İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İspanya’da Mahkeme Bir Annenin Velayet Hakkını Doğruladı

İspanya’da Mahkeme Bir Annenin Velayet Hakkını Doğruladı

 İspanya’da Mahkeme Bir Annenin Velayet Hakkını Doğruladı

● Anne ya da baba olarak yeterliğiniz sorgulansaydı ne hissederdiniz? Biri, çocuklarınızın temel sosyal becerilerden, doğruyla yanlışı ayırt etmekten yoksun olduğunu ve zekâ gelişimlerinin kısıtlandığını iddia etseydi, üstelik tüm bunların sorumlusu olarak sizi gösterseydi ne düşünürdünüz?

İspanya’da yaşayan iki kız çocuğu annesi Rosa López, çocukların velayetini almak için eski eşi ona dava açtığında böyle suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Rosa bir Yehova’nın Şahidiydi ve eski eşi onun dini inancı yüzünden kızlarının olumsuz etkilendiğini, sosyal yaşamlarının, eğitim hayatlarının, ahlaki kararlar verme yeteneklerinin zarar gördüğünü iddia etti. Yerel mahkeme iddialarını reddedince, Rosa’nın eski eşi temyiz için üst mahkemeye başvurdu.

Bir velayet davasında adli incelemenin doğru şekilde yürütülmesi için tarafsız olunmalıdır; dini tartışmalara girilmez, aksi halde kişilerin inancı yargılanmış olur. Bunun yerine sadece şu tür konular üzerinde durulur: Çocuk için en iyisi ne? Velayet hakkı olan anne ya da babanın çocuk üzerinde herhangi bir zararlı etkisi var mı? Anne babadan hangisi çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için daha uygun durumda?

Mahkeme Rosa’nın davasında bu tür soruları ele alırken, çocuklarla ve anne babalarıyla görüşmesi için bir psikolog görevlendirdi. Peki nasıl bir sonuca varıldı? Psikolog, altı yıldır annelerinin velayetinde yaşadıkları halde, çocukların eğitim, sosyal yaşam ve aile hayatı da dahil her alanda gayet iyi bir gelişme gösterdiklerini gördü. Hâkim, psikoloğun değerlendirmesine ve ebeveynlerin ifadelerine dayanarak “Yehova’nın Şahitlerinin arasında yetişmeleri nedeniyle çocukların duygusal ya da sosyokültürel açıdan zarar gördüklerine dair” herhangi bir delil bulunmadığı sonucuna vardı. Aynı zamanda Rosa’nın eski eşinin iddialarının “tamamen kişisel ve temelsiz” olduğu yönünde karar verdi.

Din konusundaki önyargıların ve yanlış bilgilendirmenin sonucu olarak bazıları, Yehova’nın Şahitlerinin çocuklarını yetiştirme tarzının “normal” olmadığını düşünüyor. Ancak, Kutsal Kitap ilkelerine göre yetiştirilen çocukların, anne babalarından kötü muamele görmeleri söz konusu değildir. Aksine, anne babaları onların dengeli, çevreleriyle ilgilenen, çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine yardım eder (Efesoslular 6:4; 2. Timoteos 3:15-17).

[Sayfa 14’teki resim]

Yerel mahkeme kızlarının velayetinin Rosa López’de kalmasını kararlaştırdı