İçeriğe geç

Ölüm Korkusunu Nasıl Yenebilirsiniz?

Ölüm Korkusunu Nasıl Yenebilirsiniz?

Kutsal Kitabın cevabı

Bir düşman olan ölümden korkmamız ve yaşamımızı korumak için makul adımlar atmamız doğaldır (1. Korintoslular 15:26). Ancak insanlar yalan yanlış bilgilerin ya da batıl inançların neden olduğu yersiz bir korku duyuyor ve ‘yaşamları boyunca ölüm korkusunun’ kölesi oluyorlar (İbraniler 2:15). Gerçekleri bilmek yaşamdan zevk almamıza engel olabilecek sağlıksız bir ölüm korkusundan bizi korur (Yuhanna 8:32).

Ölüm hakkındaki gerçekler

  • Ölüler hiçbir şeyin farkında değildir (Mezmur 146:4). Kutsal Kitap ölümü uykuya benzetir, dolayısıyla öldükten sonra acı çekmekten ya da işkence görmekten korkmanıza gerek yoktur (Mezmur 13:3; Yuhanna 11:11-14).

  • Ölüler bize zarar veremez. Eskiden yaşamış zalim insanlar bile ‘ölümün tutsağıdır’ (Özdeyişler 21:16). Kutsal Kitap onlar için “nefretleri de, kıskançlıkları da yok olmuştur” der (Vaiz 9:6).

  • Ölüm, bir daha asla var olmayacağımız anlamına gelmez. Yaratıcımız ölmüş olan insanları dirilterek onları tekrar yaşama döndürecek (Yuhanna 5:28, 29; Elçiler 24:15).

  • Yaratıcımız ‘ölümün olmayacağı’ bir zamanın geleceğini vaat eder (Vahiy 21:4). Kutsal Kitap o gün hakkında “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” der (Mezmur 37:29). O zaman hiç kimse ölüm korkusu yaşamayacak!