İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 TASARIM ÜRÜNÜ MÜ?

Bitkilerin Matematik Zekâsı

Bitkilerin Matematik Zekâsı

BİTKİLER fotosentez yaparak güneş ışığından elde ettikleri enerji yardımıyla besin üretirler. Bu oldukça karmaşık bir süreçtir. Ancak bazı türler üzerinde yapılan araştırmalar, onların başka bir becerisini daha ortaya çıkardı. Bitkiler ürettikleri besini gece boyunca en ideal oranda tüketmek için hesap yapıyorlar.

Şunu düşünün: Bitkiler gündüzleri atmosferdeki karbondioksidi nişastaya ve şekere çevirir. Birçok tür, gün boyunca depoladığı nişastayı gece tüketir. Böylece aç kalmazlar, verimliliklerini korurlar ve büyümeye devam ederler. Üstelik depoladıkları nişastayı ne çok hızlı ne de çok yavaş, tam doğru hızda tüketirler. Bu şekilde şafak sökene kadar besinin yaklaşık yüzde 95’ini kullanır ve sonra yeni besin üretmeye başlarlar.

Bu bulgular, turpgiller familyasından Arabidopsis thaliana isimli bir hardal bitkisi üzerinde yapılan deneyler sonucunda elde edildi. Araştırmacılar bu bitkinin besin tüketimini gecenin uzunluğuna göre ayrıntılı şekilde ayarladığını fark etti. Anlaşılan bu bitki mevcut nişasta miktarını şafağa kadar kalan süreye (8, 12 ya da 16 saat de olsa) bölerek en ideal tüketim hızını saptıyor.

Bitkiler ne kadar nişasta stoku olduğunu nasıl tespit ediyor? Kalan zamanı nasıl ölçüyor? Hangi mekanizma sayesinde matematik hesaplamaları yapabiliyor? İleride yapılacak araştırmalar bu soruların cevaplanmasını sağlayabilir.

Ne dersiniz? Bitkilerin matematiksel hesap yapabilme yeteneği evrimle mi oluştu? Yoksa tasarlandı mı?