İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Alkol

Alkol

İçki içmek yanlış mı?

“Yüreğini sevindiren şarap, yüzünü ışıldatan yağ, yüreğine can veren ekmek” (Mezmur 104:15).

İNSANLAR NE DİYOR?

Alkollü içkiler bazı kültürlerde sofraların vazgeçilmezidir. Bazılarında ise içki içmek kesinlikle kabul edilmez. Alkolle ilgili neden böyle farklı görüşler var? Çünkü insanlar çeşitli faktörlerden etkileniyorlar; örneğin dinleri, kültürleri ve sağlıkla ilgili kaygıları onları etkiliyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap sarhoşluğu ve aşırı alkol kullanımını mahkûm eder, fakat alkolün ölçülü şekilde tüketilmesini mahkûm etmez (1. Korintoslular 6:9, 10). Aslında Kutsal Kitapta, çok eski zamanlardan beri imanlı kadın ve erkeklerin şarap içtiğinden bahsedilir ve bu içkiden iki yüzden fazla kez söz edilir (Başlangıç 27:25). Kral Süleyman şu sözleri kaleme almıştı: “Yemeğini sevinçle ye, şarabını neşeyle iç” (Vaiz 9:7). Şarap insanın sevincini artırdığından genelde mutlu olaylarda, örneğin düğün yemeklerinde servis edilirdi. İsa peygamber ilk mucizesini böyle bir düğün ziyafetinde gerçekleştirdi ve suyu ‘iyi şaraba’ çevirdi (Yuhanna 2:1-11). Ayrıca şarap tıbbi amaçlarla da kullanılırdı (Luka 10:34; 1. Timoteos 5:23).

 Kutsal Kitap alkol tüketimine sınır koyar mı?

“Şaraba esir [olmayın](Titus 2:3).

NEDEN ÖNEMLİ?

Her yıl birçok ailede babanın, annenin ya da her ikisinin de aşırı içki içmesinden dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca aşırı içki içmek, kişinin düşüp yaralanmasına ya da başına başka kazalar gelmesine, hatta trafik kazaları geçirmesine neden oluyor. Ölçüsüz alkol kullanımı uzun vadede ise beyne, kalbe, karaciğere ve mideye zarar verebiliyor.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Hem içki içerken hem de yemek yerken ölçülü olmak, Yaratıcımızın temel taleplerinden biridir (Özdeyişler 23:20; 1. Timoteos 3:2, 3, 8). Özdenetim göstermezsek Tanrı’nın onayını kaybederiz. Kutsal Kitap şöyle der: “Şarap alaycıdır, içki gürültücüdür, onunla yoldan çıkan akıllı değildir” (Özdeyişler 20:1).

Alkol insanı nasıl ‘yoldan çıkarabilir’? Bunu kişinin ahlak duygusunu nasırlaştırarak yapabilir. Hoşea 4:11 şöyle der: ‘Eski şarap, tatlı şarap insanın aklını başından alır.’ Alp isimli bir adam bunu acı bir şekilde öğrendi. * Eşiyle tartıştıktan sonra bir otele gitti, çok fazla içki içti ve zina yaptı; daha sonra çok pişman oldu ve bir daha asla böyle bir şey yapmamaya karar verdi. Aşırı alkol kullanımı bize fiziksel, ahlaksal ve ruhi açıdan zarar verebilir. Ayrıca Kutsal Kitap, içkicilerin sonsuz yaşamı miras almayacağını söyler (1. Korintoslular 6:9, 10).

İçki içmek ne zaman uygun değildir?

“Akıllı kişi felaketi görüp gizlenir, deneyimsiz ise ileri gider ve cezasını çeker” (Özdeyişler 22:3).

NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul’daki Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’ne göre ‘Alkol güçlü bir uyuşturucudur’. Dolayısıyla ölçülü alkol kullanmanın bile uygun olmayacağı bazı durumlar veya zamanlar olabilir.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

İnsanlar genelde yanlış zamanda içki içtiklerinden başlarına gelebilecek felaketi görmüyorlar. Kutsal Kitap alkolden uzak durmak da dahil “her şeyin bir zamanı” olduğunu söyler (Vaiz 3:1). Örneğin kiminin yasalara göre içki içme yaşı gelmemiş olabilir. Başkası ise alkolü bırakmaya çalışıyor olabilir. Ya da bir kişi alkolle birlikte alınmaması gereken bir ilaç kullanıyor olabilir. Birçokları için de işe gitmeden önce ya da çalışırken, özellikle de tehlikeli olabilecek makineler kullanırken içki içmenin “zamanı” değildir. Şüphesiz hikmetli kişiler, yaşamı ve sağlığı Tanrı’dan gelen değerli hediyeler olarak görürler (Mezmur 36:9). Alkol konusundaki tutumumuza Kutsal Kitaptaki ilkeler yön verirse bu hediyeleri takdir ettiğimizi göstermiş oluruz. ▪

^ p. 11 İsim değiştirilmiştir.