İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kan Nakline Alternatif Tedaviler

Kan Nakline Alternatif Tedaviler

DÜNYANIN 40 farklı ülkesinden uzmanlar Avrupa Kalp Damar Cerrahisi ve Endovasküler Cerrahi Derneğinin 60. Uluslararası Kongresi için, 20-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Moskova’da bir araya geldiler. Bir Rus televizyon habercisi, “sporcular için Olimpiyatlar ne kadar önemliyse, doktorlar için de böyle büyük kongreler o kadar önemlidir” dedi.

Kan nakline alternatif tıbbi tedaviler hakkında bilgi vermek amacıyla kurulan bir stand üç gün boyunca büyük ilgi gördü. Standta, Yehova’nın Şahitlerinin Hastane Bilgi Hizmetlerinde (HBH) görevli olan Şahitler vardı. Konuya büyük ilgi gösteren doktorlar bu standtan, yüzlerce dosya, kitap, DVD ve tıbbi makale aldılar. Özellikle de içinde, Transfusion-Alternative Strategies—Simple, Safe, Effective * (Kan Nakline Alternatif Yöntemler: Basit, Güvenli, Etkili) başlıklı video olan DVD büyük ilgi gördü.

 Standı ziyaret eden birçok doktor, ameliyat sırasında kanı korumak gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Kongrede konuşma yapan İtalya’dan bir kalp cerrahı, Yehova’nın Şahitlerini çok iyi tanıdığını ve Şahit olan kalp hastalarından yaklaşık 70’ini kan vermeden başarıyla ameliyat ettiğini söyledi. Aynı zamanda çalıştığı hastanede kansız tedavinin standart bir uygulama olduğuna da değindi. Almanya’daki, Deutsches Herzzentrum Berlin’den (Alman Kalp Enstitüsü, Berlin) bir profesör hem kendisi hem de bir meslektaşı için DVD’den birer tane aldı. Konferansta yaptığı konuşmada, kısa zaman önce 2,5 kilogram ağırlığındaki bir bebeği kan vermeden ameliyat ettiğini söyledi; ayrıca çalıştığı hastanede daha az kilodaki bebeklere bile kalp ameliyatı yapıldığını sözlerine ekledi.

Moskova’daki kongreden bir ay sonra, dünyanın çeşitli yerlerinden doktorlar Rusya’nın Arhangelsk şehrinde düzenlenen bir sempozyuma katıldı (Rusya’nın Kuzeybatı Bölgesindeki Anestezi ve Yoğun Bakım Doktorlarının Dördüncü Belomorsk Sempozyumu). HBH’de görevli Şahitler kansız tedavi hakkında bilgi vermek için aynı standdan buraya da kurdular ve yine büyük ilgiyle karşılaştılar. St. Petersburg’dan bir doktor sunulan malzemeleri gördüğünde heyecanla, “Bu tam da ihtiyacımız olan şey!” dedi. Bu doktor, bazı meslektaşlarının yanıklı hastalarına sadece alışkanlıktan dolayı kan verdiğini söyleyerek bu konudaki üzüntüsünü de dile getirdi. Sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğunuz bu malzemeler, St. Petersburg’da yanıklı hastaların tedavisiyle ilgili yapılacak konferansta çok işe yarayacak.”

Bugün dünya çapında gitgide daha çok doktor kansız tedavinin ve kansız ameliyatın yararlarını fark ediyor. Bu yöntemlerin tıp alanında bir gün dünya çapında bir standart haline gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.

^ p. 3 Yehova’nın Şahitleri tarafından hazırlanmıştır.