İçeriğe geç

Yeniden Doğmak Ne Anlama Gelir?

Yeniden Doğmak Ne Anlama Gelir?

Kutsal Kitabın cevabı

‘Yeniden doğmak’ ifadesi yeniden doğan kişinin Tanrı’yla ilişkisinde yeni bir başlangıç olacağını gösterir (Yuhanna 3:3, 7). Tanrı, yeniden doğan bu kişileri çocukları olarak evlat edinir (Romalılar 8:15, 16; Galatyalılar 4:5; 1. Yuhanna 3:1). Evlat edinilen bir çocuğun durumunda olduğu gibi bu kişilerin de konumları değişir ve onlar Tanrı’nın evrensel ailesinin bir kısmı olurlar (2. Korintoslular 6:18).

Bir kişi neden yeniden doğar?

İsa şöyle dedi: “Gerçek şu ki, bir kişi yeniden doğmadıkça Tanrı’nın krallığını göremez” (Yuhanna 3:3). Yeniden doğmak bir kişiyi Mesih’le birlikte Tanrı’nın Krallığında hüküm sürmeye hazırlar. Bu Krallık gökte hüküm sürer, bu yüzden Kutsal Kitap Tanrı’nın yeniden doğanlara ‘göklerde saklanmış’ bir miras verdiğinden söz eder (1. Petrus 1:3, 4). Yeniden doğan kişiler Mesih’le birlikte ‘krallar olarak hüküm süreceklerinden’ emindirler (2. Timoteos 2:12; 2. Korintoslular 1:21, 22).

Bir insan nasıl yeniden doğar?

İsa bu konu hakkında konuşurken yeniden doğan kişilerin ‘sudan ve ruhtan doğacağını’ söylemişti (Yuhanna 3:5). Bu ifade kişinin suyla vaftiz edildikten sonra kutsal ruhla vaftiz edileceği anlamına gelir (Elçiler 1:5; 2:1-4).

İsa yeniden doğan ilk kişiydi. O, Ürdün Irmağı’nda vaftiz edildikten sonra Tanrı onu kutsal ruhla meshetti (ya da vaftiz etti). Böylece İsa Tanrı’nın ruhi oğlu olarak yeniden doğdu ve gökteki yaşama geri dönme ümidine sahip oldu (Markos 1:9-11). Tanrı, İsa’yı ruhi bir varlık olarak dirilterek bu ümidi gerçekleştirdi (Elçiler 13:33).

Yeniden doğan diğerleri de kutsal ruhu almadan önce suyla vaftiz edilir * (Elçiler 2:38, 41). Onlar ancak bundan sonra gökte yaşama ümidine sahip olurlar. Tanrı onların bu ümidini dirilmede gerçekleştirecek (1. Korintoslular 15:42-49).

Yeniden doğmakla ilgili yanlış görüşler

Yanlış görüş: Bir kişi kurtulabilmek ya da Hıristiyan olmak için yeniden doğmalıdır.

Gerçek: Mesih’in fidyesi sadece gökte İsa’yla hüküm sürecek yeniden doğan kişiler için değil, Tanrı’nın Krallığının yönetimi altında yeryüzünde yaşayacak kişiler için de kurtuluş sağlar (1. Yuhanna 2:1, 2; Vahiy 5:9, 10). Bu ikinci gruptaki kişiler cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama fırsatına sahiptir (Mezmur 37:29; Matta 6:9, 10; Vahiy 21:1-5).

Yanlış görüş: Bir kişi yeniden doğmayı seçebilir.

Gerçek: Tanrı’yla bir ilişkiye sahip olma ve kurtulma fırsatı herkese açıktır (1. Timoteos 2:3, 4; Yakup 4:8). Ne var ki, kimlerin yeniden doğacağını, yani kutsal ruhla meshedileceğini Tanrı seçer. Kutsal Kitaba göre yeniden doğmak “Tanrı’ya bağlıdır; çok isteyene ya da peşinde koşana bağlı değildir” (Romalılar 9:16). “Yeniden doğmak” olarak çevrilen ifade “yukarıdan doğmak” olarak da çevrilebilir, dolayısıyla yeniden doğan kişiler “yukarıdan”, yani Tanrı tarafından seçilir (Yuhanna 3:3, Kitabı Mukaddes, dipnot).

^ p. 9 Kornelius ve beraberindekilerin durumu bir istisnadır (Elçiler 10:44-48).