İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 DÜNYAYA BAKIŞ

Din

Din

Dinin birleştirici bir güç olması beklenir. Ancak çoğunlukla güvensizliğin ve çatışmaların kaynağı olduğu görülüyor.

Dünya

Dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlası, resmi politikalar ve toplumsal düşmanlıklar nedeniyle aşırı dini kısıtlamaların bulunduğu ülkelerde yaşıyor. Geçen beş yıl içinde dini azınlıklara saldırıların düzenlendiği ülkelerin sayısı neredeyse ikiye katlandı.

NE DERSİNİZ? Bazı insanlar hangi farklı nedenlerle dine karşı olumsuz düşüncelere sahip? (Matta 23:27, 28; Yuhanna 15:19).

İngiltere

Observer gazetesinde çıkan bir habere göre eski başbakan Tony Blair, son zamanlardaki çoğu terör hareketinin arkasında yatan etkenin “dini istismar” olduğunu belirtti. Sözlerine şunları ekledi: “Bu yüzyılın savaşları, 20. yüzyıldaki gibi politik ideolojilerden kaynaklanan savaşlardan farklı. Artık kültürel ve dinsel farklılıklar yüzünden kolaylıkla savaş çıkabiliyor.”

NE DERSİNİZ? Din neden bu kadar çok bölünmeye yol açıyor? (Markos 7:6-8)

Avustralya

Avustralya İstatistik Bürosunun raporuna göre her 5 Avustralyalıdan 1’i, herhangi bir dine mensup olmadığını söyledi. Üstelik raporda, “bir dine mensup olmanın dinsel faaliyetlere aktif şekilde katılmak anlamına gelmediği” de belirtiliyor. Bir dine mensup olan erkeklerin sadece yüzde 15’i ve kadınların da yüzde 22’si dinsel faaliyetlere aktif şekilde katıldıklarını ifade ediyor.

NE DERSİNİZ? Günümüzde birçok dinin hangi olumsuz özellikleri görülüyor? (Matta 7:15-20)