İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa Ne Zaman Doğdu?

İsa Ne Zaman Doğdu?

 Mukaddes Kitabın Görüşü

İsa Ne Zaman Doğdu?

“MESİH’İN doğum tarihi tam olarak bilinmez” (Encyclopedia of Early Christianity). Bununla birlikte bugün dünya çapında Hıristiyan olduğunu söyleyen milyonlarca kişi, 25 Aralık gününü İsa’nın doğum günü olarak kutluyor. Fakat bu tarih Kutsal Kitabın hiçbir yerinde geçmez. Acaba İsa gerçekten aralık ayında mı doğdu?

Kutsal Kitapta İsa’nın doğumuyla ilgili belirli bir tarih yer almıyorsa da, onun aralık ayında doğmadığını gösteren ipuçları bulunur. Ayrıca dindışı kanıtları incelediğimizde İsa’nın doğum gününü kutlamak için neden 25 Aralık tarihinin seçildiğini de öğrenebiliriz.

Neden Aralık Ayında Doğmuş Olamaz?

İsa Yahudiye’nin Beytlehem şehrinde doğdu. Luka İncilinde şunlar kayıtlıdır: “Aynı yörede, kırlarda kalan ve geceleri sürülerine nöbetleşe bakan çobanlar vardı” (Luka 2:4-8). Bu alışılmadık bir durum değildi. Daily Life in the Time of Jesus adlı kitapta şunlar deniyor: “Koyun sürüleri yılın büyük kısmını açık havada geçirirdi.” Fakat soğuk bir aralık gecesinde sürüleriyle birlikte çobanlar da dışarıda bekler miydi? Kitap şunları diyor: “Koyun sürüleri kışı kapalı yerlerde geçirirlerdi ve yalnızca bu gerçek bile kışa rastlayan geleneksel Noel tarihinin doğru olamayacağını gösterir; çünkü İncil’de çobanların kırlarda oldukları yazılıdır.”

Bu sonucu, Luka İncilindeki başka bir kayıt da destekler: “O günlerde Sezar Augustus tüm yeryüzünde nüfus sayımı yapılması için bir buyruk çıkardı. (Bu ilk nüfus sayımı Kirinius Suriye valisiyken yapıldı.) Herkes kaydolmak için kendi şehrine gitti” (Luka 2:1-3).

Muhtemelen Augustus bu buyruğu vergi toplayacağı insanlar ve askerlik hizmetine kaydolması gerekenler hakkında bilgi edinmek için çıkardı. Meryem doğumu yakın olmasına rağmen, çıkarılan emre itaat etmek için kocası Yusuf’la birlikte Nasıra’dan, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki Beytlehem’e yolculuk etti. Şunu düşünün: Yerel yönetime pek müdahale etmeyen bir hükümdar olan Augustus, zaten Romalı hükümdarlara karşı isyan etmeye hazır  olan Yahudilerden, kışın ortasında böyle uzun bir yolculuk yapmalarını istemiş olabilir mi?

Birçok tarihçi ve Kutsal Kitap bilgini, 25 Aralık tarihini İsa’nın doğum günü olarak kabul etmez. Şüphesiz siz de elinizde olan bir ansiklopediden böyle bir bilgiye erişebilirsiniz. Bir Katolik ansiklopedisinde şöyle belirtilir: “İsa’nın 25 Aralık’ta doğmadığı genel olarak kabul edilir” (Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia).

Neden 25 Aralık Tarihi Seçildi?

25 Aralık tarihi, İsa’nın ölümünden yüzlerce yıl sonra onun doğum tarihi olarak seçilmiştir. Peki neden? Sayısız tarihçi, Noel dönemi olarak seçilen yılın bu zamanının, aslında pagan bayramlarının kutlandığı bir dönem olduğuna inanır.

Örneğin AnaBritannica ansiklopedisinde şunlar söyleniyor: “Noel’in 25 Aralık’ta kutlanmasının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Büyük olasılıkla ilk Hıristiyanların bu kutlamayı putperest Romalıların şenlikleriyle aynı günlere rastlatma çabasından kaynaklanmıştır. Romalı putperestlerin ‘zapt edilemez Güneş’in doğum günü’ (natalis solis invicti) için düzenledikleri şenlikte, günlerin tekrar uzamaya, Güneş’in de gitgide gökyüzünde yükselmeye başladığı kış gündönümü kutlanıyordu.”

Temel Britannica ansiklopedisi de şöyle bildiriyor: “25 Aralık, aynı zamanda putperestlerin kış gündönümünü ya da en kısa günü kutladıkları şölenin yapıldığı gündü. Romalılar’ın [tarım tanrısı Satürn’e adadıkları ve güneşin yeniden güçlenmesi için kutladıkları] Satürn Bayramı da 25 Aralık’tan önceki hafta kutlanıyordu. . . . . Roma’da Hıristiyanlar için Noel bu iki putperest şölenin yerini aldı.” Bu tür bayramlara katılan kişiler genellikle ahlaksız davranışlarda bulunup sınırsızca ve dizginsizce eğlenirlerdi. Böyle davranışların günümüzdeki birçok Noel kutlamasının belirgin bir özelliği olması dikkate değer.

Mesih’i Nasıl Yüceltmeliyiz?

Bazıları tarihin doğru olup olmadığına bakmaksızın Hıristiyanların, İsa’nın doğum gününü kutlaması gerektiğini düşünüyor. Onlar, saygın bir şekilde yapıldığı sürece böyle bir kutlamanın Mesih’i yüceltmek için doğru bir yol olduğu görüşünde.

İsa’nın doğumu Kutsal Kitap kayıtlarında gerçekten de önemli bir olaydır. Kutsal Kitap İsa doğduğunda yanında kalabalık bir melek ordusu belirdiğini ve “Göklerdeki Tanrımız yüceltilsin, yeryüzünde razı olduğu insanlara barış gelsin!” diyerek, sevinçle Tanrı’yı yücelttiklerini söyler (Luka 2:13, 14). Bununla birlikte Kutsal Kitabın hiçbir yerinde, İsa’nın doğum gününün kutlanması gerektiğine dair bir ima bile bulunmaması dikkate değer. Tersine ölümünün kutlanmasını emreden açık bir emir vardır ve Yehova’nın Şahitleri yılda bir kere bu emri yerine getirirler (Luka 22:19). Bu İsa’yı yüceltmenin bir yoludur.

İsa insan olarak yeryüzünde geçirdiği son gece şunları söyledi: “Emrettiklerimi yaparsanız, benim dostlarım olursunuz” (Yuhanna 15:14). O ayrıca şunu dedi: “Beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız” (Yuhanna 14:15). Açıkça görülüyor ki İsa Mesih’i yüceltmek için onu tanımaktan ve öğretilerini uygulamaktan daha iyi bir yol yoktur.

ŞUNLARI MERAK ETTİNİZ Mİ?

▪ İsa neden aralık ayında doğmuş olamaz? (Luka 2:1-8).

▪ Bir kişinin doğduğu günden daha önemli olan nedir? (Vaiz 7:1).

▪ İsa’yı yüceltmenin en iyi yolu nedir? (Yuhanna 14:15).

[Sayfa 11’deki pasaj]

Kutsal Kitap İsa’nın aralık ayında doğmadığına dair kanıtlar sunar

[Sayfa 10’daki resim]

Soğuk bir aralık gecesinde sürüleriyle birlikte çobanlar da dışarıda bekler miydi?

[Tanıtım notu]

Todd Bolen/Bible Places.com