İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Yaşanan Acılar

Yaşanan Acılar

Bazıları yaşadığımız acılara Yaratıcının sebep olduğunu ya da en azından, bu acılara kayıtsız kaldığını düşünüyor. Peki Kutsal Kitap gerçekten bunu mu öğretiyor? Okuyacaklarınız sizi şaşırtabilir.

Çektiğimiz acılardan Yaratıcı mı sorumlu?

“Tanrı asla kötülük etmez” (Eyüp 34:12)

İNSANLAR NE DİYOR?

Bazı kişiler yaşanan iyi ya da kötü her şeyin Yaratıcıdan geldiğini, çekilen acıların da O’ndan kaynaklandığını düşünüyor. Örneğin bir doğal afet yaşandığında, Tanrı’nın günah işleyen insanları bu şekilde cezalandırdığına inanıyorlar.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap çektiğimiz acılardan Yaratıcının sorumlu olmadığını açıkça belirtir. Örneğin, sıkıntılar ve zorluklarla karşılaştığımızda “Tanrı beni sınıyor” demenin doğru olmayacağını söyler. “Çünkü Tanrı kimseyi kötü şeylerle sınamaz” (Yakup 1:13). Bu sözler karşılaştığımız sınavlardan ve sonrasında çekilen acılardan Yaratıcının sorumlu olmadığını gösterir. Hatta Kutsal Yazılar, “Tanrı asla kötülük etmez” der (Eyüp 34:12).

Yaşanan acıların sorumlusu Yaratıcı değilse, bunlara yol açan kimdir ya da nedir? Ne yazık ki, insanlar çoğunlukla başka kusurlu insanlar yüzünden acı çekiyor (Vaiz 8:9). Ayrıca “beklenmedik olaylar” nedeniyle, yani sırf yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğumuz için felaketlerle karşılaşabiliriz (Vaiz 9:11). Bununla birlikte, Kutsal Kitaba göre “bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor”; dolayısıyla insanların çektiği acıların başlıca sorumlusu “bu dünyanın hükümdarı” İblis Şeytan’dır (1. Yuhanna 5:19; Yuhanna 12:31). Evet, çektiğimiz sıkıntılardan Yaratıcımız değil, Şeytan sorumludur.

 Yaratıcı çektiğimiz acılarla ilgileniyor mu?

‘Ne zaman sıkılsalar O da sıkılmıştı’ (İşaya 63:9)

İNSANLAR NE DİYOR?

Bazı kişiler Yaratıcının çektiğimiz acılarla ilgilenmediğine inanıyor. Örneğin Tanrı’nın varlığını sorgulayan bir yazar, O’nun “çektiğimiz acılar karşısındaki merhametten ve şefkatten yoksun tutumuna” dikkat çekti. Bu yazara göre eğer bir Yaratıcı varsa, insanlara karşı “acımasız ve ilgisiz” Biri olmalı.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap Yaratıcının acımasız ve ilgisiz Biri olmadığını, aksine O’nun çektiğimiz acılar karşısında derinden etkilendiğini ve çok yakında bu acılara son vereceğini belirtir. Kutsal Kitapta yer alan şu üç gerçek bizi rahatlatabilir:

Yaratıcı çektiğimiz sıkıntıların farkındadır. İnsanlığın acı çekmeye başladığı ilk günden beri, dökülen tek bir gözyaşı bile Yehova’nın * dikkatinden kaçmamıştır; çünkü O “ışık saçan gözleriyle” her şeyi görür (Mezmur 11:4; 56:8). Örneğin, eski devirlerde sadık kulları baskılarla karşılaştığında Tanrı şunu söylemişti: “Halkımın ıstırabını gördüm.” Peki Tanrı halkının neler çektiğinin gerçekten farkında mıydı? Evet, Tanrı şöyle dedi: “Çektikleri acıları çok iyi biliyorum” (Çıkış 3:7). Sadece şunu bilmek bile birçok kişiyi rahatlatır: Tanrı başkalarının farkına varamayacağı ya da tam olarak anlayamayacağı sıkıntılarımız da dahil, çektiğimiz tüm acıların farkındadır (Mezmur 31:7; Özdeyişler 14:10).

Acı çekmemiz Yaratıcıyı üzer. Yehova Tanrı insanların çektiği sıkıntıların farkında olmakla kalmaz, aynı zamanda bu durum O’nu derinden etkiler. Örneğin geçmişte toplumundaki kişiler sıkıntı çektiğinde Tanrı üzülmüştü. Kutsal Kitap şöyle der: ‘Ne zaman sıkılsalar O da sıkılmıştı’ (İşaya 63:9). Yaratıcı insanlardan çok üstün olmasına rağmen, acı çekenlere duygudaşlık gösterir, onların acılarını sanki Kendi yaşıyormuş gibi hisseder! Gerçekten de, “Yehova çok şefkatli ve merhametlidir” (Yakup 5:11). Üstelik O, acılara dayanmamıza da yardım eder (Filipililer 4:12, 13).

Yaratıcı insanların çektiği bütün acılara son verecek. Kutsal Kitap Yaratıcının, tüm insanların acılarına son vereceğini belirtir. Yehova gökteki Krallık aracılığıyla dünyadaki koşulları kökten değiştirerek her şeyi düzeltecek. Kutsal Kitap şunu vaat eder: “[Tanrı] gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:4). Peki, ölmüş olanlar için ne denebilir? Tanrı onları diriltecek, böylece onlar acıların olmadığı bir yeryüzünde yaşama kavuşacaklar (Yuhanna 5:28, 29). Geçmişte yaşadığımız üzücü olaylar bize acı vermeye devam edecek mi? Hayır, çünkü Yehova şunu vaat etti: “Önceki şeyler hatırlanmayacak, akla gelmeyecek” (İşaya 65:17). *

^ p. 13 Kutsal Kitap Tanrı’nın isminin Yehova olduğunu belirtir.

^ p. 15 Yaratıcının acılara bir süre izin vermesinin nedeni ve bu acılara nasıl son vereceğiyle ilgili bilgi almak için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 8. bölümüne ve 11. bölümüne bakın.