İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Şiddet

Şiddet

İnsanlık tarihi şiddetle doludur. Peki bu üzücü durum böyle sürüp gidecek mi?

Tanrı’nın şiddetle ilgili görüşü nedir?

İNSANLAR NE DİYOR?

Dindar kişiler de dahil birçokları, herhangi bir kışkırtma karşısında şiddete başvurmanın haklı bir tepki olduğuna inanıyor. Ayrıca milyonlarca kişi televizyon programları ve filmlerde gösterilen şiddetin zararsız bir eğlence olduğunu düşünüyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kuzey Irak’taki Musul şehrinin yakınlarında eski Asur İmparatorluğu’nun başkenti olan Nineve’nin kalıntıları bulunmaktadır. Bu büyük şehir refah ve varlık içindeyken, Kutsal Kitap Tanrı’nın “Nineve’yi ıssız bir viraneye” çevireceğini bildirmişti (Tsefanya 2:13). Yaratıcı, bu şehre hitaben “Herkese ibret olacaksın” demişti. Böyle söylemesinin nedeni Nineve’nin ‘kanlı bir şehir’ olmasıydı (Nahum 1:1; 3:1, 6). Ayrıca Mezmur 5:6 ‘Yehova eli kanlı adamdan tiksinir’ der. Nineve şehrinin kalıntılarının da gösterdiği gibi, Tanrı söylediklerini yerine getirdi.

Şiddet, hem Tanrı’nın hem de insanların başdüşmanı olan İblis Şeytan’dan kaynaklanır; İsa onu “katil” olarak adlandırmıştı (Yuhanna 8:44). İnsanların şiddetle ilgili tutumları ve medyada sergilenen şiddete düşkünlükleri Şeytan’ın özelliklerini yansıtıyor, çünkü “Bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” (1. Yuhanna 5:19). Yaratıcıyı memnun etmek için şiddetten nefret etmeli ve O’nun sevdiği şeyleri sevmeliyiz. * Bunu yapmak mümkün mü?

‘Yehova şiddeti sevenden nefret eder’ (Mezmur 11:5)

Şiddet düşkünü insanlar değişebilir mi?

İNSANLAR NE DİYOR?

Şiddet insan doğasının değişmez bir parçasıdır.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap “Gazaptan, öfkeden, kötülükten, aşağılayıcı ve açık saçık konuşma tarzından tamamen sıyrılın” der. Ayrıca “Alışkanlıklarıyla birlikte eski kişiliği üzerinizden çıkarıp atın . . . . yeni kişiliği giyin” diye öğütler (Koloseliler 3:8-10). Tanrı bizden çok şey mi istiyor? Hayır. İnsanlar değişebilir.  * Nasıl?

İlk adım, Tanrı hakkında tam bilgi edinmektir  (Koloseliler 3:10). Bir kişi açık bir yürekle Yaratıcımızın harika niteliklerini ve standartlarını öğrendiğinde, Tanrı’yı sever, O’na yaklaşır ve O’nu memnun etmek ister (1. Yuhanna 5:3).

İkinci adım, arkadaş seçimimizle bağlantılıdır. Kutsal Kitap şöyle der: “Öfkeli insanla arkadaşlık etme, çabuk parlayan adamla birlikte olma. Yoksa sen de onun gibi davranmaya alışırsın ve kendi canına tuzak kurmuş olursun” (Özdeyişler 22:24, 25).

Üçüncü adım ise anlayış geliştirmeyi gerektirir. Şiddete olan eğilimin özdenetim eksikliğini yansıtan ciddi bir zayıflık olduğunu fark edin. Oysa barışçı olmak güçlü bir kişiliğin göstergesidir. Özdeyişler 16:32 şöyle der: “Çabuk öfkelenmeyen adam yiğitten . . . . üstündür.”

‘Herkesle barışık olmak için çaba harcayın’ (İbraniler 12:14)

Şiddet bir gün sona erecek mi?

İNSANLAR NE DİYOR?

Şiddet her zaman hayatımızda vardı ve olmaya da devam edecek.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

“Az kaldı! Artık kötüler olmayacak . . . . Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” (Mezmur 37:10, 11). Tanrı yumuşak başlı ve barışçı kişileri korumak için, eski Nineve’yi yok ettiği gibi şiddeti sevenleri de yok edecek. O günden sonra şiddet bir daha asla dünyadaki barışı bozamayacak (Mezmur 72:7).

‘Yumuşak başlı olanlar yeryüzünü miras alacak’ (Matta 5:5)

Bu nedenle şimdi, Tanrı’nın onayını kazanmak için barışsever bir tutum geliştirmeliyiz. 2. Petrus 3:9’da şunlar kayıtlıdır: “Yehova . . . . hiç kimsenin yok olmasını istemediğinden ve herkesin tövbe etmesini istediğinden, sizin için sabrediyor.”

“Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar” (İşaya 2:4)

^ p. 7 Yaratıcı, topraklarını savunmaları için eski İsrailoğullarının savaşmasına izin vermişti (2. Tarihler 20:15, 17). Fakat İsrailoğullarını reddedip, İsa’nın takipçilerinden oluşan ve sınırları olmayan yeni bir toplum oluşturduğunda bu durum değişti.

^ p. 11 Bazı kişilerin yaşamlarını nasıl değiştirdiklerini Gözcü Kulesi dergisinde bulunan “Kutsal Kitap Hayatları Değiştirir” başlıklı dizi makalelerde okuyabilirsiniz.