İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Evleneceğiniz Kişiyle Çıkarken Nasıl İffetli Kalabilirsiniz?

Evleneceğiniz Kişiyle Çıkarken Nasıl İffetli Kalabilirsiniz?

 Kutsal Kitabın Görüşü

Evleneceğiniz Kişiyle Çıkarken Nasıl İffetli Kalabilirsiniz?

Yonca ile Levent çıkarken ahlaken temiz kalmak konusunda kararlıydı. * Fakat bir akşam yalnız kaldıklarında cinsel arzuları uyanmaya başladı. Neyse ki fazla ileri gidip ciddi bir hata yapmadan kendilerine geldiler.

TANRI’YA ibadet etmek sadece belirli günlerde dinsel faaliyetlere katılmak anlamına gelmez. Hakiki tapınma bir yaşam tarzıdır; insanın tüm davranışlarını ve ahlak standartlarını etkiler. Kutsal Yazılarda, Tanrı’nın sadece O’nun “isteğini yapan” kişilerden hoşnut olduğunu okuyoruz (Matta 7:21). Tanrı’yı hoşnut etmek için karşı cinsle olan ilişkilerimizde iffetli olmalıyız ve sadece evlenmeyi düşündüğümüz kişiyle çıkmalıyız.

Çiftler ahlaksal değerleri bir kenara bırakma konusunda yoğun baskı görüyorlar. Böyle bir ortamda ilişkinizin Tanrı’nın gözünde temiz kalmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Birincisi Tanrı’nın, standartlar belirlerken bizim yararımızı gözettiğini unutmayın. İkincisi kusurlu insanın doğasıyla ilgili gerçeği kabul edin. Üçüncüsü çıktığınız kişiyle birlikte davranışlarınıza ne gibi sınırlar koyacağınıza önceden karar verin. Ve dördüncüsü ilişkinizde Tanrı’ya yer verin. Şimdi bu noktaları tek tek ele alalım.

Bizim Yararımız İçin Belirlenmiş Standartlar

Kutsal Kitapta şöyle okuyoruz: “Kendi yararına olanı sana öğreten, gitmen gereken yolda seni yürüten Tanrın Yehova Benim. Keşke emirlerime dikkat etseydin. O zaman barışın ırmak gibi, doğruluğun denizin dalgaları gibi olurdu” (İşaya 48:17, 18).

Tanrı ilhamı olan Kutsal Kitaptaki emir ve ilkelerin tümü bizim yararımızadır (2. Timoteos 3:16, 17). Bunlar Yaratıcımızın bizimle ilgilendiğinin ve hayatın her alanında mutlu ve başarılı olmamızı istediğinin kanıtlarıdır (Mezmur 19:7-10). Siz de buna yürekten inanıyor musunuz? Buna inanmak akıllıca olacaktır.

Kendinizle İlgili Gerçeği Kabul Edin

Yehova Tanrı gerçek bir dost olduğundan bize dürüst davranır ve bizimle ilgili gerçeği açıkça söyler. Örneğin Sözü aracılığıyla bizi şöyle uyarır: “Yürek en büyük haindir, ondan her şey beklenir. Onu kim anlayabilir?” (Yeremya 17:9). Kutsal Kitap ayrıca şöyle der: “Kendi yüreğine güvenen akılsızdır; hikmet yolunda yürüyen kurtulur” (Özdeyişler 28:26).

Çıkan bir çiftin hangi davranışları ‘kendi yüreklerine’ fazla güvendiklerini gösterir? Girişte sözü edilen çift gibi birbirlerine fazla yakınlaşabilecekleri ortamların oluşmasına izin vermeleri bunun bir göstergesidir. Ayrıca Tanrı korkusuna sahip ana babaların hikmetli öğütlerini görmezden gelmeleri de kendilerine fazla güvendiklerini gösterir. Böyle ana babalar özellikle gençlik çağında cinsel arzuların kontrol altında tutulması gereken bir ateş gibi olduğunu bilirler; dikkat edilmezse bu ateş yangına dönüşebilir.

Bu yüzden Tanrı’nın gösterdiği “hikmet yolunda yürüyen” gençler, ana babalarının sözlerini ciddiye alır. Böyle gençler ana babalarının kendilerini çok sevdiğini bu yüzden onların duymak istemediği şeyleri bile söylemekten çekinmeyeceklerini bilirler ve onların öğütlerine kulak verirler. Tabii ki sizi en çok seven kişi gökteki Babanız Yehova Tanrı’dır ve O size “Kederi yüreğinden at, derdi bedeninden uzak  tut” diyor (Vaiz 11:9, 10). Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Yanlış arzulara yenilmeyerek.

Sınırları Önceden Belirleyin

Kutsal Kitap ‘Birbirine danışanlar hikmeti bulur’ der (Özdeyişler 13:10). Bu sözleri ciddiye alan sağgörülü çiftler daha ilişkilerinin başında hangi sevgi ifadelerinin Kutsal Yazılara uygun olduğu konusunda fikir birliğine varıp o sınırlar içinde kalmaya karar verir. Uygun olmayan sevgi ifadelerinde bulunmak ya da kendine aşırı güvenmek tehlikeli şekilde araba sürmeye benzer. Kaza yaptıktan sonra güvenlik önlemleri almak için artık çok geçtir.

Kutsal Kitap “Akıllı kişi felaketi görüp gizlenir, deneyimsiz ise ileri gider ve cezasını çeker” der (Özdeyişler 22:3). Çiftler en azından yanlarına birini alırlarsa ya da arkadaş grubu içinde vakit geçirirlerse birçok felaketi önleyebilirler. Biriyle çıkarken yapılan bir akılsızlığın cezası kişinin vicdan azabı çekmesi, kendisine ya da karşısındakine saygısını yitirmesi, aile fertleri de dahil tüm yakınlarına utanç getirmesi ve bunun gibi şeyler olabilir. O halde Kutsal Yazılardaki ilkelere uygun davranmaya ve onlara bağlı kalmaya kararlı olarak akıllıca davranın.

İlişkinizde Yehova’ya Yer Verin

Evlilik üç kat ipe benzer, Tanrı çiftin sarıldığı ortadaki iplik gibidir. Kutsal Kitap “Üç kat ip kolay kopmaz” der (Vaiz 4:12). Aynı ilke, çıkan iki kişi için de geçerli olabilir. Eğer her ikisi de Tanrı’yla yakın ilişki geliştirirse ilişkilerinde Tanrı’dan gelen nimetleri tadarlar. Kutsal Kitap şöyle der: ‘Ne mutludur o insan ki, kötülerin öğüdünü rehber almamıştır. Zevki Yehova’nın kanununda bulur, O’nun kanununu gece gündüz, üzerinde düşünerek okur. O, her işinde başarılı olacak’ (Mezmur 1:1-3).

Evet, eğer her şeyi Yehova Tanrı’nın istediği gibi yaparsak evliliğe yönelik arkadaşlık ve evlilik de dahil hayatın her alanında başarılı olabiliriz. O bizim Yaratıcımızdır ve romantik duygular ve evlilik bize O’ndan gelen değerli armağanlardır. Dolayısıyla bu armağanların saygınlığını korumalıyız (Yakup 1:17).

[Dipnot]

^ p. 3 Bazı isimler değiştirilmiştir.

MERAK ETTİNİZ Mİ?

● Tanrı’nın bizim için en iyisini istediğini nereden biliyoruz? (İşaya 48:17, 18).

● Kendimizle ilgili hangi gerçeği kabul etmeliyiz? (Yeremya 17:9).

● Biriyle çıkarken ve daha sonra evlenince başarılı olmanın sırrı nedir? (Mezmur 1:1-3).

[Sayfa 13’teki resim]

Sağgörülü çiftler daha ilişkilerinin başında hangi sevgi ifadelerinin Kutsal Yazılara uygun olduğu konusunda fikir birliğine varıp o sınırlar içinde kalmaya karar verir