Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitabı kaleme alan birçok kişi yazdıklarının kaynağının Tanrı olduğunu söyler. Birkaç örnek görelim:

  • Davut peygamber: “Benim aracılığımla konuşan Yehova’nın ruhuydu, O’nun sözü dilimdeydi” (2. Samuel 23:1, 2).

  • İşaya peygamber: “Göklerin hâkimi Ulu Rab Yehova . . . . dedi” (İşaya 22:15).

  • Elçi Yuhanna: “İsa Mesih’ten gelen vahiy. Tanrı bu vahyi ona . . . . verdi” (Vahiy 1:1).