İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Tanrı Her An Her Yerde midir?

Tanrı Her An Her Yerde midir?

Kutsal Kitabın cevabı

Tanrı her şeyi görebilir ve istediği her yerde her şeyi yapabilir (Özdeyişler 15:3; İbraniler 4:13). Bununla birlikte, Kutsal Kitap Tanrı’nın her zaman her yerde olduğunu öğretmez. Kutsal Kitaba göre, Tanrı bir kişidir ve O’nun bir meskeni vardır.

  • Tanrı’nın yapısı: Tanrı ruhi bir varlıktır (Yuhanna 4:24). İnsanlar O’nu göremez (Yuhanna 1:18). Tanrı’yla ilgili Kutsal Kitapta kayıtlı görüntüler O’nu belirli bir yere, yani meskene sahip bir kişi olarak betimler. O asla her an her yerde olan biri olarak tarif edilmez (İşaya 6:1, 2; Vahiy 4:2, 3, 8).

  • Tanrı’nın meskeni: Tanrı fiziksel dünyadan çok farklı olan, ruhi bir diyarda bulunur. Kutsal Kitap bu diyarın içinde Tanrı’nın ‘oturduğu yerden, göklerden’ söz eder (1. Krallar 8:30). Ayrıca Kutsal Kitap ruhi varlıkların “Yehova’nın * huzuruna çıktıkları” bir olaydan söz ederek bir bakıma Tanrı’nın belirli bir mekânda bulunduğunu gösterir (Eyüp 1:6).

Tanrı her an her yerde değilse benimle kişisel olarak ilgilenmesi mümkün mü?

Evet. Tanrı bizimle yakından ilgilenir. Tanrı ruhi bir diyarda yaşamasına rağmen yeryüzünde Kendisini gerçekten memnun etmek isteyen kişileri fark eder ve onların iyiliğine harekete geçer (1. Krallar 8:39; 2. Tarihler 16:9). Yehova Kendisine yürekten hizmet edenlere ilgisini şöyle gösterir:

  • Dua ettiğinizde: Yehova dua ettiğiniz her an sizi duyabilir (2. Tarihler 18:31).

  • Kendinizi kötü hissettiğinizde: “Yehova kalbi kırık olanlara yakındır, ruhu ezik olanları kurtarır” (Mezmur 34:18).

  • Rehberliğe ihtiyaç duyduğunuzda: Yehova Sözü olan Kutsal Kitap sayesinde ‘size anlayış verir ve eğitir’ (Mezmur 32:8).

Tanrı’nın her an her yerde olduğuyla ilgili yanlış görüşler

Yanlış görüş: Tanrı yaratılan her şeydedir.

Gerçek: Tanrı ne yeryüzünde ne de fiziksel evrenin herhangi bir yerinde yaşar (1. Krallar 8:27). Yıldızların ve yaratılan diğer şeylerin “Tanrı’nın haşmetini” bildirdiği doğrudur (Mezmur 19:1). Fakat tıpkı bir ressam çizdiği resimde yaşamadığı gibi Tanrı da yarattığı şeylerde yaşamaz. Yine de bir resim bize onu çizen sanatçı hakkında bir şeyler anlatabilir. Benzer şekilde görünür dünya da bize Yaratıcımızın sonsuz gücü, hikmeti ve sevgisi gibi “görünmez nitelikleri” hakkında bilgi verir (Romalılar 1:20).

Yanlış görüş: Tanrı’nın her şeyi bilmesi ve her şeye gücü yetmesi için her an her yerde olması gerekir.

Gerçek: Tanrı’nın kutsal ruhu yani etkin kuvveti, isteğini yerine getirmek için kullandığı etkin gücüdür. Dolayısıyla Tanrı bizzat orada olmasa bile kutsal ruhu sayesinde her an her yerde her şeyi algılayabilir ve yapabilir (Mezmur 139:7).

Yanlış görüş: Mezmur 139:8’deki şu sözler Tanrı’nın her an her yerde olduğunu gösterir: “Göğe çıksam Sen oradasın, döşeğimi ölüler diyarına sersem, yine oradasın.”

Gerçek: Bu ayet Tanrı’nın bulunduğu yerden söz etmez. Şiirsel bir anlatımla hiçbir yerin Tanrı’nın bize yardım edemeyeceği kadar uzak olmadığını gösterir.

^ p. 5 Kutsal Kitap Tanrı’nın özel isminin Yehova olduğunu açıklar.