İçeriğe geç

Şeytan’ı Tanrı mı Yarattı?

Şeytan’ı Tanrı mı Yarattı?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitabın açıkça gösterdiği gibi Tanrı Şeytan’ı yaratmamıştır. Bunun yerine, O’nun yarattığı ruhi varlıklardan biri sonradan İblis haline gelmiştir. Kutsal Kitap Tanrı hakkında şöyle der: “İşleri kusursuzdur, çünkü her yolu adalettir. Sadakat Tanrısıdır, hiç haksızlık etmez; dürüst ve doğru olan O’dur” (Tekrar 32:3-5). Bu sözlerden yola çıkarak İblis Şeytan’ın başlarda kusursuz ve dürüst bir melek olduğu sonucuna varabiliriz.

Yuhanna 8:44’te de İsa peygamber İblis’in ‘hakikat yolunda kalmadığınısöyledi. Demek ki, Şeytan bir zamanlar hakikat yolundaydı ve masum bir melekti.

Fakat Yehova’nın yarattığı zekâ sahibi diğer varlıklar gibi bu melek de doğru ile yanlış arasında seçim yapmakta özgürdü. O, Tanrı’ya karşı gelmeyi seçip ilk insan çiftini kendisine katılmaya ikna ederek kendini Şeytan, yani “Karşı Gelen” haline getirdi (Başlangıç 3:1-5; Vahiy 12:9).