İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitap Geleceği Önceden Bildirir: Bölüm 8

“Krallığın Gelsin”

Kutsal Kitap Geleceği Önceden Bildirir: Bölüm 8

Sekiz bölümden oluşan makale dizisinin bu son bölümünde Kutsal Kitabın (Tevrat, Zebur ve İncil olarak bilinen kutsal kayıtların) dikkat çekici bir özelliği ele alınıyor: Peygamberlik sözleri, yani Kutsal Kitabın önceden bildirdikleri. Bu makaleler şu sorunun cevabını bulmanıza yardım edecek: Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözleri sadece insan zekâsının ürünü mü, yoksa Tanrı ilhamı sözler mi? Gelin şimdi kanıtları inceleyelim.

HIRİSTİYAN olduğunu iddia eden birçok kişi yaklaşık iki bin yıldır Tanrı’nın Krallığının gelmesi için dua ediyor. Bu gelenek İsa peygamberin sözlerine dayanmaktadır. O, öğrencilerine şöyle dua etmelerini söylemişti: “Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:10).

Peki, bu kadar çok kişinin dualarında yer verdiği bu krallık nedir? Tanrı’nın gökte kurduğu bir yönetimdir ve diğer tüm yönetimlerin yerini alacaktır. Tanrı, bu krallığın kralı olarak İsa Mesih’i atadı; o, Tanrı’nın isteğini gökte ve yerde yerine getirecek (Daniel 2:44; 7:13, 14). Yaratıcımız belirlediği zamanda bu örnek duayı cevaplayacak; kötülüğe ve acıya son verecek, ayrıca Kendisine vefalı olan, kimsenin sayısını bilmediği ‘büyük bir kalabalık’ için kurtuluş sağlayacak (Vahiy 7:9, 10, 13-17). O zaman ‘Doğrular yeryüzünü mülk edinecek, orada sonsuza dek oturacaklar’ (Mezmur 37:29).

Peki Mesih’in yönetimi sırasında koşulların nasıl olacağını şimdiden bilebilir miyiz? Kesinlikle evet! İsa yeryüzündeyken hem insanların sorunlarını çözmek istediğini hem de bunu yapabilecek gücü olduğunu gösterdi. Şimdi Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerinden dördünü inceleyelim ve İsa peygamberin  geçmişte yaptıklarına bakarak, Tanrı’nın gökteki Krallığının Kralı sıfatıyla dünya çapında neler başaracağını görelim.

(1)

“Yehova . . . . yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirir, yayları kırar, mızrakları parçalar; savaş arabalarını ateşte yakar” (Mezmur 46:8, 9).

Nasıl Gerçekleşecek? “Barış Hükümdarı” olan İsa Mesih gezegenimize kalıcı bir huzur getirecek. Tanrı’nın Krallığı barış içinde yürütülen bir eğitim programı uygulayacak ve küresel çapta silahlanmayı ortadan kaldıracak; böylece bütün insanlar uluslararası, gerçek bir kardeşlik toplumu içinde birleşecek (İşaya 2:2-4; 9:6, 7; 11:9).

Tarih ne gösteriyor?

İsa, takipçilerine silah kullanmamayı, aksine birbirleriyle barış içinde yaşamayı öğretti. Öğrencilerinden biri kılıcıyla onu savunmaya kalktığında İsa şöyle dedi: “Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla yok olacak” (Matta 26:51, 52). İsa, gerçek takipçilerinin birbirlerine gösterdikleri sevgiyle tanınacaklarını söyledi (Yuhanna 13:34, 35).

(2)

“Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak” (Mezmur 72:16).

Nasıl Gerçekleşecek? Tanrı’nın Krallığı yetersiz beslenme, yiyecek sıkıntısı ve açlık gibi sorunları ortadan kaldıracak. Herkes sağlıklı bir şekilde beslenecek ve yeryüzünde gıda bolluğu olacak.

Tarih ne gösteriyor?

İsa’nın yaptıkları karnı aç olan insanlara duyduğu merhameti açıkça gösterdi. Büyük kalabalıkları mucizevi şekilde doyurması insanlarda hayranlık uyandırdı. Buna şahit olan biri şöyle dedi: “[İsa] kalabalığa çimenlere oturmalarını emretti. Beş somun ekmeği ve iki balığı aldı, göğe bakıp bereket diledi. Ekmekleri böldükten sonra öğrencilerine dağıttı, onlar da kalabalığa dağıttılar. Böylece herkes yedi ve doydu. Sonra artan parçaları topladıklarında, on iki sepet doldu. Orada yemek yiyen beş bin kadar erkek vardı; yanlarında kadınlar ve küçük çocuklar da bulunuyordu” (Matta 14:14, 19-21).

(3)

“Orada oturan hiç kimse ‘Hastayım’ demeyecek” (İşaya 33:24). “Körlerin gözleri açılacak, sağırların kulakları duyacak. O zaman topallar geyik gibi sarp yerlere tırmanacak. Dilsizlerin dilinden sevinç çığlıkları dökülecek” (İşaya 35:5, 6).

 Nasıl Gerçekleşecek? Tanrı’nın Krallığı her tür hastalığı yok edecek. Körlerin gözleri açılacak, sağırlar duyabilecek ve konuşabilecekler. Bir daha kimsenin ilaca, hastaneye ya da doktora ihtiyacı olmayacak.

Tarih ne gösteriyor?

İsa insanlara Tanrı’nın Krallığı hakkında bilgi verirken, onların tüm hastalık ve sakatlıklarını da seve seve iyileştirdi. Böylece gelecekte Tanrı’nın gökteki Krallığının Kralı olarak yeryüzünde neler yapacağını küçük çapta göstermiş oldu (Luka 7:22; 9:11).

(4)

Tanrı “ölümü yutup sonsuza dek yok edecek” (İşaya 25:8).

Nasıl Gerçekleşecek? Tanrı’nın Krallığının Kralı olan Mesih’in yönetimi sırasında “mezarlarda olan herkes” cennet yeryüzünde yaşamak üzere diriltilecek (Yuhanna 5:28, 29). İsa, en acımasız düşmanımız olan ölümü yok ederek sonsuza dek yaşamamızı mümkün kılacak (Mezmur 37:29).

Tarih ne gösteriyor?

İsa en az üç olayda, ölmüş olan bir kişiyi dirilterek bu konudaki gücünü gösterdi (Luka 7:11-15; 8:41-55; Yuhanna 11:38-44). İsa öldükten sonra yaklaşık 500 kişi onun diriltildiğine şahit oldu (1. Korintoslular 15:3-8).

Sekiz bölümden oluşan bu makale dizisinde Kutsal Kitapta önceden bildirilen sözlerin nasıl gerçekleştiğini ele aldık. Kutsal Yazılardaki bu sözler ve başka birçok peygamberlik sözü, bu kitabın insan zekâsının bir ürünü olmadığını gösteriyor. ‘Kutsal Yazıların tümünün Tanrı ilhamı’ olduğuna dair hiçbir kuşku olamaz (2. Timoteos 3:16).

Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözleri eksiksiz şekilde gerçekleştiği için şu sözlerin doğruluğuna kesinlikle güvenebilirsiniz: “Az kaldı! Artık kötüler olmayacak, yerlerini arayacaksın, bulamayacaksın. Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” (Mezmur 37:10, 11).