İçeriğe geç

Kutsal Kitap Yedi Ölümcül Günahtan Bahseder mi?

Kutsal Kitap Yedi Ölümcül Günahtan Bahseder mi?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap özel olarak yedi ölümcül günahtan bahsetmez. Yine de ciddi günahlar işleyen kişilerin kurtuluş kazanamayacağını belirtir. Örneğin Kutsal Kitap “bedenin işleri” olarak adlandırılan cinsel ahlaksızlık, putperestlik, ruhçuluk, öfke nöbetleri ve sarhoşluk gibi ciddi günahlara değindikten sonra, “Bunları alışkanlık edinenlerin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak” der (Galatyalılar 5:19-21). *

Kutsal Kitapta Tanrı’nın ‘canının tiksindiği yedi şeyden’ bahsedilmiyor mu?

Evet, bahsediliyor. Özdeyişler 6:16’da “Yehova’nın nefret ettiği altı şey var ve canının tiksindiği yedi şey var” der. Ancak Özdeyişler 6:17-19’da yapılan sıralamanın amacı tüm günahları belirtmek değildir. Aslında ayetlerde bahsedilen temel alanlar düşünce, söz ve davranışlarla yapılanlar da dahil olmak üzere her tür yanlışı tarif eder. *

“Ölümcül günah” ifadesiyle ne kastedilir?

Bazı tercümelerde 1. Yuhanna 5:16’da geçen ifade “ölümcül günah” olarak çevrilmiştir. Örneğin Yeni Çeviri’de şöyle geçer: “Ölümcül günah da vardır.” “Ölümcül günah” olarak çevrilen ifade “Ölüme yol açan günah” olarak da tercüme edilebilir. Peki “ölüme yol açan günah” ile “ölüme yol açmayan günah” arasında ne fark vardır? (1. Yuhanna 5:16).

Kutsal Kitap her türlü günahın ölüme yol açtığını net şekilde belirtir. Yine de İsa Mesih’in fidyesi sayesinde günah ve ölümden kurtulabiliriz (Romalılar 5:12; 6:23). Ancak “ölüme yol açan günah” Mesih’in fidyesinin örtmediği bir günahtır. Böyle bir günah işleyen kişi tutum ya da davranışını hiç değiştirmeden günahkâr bir yol izlemeye ısrarla devam eder. Kutsal Kitap bu tür bir günahın bağışlanmayacağını söyler (Matta 12:31; Luka 12:10).

^ p. 3 Galatyalılar 5:19-21’de, 15 ciddi günah sıralanır, ancak bunun amacı ciddi günahların tamamını belirtmek değildir. Çünkü bu günahlara değinildikten sonra ‘bunlara benzer şeylerin’ de günahkâr bedenin işleri arasına girdiği belirtilir. Böylece okuyucu ayette yer almayan fakat “benzer şeyler” arasına giren günahları tespit etmek üzere ayırt etme yeteneğini kullanmaya teşvik edilir.

^ p. 5 Özdeyişler 6:16’da iki sayı karşılaştırılarak ikinci sayıya vurgu yapılır. Bu, İbraniceye özgü bir ifade tarzıdır ve Kutsal Yazılarda sıkça görülür (Eyüp 5:19; Özdeyişler 30:15, 18, 21).