İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Nasıl İyi Anne Babalar Olabilirsiniz?

Nasıl İyi Anne Babalar Olabilirsiniz?

Çocuğunuzu ilk kucağınıza aldığınız anı hatırlıyor musunuz?

Ancak çok geçmeden, onunla uzun yıllar ilgilenmeniz gerektiğini fark ederek kendinizi çok ağır bir yükün altında hissetmiş ve sorumluluğunuzun büyüklüğünü daha iyi anlamış olabilirsiniz.

ANNE BABA olmak her dönemde zor bir görev olsa da özellikle günümüzde daha da zordur. Çünkü dünya artık sizin çocukluğunuzdaki gibi değil, çok daha karmaşık. Örneğin, günümüzde çocukların internette ya da başka yerlerde ahlaksal açıdan karşı karşıya olduğu tehlikelerden bazıları 20-30 yıl öncesinde yoktu.

O halde çocuğunuzun bu tehlikelerle mücadele etmesine nasıl yardım edebilirsiniz? Şimdi üç öneriyi gözden geçirelim.

1 Değerlerinizi açıkça belirtin.

Çocuklar büyüdükçe, ahlaki konularda yanlış bilgi bombardımanına maruz kalıyor; bu bazen arkadaşlarından, çoğunlukla da medyadan kaynaklanıyor. Özellikle de ergenlik çağındaki çocukların bundan olumsuz etkilendiği görülüyor. Bununla birlikte araştırmalar şunu gösteriyor: Ergenlik çağındaki birçok genç, yaşamıyla ilgili önemli kararlar verirken arkadaşlarından çok anne babasının görüşlerine değer veriyor.

Ne yapabilirsiniz? Eskiden Tanrı’nın toplumundaki anne babalara, çocuklarına doğru değerler aşılamak için onlarla sık sık konuşmaları gerektiği hatırlatıldı (Tekrar 6:6, 7). Siz de aynısını yapın. Örneğin, eğer Kutsal Kitabın ahlak standartlarına göre yaşayan biriyseniz, çocuğunuza bu standartlara bağlı kalmanın neden sizin için en iyisi olduğunu anlatın.

2 Çocuğunuzun, yaptıklarının sonuçlarını anlamasına yardım edin.

Kutsal Kitap şöyle der: “İnsan ne ekerse onu biçer” (Galatyalılar 6:7). Bu sözün doğruluğu yaşamın her alanında görülür. Kendi çocukluğunuzu hatırlayın. O zamanlar davranışlarınızın sonuçlarından çıkardığınız dersleri kuşkusuz hayatınız boyunca hiç unutmadınız.

Ne yapabilirsiniz? Çocuğunuza gerçek yaşamdan örnekler vererek, yanlış seçimler yapanların nasıl acılar yaşadığını veya doğru seçimler yapanların bundan nasıl yarar gördüğünü anlatın (Luka 17:31, 32; İbraniler 13:7). Aynı zamanda çocuğunuzu kendi yaptığı bir hatanın sonucundan korumaya çalışmayın. Diyelim ki oğlunuz dikkatsizce davranarak başka bir çocuğun oyuncağını kırdı. Böyle bir durumda çocuğunuzdan, kırdığı oyuncağın yerine arkadaşına kendi oyuncaklarından birini vermesini isteyebilirsiniz. Başkalarının eşyalarına saygı göstermek konusunda aldığı bu dersi kolay kolay unutmayacaktır.

3 İyi nitelikler geliştirmesine yardım edin.

Kutsal Kitapta şu sözler yer alır: “Bir çocuk bile davranışlarıyla kendisini tanıtır; yaptıkları masum ve dürüst mü, değil mi, görülür” (Özdeyişler 20:11). Çocuklar büyüdükçe, kişiliklerini ortaya koyan davranışlar sergilerler. Ne yazık ki bazı çocuklar olumsuz özellikleriyle tanınıyor (Mezmur 58:3). Bazıları ise iyi, övgüye değer biri olarak tanınıyor. Örneğin, sadık bir adam olan Pavlus Filipi’deki iman kardeşlerine genç Timoteos hakkında şöyle demişti: “Durumunuzla candan ilgilenebilecek nitelikte başka kimsem yoktur” (Filipililer 2:20).

Ne yapabilirsiniz? Çocuğunuzu sadece davranışlarının sonuçları konusunda uyarmakla kalmayın, onun hangi niteliklerle tanınmak istediğini sorarak düşünmesine de yardım edin. Gençler bir zorlukla karşılaştıklarında şu sorular üzerinde düşünerek doğru kararlar vermeyi öğrenebilirler:

Kutsal Kitapta davranışlarıyla iyi ya da kötü biri olduğunu gösteren birçok kişinin yaşamı kayıtlıdır (1. Korintoslular 10:11; Yakup 5:10, 11). Bu kişileri örnek göstererek çocuğunuzun iyi nitelikler geliştirmesine yardım edebilirsiniz.

Yehova’nın Şahitlerinin yayınları, Kutsal Kitap ilkelerini aile yaşamında nasıl uygulayabileceğiniz konusunda size ve çocuklarınıza yardım edebilir.