgilenmenin yanı sıra, bugün yeryüzünde yapılan en önemli işe odaklanmamıza ve dikkatimizin dağılmamasına da yardım ediyor (Markos 13:10’u okuyun). Kısa süre önce ihtiyar tayin edilen André, teşkilattan gelen her yeni talimata uymaya özen gösteriyor. Şöyle diyor: “Bürolarda çalışan kardeşlerin sayısının azaltılması, çok önemli bir dönemde yaşadığımızı ve var gücümüzle duyuru işini desteklememiz gerektiğini bize hatırlatıyor.”

MESİH’İN ÖNDERLİĞİNİ VEFAYLA DESTEKLEYİN

17, 18. Değişikliklere ayak uydurmanın yararları üzerinde neden düşünmeliyiz?

17 Hüküm süren kralımız İsa Mesih’ten aldığımız talimatlar, bize hem şimdi hem de gelecekte yardım edecek. Öyleyse, son zamanlarda yapılan değişikliklere ayak uydurmanın bize nasıl yarar  sağladığına odaklanmaya çalışalım. İbadetlerde veya hizmette yapılan değişikliklerden nasıl yarar gördüğünüzü aile ibadetinizde ele alabilirsiniz.

Ailenizin ve iman kardeşlerinizin Yehova’nın teşkilatına ayak uydurmasına yardım ediyor musunuz? (17, 18. paragraflara bakın)

18 Teşkilattan gelen talimatları uygulamanın çok iyi sonuçlar verdiğini unutmazsak, bunlara sevinçle uymamız kolaylaşır. Örneğin basılı yayınların azaltılmasıyla tasarruf ediyoruz. Ayrıca yeni teknolojileri kullandığımız için iyi haberi daha çok insana ulaştırabiliyoruz. Elektronik yayınları, ses kayıtlarını ve videoları kişisel olarak daha çok kullanabilir miyiz? Bu sayede, teşkilatın kaynaklarını akıllıca kullanmamızı isteyen Mesih’i desteklediğimizi gösterebiliriz.

19. Mesih’in önderliğini neden desteklemeliyiz?

19 Mesih’in önderliğini desteklediğimizde, kardeşlerimizin imanını güçlendiririz ve birliğimize katkıda bulunuruz. André Beytellerde çalışanların azaltılması hakkında şöyle diyor: “Bu değişikliklere uyum sağlayan eski Beytellilerin sergilediği güzel tutum, Mesih’in önderliğine güvenmemi ve bu kardeşlere saygı duymamı sağladı. Onlar, her görevi sevinçle yerine getirerek Yehova’nın arabasına ayak uyduruyorlar.”

İMAN EDİN VE ÖNDERİMİZE GÜVENİN

20, 21. (a) Önderimiz Mesih’e neden güvenebiliriz? (b) Gelecek makalede hangi soruyu ele alacağız?

20 Önderimiz İsa Mesih ‘son zaferine doğru ilerliyor’ ve çok yakında ‘korkunç [ya da “hayranlık uyandıran”] işler yapacak’ (Vah. 6:2; Mezm. 45:4). Fakat o şimdiden bizi yeni dünyadaki yaşama ve orada yapacağımız işlere hazırlıyor. O zaman, diriltilen kişilere eğitim vereceğiz ve dünyanın cennete dönmesine yardım edeceğiz.

21 Değişen koşullara rağmen Kralımıza sarsılmaz bir güven duymaya devam edersek, o da yeni dünyaya giden yolda bize önderlik edecek (Mezmur 46:1-3’ü okuyun). Tabii bazen değişiklikler bize zor gelebilir, özellikle de hayatımız bunlardan hiç beklemediğimiz şekilde etkilendiğinde. Böyle bir şey yaşadığımızda, iç huzurumuzu ve Yehova’ya olan güçlü imanımızı nasıl koruyabiliriz? Bu soru gelecek makalede ele alınacak.

^ p. 8 Arkeologlar Eriha kalıntıları arasında büyük miktarda tahıl stoku buldu. Bu durum Kutsal Kitap kaydını destekler, çünkü kayıt kuşatmanın kısa sürdüğünü ve İsrailoğullarının Eriha’dan ganimet almasına izin verilmediğini anlatır. O dönem hasat zamanıydı ve tarlalarda bol miktarda ürün bulunuyordu, dolayısıyla Eriha’yı fethetmek için çok uygun bir zamandı (Yeşu 5:10-12).

^ p. 11 15 Mart 2003 tarihli Gözcü Kulesi, sayfa 24’teki “Pavlus’un Alçakgönüllülükle Karşıladığı Bir Deneme” başlıklı çerçeveye bakın.