İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Kutsal Olmak Ne Anlama Gelir?

Kutsal Olmak Ne Anlama Gelir?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal olmak, kirlilikten uzak olma fikrini taşır. “Kutsal” olarak tercüme edilen İbranice kelime “ayrı” anlamına gelen bir terimden türemiştir. Dolayısıyla, kutsal olan bir şey özellikle temizliğinden ve paklığından ötürü genel kullanımdan ayrı tutulur.

Tanrı en kutsal varlıktır. Kutsal Kitap şöyle der: “Yehova gibi kutsal olan yok” * (1. Samuel 2:2). Bu sebeple, kutsallık konusundaki standardı haklı olarak Tanrı belirler.

“Kutsal” kelimesi Tanrı ile doğrudan bağlantısı olan herhangi bir şey için, özellikle de sadece tapınmada kullanılmak üzere ayrılmış şeyler için kullanılabilir. Örneğin Kutsal Kitap şunlardan söz eder:

  • Kutsal yerler: Tanrı yanan çalının yakınında duran Musa’ya şöyle dedi: “Bastığın yer kutsal topraktır” (Çıkış 3:2-5).

  • Kutsal olaylar: İsrailoğulları düzenli olarak, “kutsal toplantı” denilen bayramlarda Yehova’ya tapınırlardı (Levioğulları 23:37).

  • Kutsal nesneler: Yeruşalim’deki eski mabette Tanrı’ya ibadet ederken kullanılan nesnelere “kutsal takımlar” denirdi (1. Krallar 8:4). Bu gibi kutsal nesneler çok saygılı bir şekilde kullanılmalıydı, ancak bu nesnelere asla tapınılmamalıydı. *

Kusurlu biri kutsal olabilir mi?

Evet. Tanrı kullarına şu emri verir: “Sizler kutsal olacaksınız, çünkü Ben kutsalım” (1. Petrus 1:16). Elbette kusurlu insanların Tanrı’nın kusursuz kutsallık standardını karşılaması asla mümkün değildir. Ancak, Tanrı’nın doğru kanunlarına itaat eden insanlar “kutsal ve Tanrı’nın kabul edeceği” duruma gelebilirler (Romalılar 12:1). Biri kutsal olmak için çaba gösteriyorsa bu sözlerinden ve davranışlarından belli olur. Örneğin, böyle biri Kutsal Kitabın ‘Kutsal duruma gelin ve cinsel ahlaksızlıktan sakının’ ve “Tüm davranışlarınızla kutsal olun” öğütlerini uygular (1. Selanikliler 4:3; 1. Petrus 1:15).

Biri Tanrı’nın gözündeki kutsal durumunu kaybedebilir mi?

Evet. Eğer bir kişi Tanrı’nın davranışlar konusundaki standartlarına uymayı bırakırsa Tanrı onu artık kutsal görmeyecektir. Örneğin, Kutsal Yazılardaki İbraniler kitabı “kutsal kardeşlere” hitaben yazılsa da onları “yaşayan Tanrı’dan uzaklaşarak imansız, kötü bir yürek geliştirmek” konusunda uyarır (İbraniler 3:1, 12).

Kutsal olmakla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yanlış: Çileci bir yaşam sürerek kutsal olunabilir.

Gerçek: Kutsal Kitap ‘bedene eziyetin’ ya da çileciliğin Tanrı’nın gözünde ‘hiçbir değer taşımadığını’ söyler (Koloseliler 2:23). Tersine Tanrı güzel şeylerden zevk almamızı ister. “Her insan yesin, içsin, harcadığı tüm emeğin keyfini çıkarsın. Bu Tanrı’nın armağanıdır” (Vaiz 3:13).

Yanlış: Bekârlık kişiyi daha kutsal kılar.

Gerçek: Bir Hıristiyan bekâr kalmayı tercih edebilirse de bekârlık tek başına kişinin Tanrı’nın gözünde kutsal durumda olmasını sağlamaz. Bekâr kalanların Tanrı’ya dikkatleri dağılmadan hizmet edebileceği doğrudur (1. Korintoslular 7:32-34). Ancak Kutsal Kitap evli olanların da kutsal olabileceğini gösterir. Örneğin, İsa’nın elçilerinden en az birinin, Petrus’un evli olduğunu söyler (Matta 8:14; 1. Korintoslular 9:5).

^ p. 4 Yehova, Tanrı’nın özel ismidir. Kutsal Kitaptaki yüzlerce ayet bu isim ile “kutsal” ve “kutsallık” kelimeleri arasında bağlantı kurar.

^ p. 8 Tanrı’nın Sözü, kutsal sayılan nesnelere tapınmanın yanlış olduğunu söyler (1. Korintoslular 10:14).