İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Kutsal Kitapta Sayılar Ne Anlama Gelir? Nümeroloji Kutsal Kitapla Bağdaşır mı?

Kutsal Kitapta Sayılar Ne Anlama Gelir? Nümeroloji Kutsal Kitapla Bağdaşır mı?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitapta sayılar sık sık gerçek anlamıyla, bazen de sembol olarak kullanılır. Bir sayının sembol olarak kullanılıp kullanılmadığını genellikle ayetin bağlamı gösterir. Kutsal Kitapta sayıların sembolik anlamda kullanıldığı bazı örneklere bakalım.

  • 1 Birlik. Örneğin İsa, Tanrı’ya dua ederken takipçileri hakkında şöyle dedi: “Hepsi bir olsun, ben Seninle, Sen benimle birlik içinde olduğumuz gibi” (Yuhanna 17:21; Matta 19:6).

  • 2 Kutsal Kitaba göre hukuki bir meselenin doğruluğunu teyit etmek için iki şahit gerekir (Tekrar 17:6). Benzer şekilde mucizevi bir görüntünün ya da sözün tekrarlanması da, meseleleri kesinleştirir ve doğrular. Örneğin Yusuf peygamber, Mısır Firavununun gördüğü bir rüyanın anlamını açıklarken şöyle dedi: “Firavunun rüyayı iki kez görmesi, Tanrı’nın bu olayı gerçekleştirmekte kararlı olduğunu ... gösterir” (Başlangıç 41:32). Kutsal Kitabın önceden bildirdiği bazı olaylarda “iki boynuz” ikili bir hükümdarlığı simgeliyordu; örneğin Daniel peygambere Med-Pers İmparatorluğu’yla ilgili böyle bir peygamberlik sözü bildirilmişti (Daniel 8:20, 21; Vahiy 13:11).

  • 3 Tıpkı bir meselenin doğruluğunun üç şahitle kesin olarak kanıtlanması gibi, bir sözün üç defa tekrarlanmasının da kesinlik ve vurgu ifade ettiği anlaşılıyor (Hezekiel 21:27; Elçiler 10:9-16; Vahiy 4:8; 8:13).

  • 4 Bu sayı, ‘dünyanın dört köşesi’ ifadesinde olduğu gibi, bir şeyin biçim ya da işleyişindeki tamlığı temsil edebilir (Vahiy 7:1; 21:16; İşaya 11:12).

  • 6 “Yedi” rakamı genellikle tamlığı temsil ederken, onun bir eksiği olan “altı” eksikliği, kusurluluğu ya da Tanrı’nın düşmanlarıyla bağlantılı şeyleri simgeleyebilir (1. Tarihler 20:6; Daniel 3:1; Vahiy 13:18).

  • 7 Bu sayı çoğunlukla tamlık fikrini vermek için kullanılır. Örneğin Tanrı, eski İsrail halkına Eriha kentinin etrafını art arda yedi gün dolanmalarını ve yedinci gün bunu yedi kere yapmalarını emretmişti (Yeşu 6:15). Kutsal Kitapta yedi sayısının bu şekilde kullanıldığı birçok örnek vardır (Levioğulları 4:6; 25:8; 26:18; Mezmur 119:164; Vahiy 1:20; 13:1; 17:10). İsa elçi Petrus’a, kardeşini “yedi defaya değil, yetmiş yedi defaya kadar” bağışlaması gerektiğini söyledi; “yedi” sayısının tekrarlanması “sınırsız” bağışlama düşüncesi taşıyordu (Matta 18:21, 22).

  • 10 Bu sayı bir şeyin tümünü ya da toplamını temsil edebilir (Çıkış 34:28; Luka 19:13; Vahiy 2:10).

  • 12 Bu sayının eksiksiz, tanrısal bir düzenlemeyi temsil ettiği anlaşılıyor. Örneğin elçi Yuhanna’nın gökle ilgili gördüğü mucizevi görüntüdeki bir şehrin ‘on iki temel taşı vardı ve onların üzerinde on iki elçinin isimleri yazılıydı’ (Vahiy 21:14; Başlangıç 49:28). 12’nin katlarının da benzer bir anlamı olabilir (Vahiy 4:4; 7:4-8).

  • 40 Bazı hüküm veya ceza dönemleri 40 sayısıyla bağlantılıydı (Başlangıç 7:4; Hezekiel 29:11, 12).

Nümeroloji ve gematria

Kutsal Kitapta sayılara bu sembolik anlamların verilmesi nümerolojiden farklıdır; çünkü nümeroloji sayılarda, onların kombinasyonlarında ve sayısal toplamlarda doğaüstü bir anlam arar. Örneğin Yahudi Kabalacılar, İbranice Kutsal Yazıları gematria denilen bir yöntem kullanarak analiz etti; yani harflerin sayısal karşılıklarında gizli bir kod aradı. Nümeroloji falcılığın bir türüdür ve Tanrı falcılığı mahkûm eder (Tekrar 18:10-12).