İçeriğe geç

Yaşamın Anlamı Nedir?

Yaşamın Anlamı Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Yaşamın anlamını bulmaya çalışırken şu gibi sorular aklımıza gelebilir: ‘Dünyaya neden geldik?’ ya da ‘Yaşamımın bir amacı var mı?’ Kutsal Kitap yaşamın amacının Yaratıcımızla iyi bir ilişki geliştirmek olduğunu gösterir. Şimdi Kutsal Kitabın ortaya koyduğu bazı temel hakikatlere bakalım.

  • Tanrı bizim Yaratıcımızdır. Kutsal Kitap “Bizi [Tanrı] yarattı, kendimiz değil” der (Mezmur 100:3; Vahiy 4:11).

  • Tanrı’nın biz de dahil yarattığı her şeyle ilgili bir amacı vardır (İşaya 45:18).

  • Hayatın anlamını bulmak istiyoruz, çünkü Tanrı bizi “ruhi ihtiyacı” olan varlıklar olarak yarattı (Matta 5:3). O bizim bu ihtiyacımızı karşılamamızı istiyor (Mezmur 145:16).

  • Ruhi ihtiyacımızı Yaratıcımızla iyi bir ilişki geliştirerek, yani O’nunla dost olarak karşılarız. Tanrı’yla dost olmak birçoklarına imkânsız gelebilir, ancak Kutsal Kitap bizi şuna teşvik eder: “Tanrı’ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8; 2:23).

  • Tanrı’nın dostu olmak için O’nun bizimle ilgili amacına uygun bir yaşam sürmeliyiz. Kutsal Kitap bu amacı Vaiz 12:13’te şöyle açıklar: “Tanrı’dan kork, O’nun emirlerini tut. Çünkü insanın tüm yükümlülüğü budur.”

  • Gelecekte Yaratıcımız acıları ortadan kaldıracak ve dostu olan, Kendisine kulluk eden insanlara sonsuz yaşamı bahşedecek; o zaman Tanrı’nın bizimle ilgili başlangıçtaki amacının tam anlamıyla gerçekleştiğini göreceğiz (Mezmur 37:10, 11).