İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Yaratıcımız

Yaratıcımız

Yaratıcımızın nasıl bir yapısı vardır?

“Tanrı Ruhtur” (Yuhanna 4:24).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap Yaratıcımızın görünmez ruhi bir varlık olduğunu söyler (2. Korintoslular 3:17). O bizden çok üstündür ve O’nu duyu organlarımızla algılayamayız. 1. Timoteos 1:17’de O’nun ‘çağların Kralı, görünmez ve ölümsüz’ olduğunu okuruz. Kutsal Kitap ayrıca “Tanrı’yı asla gören olmamıştır” der (1. Yuhanna 4:12).

Yaratıcımız bizden o kadar üstündür ki nasıl bir görünüşe sahip olduğunu hayal bile edemeyiz. İşaya 40:18 şöyle der: “Tanrı’yı kime benzeteceksiniz? Hangi şekli O’nunla bir tutacaksınız?” Hayranlık uyandıran fiziksel gökler bile Mutlak Güce Sahip Yaratıcımızın yanında sönük kalır (İşaya 40:22, 26).

Bununla birlikte Tanrı’yı görebilen, hatta O’nunla yüz yüze konuşabilen zekâ sahibi varlıklar vardır. Bu nasıl olabilir? Çünkü onlar da ruhtur ve gökte yaşarlar (1. Krallar 22:21; İbraniler 1:7, dipnot). İsa peygamber bu insanüstü varlıklar, yani melekler hakkında “Göklerde her zaman [Tanrı’nın] yüzünü görürler” dedi (Matta 18:10).

 Yaratıcımız her zaman her yerde midir?

“Siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın’” (Matta 6:9).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Kutsal Kitap Yaratıcımızın, kişilik özelliği olmayan bir güç gibi her zaman her yerde olduğunu öğretmez. Tersine Yaratıcımızın kişilik özellikleri vardır ve İsa peygamberin Matta 6:9 ve 18:10’daki sözlerinden görüldüğü gibi O ‘göklerdeki Babamızdır.’ Göklerde, “kalıcı meskeninde” yaşar (1. Krallar 8:43).

İsa yaşamının sonuna yaklaşırken “Dünyadan ayrılıyorum, Babaya gidiyorum” demişti (Yuhanna 16:28). O, insan olarak ölüp ruh olarak diriltildikten sonra “Tanrı’nın huzuruna çıkmak üzere, göğe girdi” (İbraniler 9:24).

Yaratıcımız hakkındaki bu gerçekler önemlidir. Neden? Öncelikle Yaratıcımız gerçek biri olduğundan O’nun hakkında bilgi alabilir ve O’na yaklaşabiliriz (Yakup 4:8). Ayrıca Tanrı hakkındaki hakikati bilmek, bizi cansız resim ve nesnelere tapınmak gibi sahte inançlardan korur. 1. Yuhanna 5:21’de “Çocuklarım, kendinizi putlardan koruyun” der.

Tanrı’nın bizi “Kendi benzeri” olarak yaratmış olması ne anlama gelir?

“Tanrı insanı Kendi yansıması, Kendi benzeri olarak yarattı; Tanrı onları erkek ve kadın olarak yarattı” (Başlangıç 1:27).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

İnsanlar olarak Yaratıcımızın sevgi, adalet, hikmet gibi kişilik özelliklerini yansıtma potansiyeline sahibiz. Aslında Kutsal Kitap da “Sevgili çocukları olarak Tanrı’ya benzemeye çalışın ve . . . . sevgi yolunda yürüyün” der (Efesoslular 5:1, 2).

Yaratıcımız bize özgür irade de verdi. Bu özelliğimiz yanlışı reddedip doğruyu seçmemizi ve sevgimizi çeşitli yollarla göstermemizi mümkün kılar (1. Korintoslular 13:4-7). Bunun yanı sıra bir şeyler üretebiliyoruz, güzel şeylerden zevk alabiliyoruz ve şaşırtıcı dünyamıza hayranlıkla bakıyoruz. Hepsinden öte doğuştan sahip olduğumuz manevi bir yönümüz var, yani Yaratıcımızı tanıma ve O’nun bizimle ilgili amacını öğrenme isteğiyle yaratıldık (Matta 5:3).

Kutsal Kitaptaki hakikat size nasıl yardım edebilir? Yaratıcımızı daha yakından tanıyıp O’na benzemeye çalıştıkça bizden istediği şekilde yaşarız. Sonuç olarak hayattan daha çok sevinç duyar, gerçek bir doyum, huzur ve mutluluğa sahip oluruz (İşaya 48:17, 18). Evet, Tanrı muhteşem niteliklerinin insanları derinden etkilediğini bilir. Bu nitelikler yürekten dürüst insanları Yaratıcımıza çeker ve onların sonsuz yaşama giden yolda yürümelerini sağlar (Yuhanna 6:44; 17:3).