İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Evlilik Öncesi Cinsel İlişki

Evlilik Öncesi Cinsel İlişki

Evlilik öncesi cinsel ilişki yanlış mı?

‘Tanrı’nın isteği, cinsel ahlaksızlıktan sakınmanızdır’ (1. Selanikliler 4:3).

İNSANLAR NE DİYOR?

Bazı kültürlerde iki tarafın da rızası varsa, evli olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkiye hoşgörüyle bakılır. Bazı yörelerde, ergenlik çağındaki bekâr gençlerin cinsel açıdan yakınlaşması da olağan kabul edilir.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap “cinsel ahlaksızlık” ifadesini evlilik dışı cinsel ilişki için kullanır. Tanrı Kendisine hizmet eden kişilerin ‘cinsel ahlaksızlıktan sakınmasını’ ister (1. Selanikliler 4:3). Cinsel ahlaksızlık, bazı ciddi günahlarla bir sayılır. Bu günahlardan bazıları ruhçuluk, içkicilik, putperestlik, adam öldürme ve hırsızlıktır (1. Korintoslular 6:9, 10; Vahiy 21:8).

BU NEDEN SİZİ İLGİLENDİRMELİ?

Öncelikle Kutsal Kitap bizi şöyle uyarır: ‘Cinsel ahlaksızlık yapanları Tanrı yargılayacak’ (İbraniler 13:4). Daha önemlisi, Tanrı’nın cinsel ahlak konusundaki kanunlarına itaat ederek, O’nu sevdiğimizi gösteririz (1. Yuhanna 5:3). Tanrımız da Kendi emirlerine uyanlara nimetler verir (İşaya 48:18).

 Evli olmayan kişiler arasındaki cinsel yakınlaşma ahlaksızlık sayılır mı?

“Aranızda cinsel ahlaksızlığın, hiçbir pisliğin ve açgözlülüğün sözü bile edilmesin” (Efesoslular 5:3).

İNSANLAR NE DİYOR?

Birçokları, evli olmayan kişiler arasında cinsel ilişki olmadığı sürece, fiziksel yakınlaşmaların hiçbir mahsuru olmadığına inanıyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap ahlaksızlık konusunu ele alırken, cinsel “pisliklerden” ve ‘edepsiz davranışlardan’ da söz etmişti (2. Korintoslular 12:21). Açıkça anlaşıldığı gibi, cinsel ilişkinin söz konusu olmadığı durumlarda bile, evli olmayan kişiler arasında görülen uygunsuz yakınlaşmalar Tanrı’nın gözünde iğrençtir.

Cinsel ilişki konusunda Kutsal Kitabın bütününe baktığımızda, bu tür yakınlaşmaların yalnızca evli eşler arasında olması gerektiğini görürüz. Aynı zamanda Kutsal Kitap ‘doymak bilmez bir şehvetin esiri olmanın’ da uygun olmadığını belirtir (1. Selanikliler 4:5). Bunun anlamı nedir? Şöyle bir örnek düşünelim: Evli olmayan bir çift cinsel ilişkiye girmemek konusunda kararlı olabilir. Fakat yine de birbirlerine yakınlaşmak için uygunsuz davranışlarda bulunuyorlarsa, aslında hakları olmayan bir şeye göz dikmiş ya da böyle bir şeyi şehvetle arzuluyorlar demektir. Dolayısıyla “doymak bilmez bir şehvetin esiri” olduklarından suçludurlar. Kutsal Kitapta böyle bir cinsel açgözlülük mahkûm edilir (Efesoslular 5:3-5).

Cinsel ahlaksızlıktan nasıl uzak durabilirsiniz?

“Cinsel ahlaksızlıktan kaçın” (1. Korintoslular 6:18).

BU NEDEN SİZİ İLGİLENDİRMELİ?

Kutsal Kitaba göre, evlilik öncesi cinsel ilişkiye girenler Tanrı’yla dostluklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır (Koloseliler 3:5, 6).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap bize ‘cinsel ahlaksızlıktan kaçmamızı’ öğütler (1. Korintoslular 6:18). Bu sözler, bizi cinsel ahlaksızlığa sürükleyebilecek her şeyden mümkün olduğunca uzak durmamız gerektiği anlamına gelir. (Özdeyişler 22:3). Örneğin, ahlaksal açıdan temiz kalmak için cinsel ilişki konusunda Tanrı’nın ilkelerini önemsemeyen kişilerle yakın arkadaşlıktan kaçınmak önemlidir. Kutsal Kitap şöyle uyarır: “Hikmetlilerle aynı yolda giden hikmetli olur; akılsızlarla ilişkide olan ise zarar görür” (Özdeyişler 13:20).

Ayrıca zihnimizi ahlaksız düşüncelerle doldurmak da bizi böyle davranışlara yöneltebilir (Romalılar 8:5, 6). Bu nedenle cinsel ilişkinin uygun olmayan şekilde sergilendiği ya da Tanrı’nın iğrenç bulduğu cinsel davranışları öven her tür müzik, video, basılı malzeme ya da buna benzer şeylerden uzak durmak doğru olur (Mezmur 101:3).