İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Ailece İncelemeniz İçin

Ailece İncelemeniz İçin

 Ailece İncelemeniz İçin

Resimdeki Eksikler Nelerdir?

Markos 1:9-11’i okuyun. Şimdi resme bakın. Resimde neler eksik? Cevaplarınızı aşağıdaki satırlara yazın ve resmi tamamlayıp boyayın.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

ÜZERİNDE KONUŞUN

İsa’nın takipçileri neden vaftiz edilir?

İPUCU: Markos 8:34; 1. Petrus 2:21 ve 3:21’i okuyun.

Sizce vaftiz edilmek için kaç yaşında olmak gerekir? Neden?

ELÇİ YAHUDA İSKARİYOT HAKKINDA NELER BİLİYORSUNUZ?

3. Kayda göre Yahuda, diğer elçilerin sahip olmadığı hangi özel ayrıcalığa sahipti?

İPUCU: Yuhanna 13:29’u okuyun.

․․․․․

4. Yahuda hangi yanlış arzuya yenik düştü?

İPUCU: Yuhanna 12:6’yı okuyun.

․․․․․

ÜZERİNDE KONUŞUN:

Yahuda’nın suç işlemesine sebep olan sizce neydi? Hangi benzer durumlar size bu konuda tuzak olabilir? Yahuda’nın örneği üzerinde düşünmek doğru kararlar vermenize nasıl yardım edebilir?

ÇOCUKLARIN RESİM KEŞFİ

Yukarıdaki resimleri bu dergide bulabilir misin? Her resmi kendi sözlerinle anlat.

BU SAYIDAN

Aşağıdaki soruları cevaplayın ve eksik olan Kutsal Kitap ayet(ler)ini tamamlayın.

4. SAYFA Ne için kaygı çekmeyelim? Matta 6:․․․

9. SAYFA Tanrı, tıpkı sevgi dolu bir baba gibi bize ne konuda güvence veriyor? İbraniler 13:․․․

10. SAYFA Tanrı’nın insanların aile kurmasıyla ilgili baştaki düşüncesi neydi? Markos 10:․․․

28, 29. SAYFALAR Yaşlı kadınlar hangi konularda genç kadınlara yardımcı olabilir? Titus 2:․․․

● Cevaplar sayfa 17’de.

 Sayfa 31’Deki Soruların Cevapları

1. Yahya.

2. Güvercin.

3. Para kutusuyla ilgilenmek.

4. Parayı seviyordu ve kutudan çaldı.