İçeriğe geç

Kutsal Kitapta Tanrı’nın Düşünceleri mi Kayıtlı?

Kutsal Kitapta Tanrı’nın Düşünceleri mi Kayıtlı?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitabı kaleme alan birçok kişi yazdıklarının kaynağının Tanrı olduğunu söyler. Birkaç örnek görelim:

  • Davut peygamber: “Benim aracılığımla konuşan Yehova’nın ruhuydu, O’nun sözü dilimdeydi” (2. Samuel 23:​1, 2).

  • İşaya peygamber: “Göklerin hâkimi Ulu Rab Yehova . . . . dedi” (İşaya 22:15).

  • Elçi Yuhanna: “İsa Mesih’ten gelen vahiy. Tanrı bu vahyi ona . . . . verdi” (Vahiy 1:1).