İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Nuh Tufanı: Gerçek mi Efsane mi?

Nuh Tufanı: Gerçek mi Efsane mi?

Kutsal Kitabın cevabı

Tufan gerçek bir olaydı. Tanrı kötü insanları yok etmek için Tufan getirmeye karar verdi, ama önce iyi insanların ve hayvanların hayatta kalması için Nuh’a bir gemi yapmasını söyledi (Başlangıç 6:11-20). Tufanın gerçekten olduğuna inanabiliriz çünkü bu olay “Tanrı ilhamı” olan Kutsal Yazılarda kayıtlıdır (2. Timoteos 3:16).

 Gerçek mi efsane mi?

Kutsal Kitap Nuh’tan gerçek biri olarak, Tufandan da gerçek bir olay olarak söz eder.

  • Kutsal Kitabı kaleme alanlar Nuh’un gerçek biri olduğuna inanıyordu. Örneğin güvenilir tarihçiler olan Ezra ve Luka, İsrail halkının soy kayıtlarına Nuh’u da dahil ettiler (1. Tarihler 1:4; Luka 3:36). İsa peygamber de Nuh’tan gerçek biri ve Tufandan gerçek bir olay olarak söz etti ve öğrencileri onun sözlerini Kutsal Yazılara kaydettiler (Matta 24:37-39; Luka 17:26, 27).

    Ayrıca Hezekiel peygamber ve İsa’nın elçilerinden biri olan Pavlus, Nuh’u iman ve doğruluk konusunda örnek gösterdiler (Hezekiel 14:14, 20; İbraniler 11:7). Bu yazarların, gerçekte hiç var olmamış birini örnek almamız gerektiğini söylemesi anlamsız olmaz mıydı? Nuh ve diğer imanlı kişiler örnek alınması gereken insanlardır, çünkü onlar hayal ürünü değil gerçek kişilerdi (İbraniler 12:1; Yakup 5:17).

  • Kutsal Kitap Tufan hakkında belirgin detaylar verir. Kutsal Kitabın Tufanla ilgili kaydı masallardaki gibi “Bir varmış bir yokmuş” diye başlamaz. Tersine Tufanla bağlantılı olayları anlatırken yıl, ay ve gün verir (Başlangıç 7:11; 8:4, 13, 14). Ayrıca Nuh’un yaptığı geminin ölçülerini de verir (Başlangıç 6:15). Bu detaylar, Kutsal Kitabın Tufandan bir efsane olarak değil, gerçek bir olay olarak söz ettiğini gösterir.

 Tufan neden oldu?

Kutsal Kitaba göre Tufandan önce “Yeryüzünde insanın kötülüğü iyice çoğalmıştı” (Başlangıç 6:5). Ayrıca “Dünya Tanrı’nın gözünde bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu” çünkü her yerde şiddet ve cinsel ahlaksızlık kol geziyordu (Başlangıç 6:11; Yahuda 6, 7).

Kutsal Kitap dünyanın o hale gelmesinde en büyük sebebin, kadınlarla birlikte olmak için yeryüzüne inen kötü melekler olduğunu söyler. O meleklerin çocukları oldu ve Nefilim denen bu soy, insanlığa büyük sıkıntı ve acı verdi (Başlangıç 6:1, 2, 4). Tanrı dünyayı kötülükten temizlemeye ve iyi yürekli insanlar için temiz bir başlangıç yapmaya karar verdi (Başlangıç 6:6, 7, 17).

 İnsanlar Tufan olacağını önceden biliyor muydu?

Evet. Tanrı Nuh’a neler olacağını bildirmiş ve hem ailesini hem de hayvanları korumak için bir gemi yapmasını söylemişti (Başlangıç 6:13, 14; 7:1-4). Nuh yaklaşan yıkım konusunda insanları uyardı ama onlar uyarıları göz ardı ettiler (2. Petrus 2:5). Kutsal Kitap şöyle der: “Tufan gelinceye ve hepsini silip süpürünceye kadar, hiçbir şeyi umursamadılar” (Matta 24:37-39).

 Nuh’un gemisi nasıl bir gemiydi?

Gemi, aşağı yukarı 133 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğinde dikdörtgen bir sandığa benziyordu. * Reçineli ağaçtan yapılmış, iç ve dış yüzü ziftle kaplanmıştı. Üç katlı gemide çok sayıda bölme vardı. Yan tarafında bir kapı ve anlaşılan tavanın hemen altında boylu boyunca uzanan bir pencere vardı. Muhtemelen çatısı suyun akıp gitmesi için iki yana hafifçe eğimliydi (Başlangıç 6:14-16).

 Geminin yapımı ne kadar sürdü?

Kutsal Kitap bunu belirtmez, ama anlaşılan Nuh’un gemiyi yapması onlarca yıl sürdü. İlk oğlu doğduğunda Nuh 500 yaşını geçmişti ve Tufan geldiğinde 600 yaşındaydı * (Başlangıç 5:32; 7:6).

Tanrı ona gemi yapmasını söylediğinde Nuh’un artık üç oğlu vardı ve üçü de büyüyüp evlenmişti. Bu, Nuh’un baba olmasından muhtemelen 50-60 yıl sonraydı (Başlangıç 6:14, 18). Bu hesaba göre, geminin 40 ya da 50 yılda yapıldığı sonucuna varmak makul görünüyor.

^ p. 21 Kutsal Kitap geminin boyutlarını verirken ölçü birimi olarak arşın kullanır. “Standart İbrani arşını 44,45 santimetredir” (The Illustrated Bible Dictionary, Gözden Geçirilmiş Baskı, Kısım 3, sayfa 1635).

^ p. 23 Nuh ve başka kişilerin ömür uzunluğu hakkında 1 Aralık 2010 tarihli Gözcü Kulesi dergisindeki “Eskiden İnsanların Çok Uzun Yaşadığı Doğru mu?” makalesine bakın.