İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Yeryüzü

Yeryüzü

Yaratıcımızın yeryüzüyle ilgili amacı nedir?

“Yeryüzünü biçimlendirip yapan, pekiştiren, onu boş yere yaratmayan, üzerinde oturulsun diye ona şekil veren Yehova” (İşaya 45:18).

İNSANLAR NE DİYOR?

Birçok kişi dünyanın rastlantı sonucu oluştuğunu iddia ediyor. Bazı dinlerde ise insanlar dünyanın bir sınav yeri olduğuna, Tanrı’nın bizi burada sınadığına inanıyor ve yaptıklarımıza göre cennete veya cehenneme gideceğimizi düşünüyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap ‘Tanrı’nın gökleri ve yeri yarattığını’ söyler (Başlangıç 1:1). Yaratıcımız ilk insan çiftine şöyle demişti: “Çocuklar sahibi olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu denetiminiz altına alın. . . . . Yeryüzündeki tüm canlılara hâkim olun” (Başlangıç 1:28). Tanrı, ancak itaatsizlik ederlerse öleceklerini söylemişti (Başlangıç 2:17). Dolayısıyla O yeryüzünün insanlar için kalıcı bir yuva olmasını istiyordu. Tanrı’nın amacı dünyanın ona iyi bakacak itaatli insanlarla dolması ve insanların orada sonsuza dek yaşamasıydı.

 Dünya yok olacak mı?

“Yeri sağlam temeller üzerine kurdun, sonsuza dek, asla sarsılmayacak” (Mezmur 104:5).

İNSANLAR NE DİYOR?

Bilim insanlarının dünyanın ya da üzerindeki yaşamın yok olmasıyla ilgili farklı senaryoları var. Bu senaryolar arasında göktaşı veya kuyruklu yıldız çarpması, süper yanardağ patlaması, güneşin yok olması ya da küresel ısınma gibi doğal tehditler ve insanlardan kaynaklanan nükleer savaşlar veya biyoterörizm gibi felaketler yer alıyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili amacı değişmedi. Kutsal Kitap açıkça şöyle der: ‘Yeryüzü sonsuza dek duruyor’ (Vaiz 1:4). Üstelik Kutsal Kitap yeryüzünde her zaman yaşam olacağını da söyler. Şöyle der: “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezmur 37:29).

NEDEN ÖNEMLİ?

Yeryüzünün yok olacağı düşüncesi, bazı insanların değerli kaynakları bencilce yok etmesine yol açtı. Başkaları da bu yüzden gelecekle ilgili ümitlerini yitirdi ve sadece anı yaşamaya başladı. Bu durum birçok insanın anlamsız ya da amaçsız bir hayat yaşamasına neden oluyor. Diğer yandan eğer yeryüzünde sonsuza dek yaşayacağımıza inanırsak, hem bize hem de ailemize uzak gelecekte bile yarar sağlayacak kararlar almaya çalışırız.

Tüm iyi insanlar göğe mi gider?

“Gökler Yehova’nın gökleri, fakat yeryüzünü insanoğullarına verdi” (Mezmur 115:16).

İNSANLAR NE DİYOR?

Birçok kişi tüm iyi insanların göğe gittiğine inanıyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap göklerin Tanrı’ya ait olduğunu, fakat yeryüzünün insanların yaşaması için yaratıldığını söyler. Ayrıca Kutsal Kitap ‘gelecekteki yeryüzünden’ de bahseder (İbraniler 2:5). İsa peygamber göğe çıkan ilk insandı. Kutsal Kitap az sayıda seçilmiş kişinin de özel bir amaçla göğe gideceğini söyler. Bu kişiler İsa’yla birlikte “yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürecekler” (Vahiy 5:9, 10; Luka 12:32; Yuhanna 3:13).

NEDEN ÖNEMLİ?

Tüm iyi insanların göğe gittiği inancı Kutsal Kitaptaki bilgilerle bağdaşmaz. Eğer Tanrı tüm iyi insanları göğe alsaydı, yeryüzüyle ilgili başlangıçtaki amacı başarısız olmuş olurdu. Ayrıca insanların yeryüzünde sonsuza dek yaşayacağıyla ilgili vaadi de gerçek bir vaat olmazdı. Oysa Kutsal Kitap şunu der: “Yehova’ya ümit bağla, O’nun yolundan ayrılma, yeryüzünü mülk edinmen için seni yükseltecek” (Mezmur 37:34).