İçeriğe geç

Kutsal Kitapta Adı Geçen Kadınlardan Neler Öğrenebiliriz?

Kutsal Kitapta Adı Geçen Kadınlardan Neler Öğrenebiliriz?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap, yaşamlarından kendimize çok değerli dersler çıkarabileceğimiz kadınlardan bahseder (Romalılar 15:4; 2. Timoteos 3:16, 17). Bu makalede Kutsal Kitapta adı geçen kadınlardan bazılarına kısaca değineceğiz. Bu kadınların çoğu bizim için olumlu örnekler. Bazılarıysa kendimize dersler çıkarabileceğimiz olumsuz örnekler (1. Korintoslular 10:11; İbraniler 6:12).

  Abigail

Kimdi? Abigail, zengin ama kaba ve kötü bir adam olan Nabal’ın karısıydı. Ancak kendisi güzel olmasının yanı sıra sağgörü ve alçakgönüllülük gibi Yehova’yı memnun eden niteliklere sahip bir kadındı (1. Samuel 25:3).

Ne yaptı? Abigail hikmetli ve sağgörülü davranarak bir felaketi önledi. O ve Nabal, İsrail’in gelecekteki kralı Davut’un bir kaçak olarak saklandığı bölgede yaşıyordu. Davut ve adamları oradayken Nabal’ın sürülerini yağmacılardan korumuşlardı. Ama Davut’un adamları Nabal’dan biraz yiyecek istemeye gittiklerinde Nabal onlara yiyecek vermeyi küstahça reddetti. Davut öfkeden deliye döndü ve adamlarını alıp Nabal’ı ve tüm ev halkını öldürmek için yola çıktı (1. Samuel 25:10-12, 22).

Kocasının yaptıklarını duyan Abigail hemen harekete geçti. Davut’a ve yanındakilere vermeleri için adamlarıyla çeşitli yiyecekler yolladı; kendisi de Davut’tan af dilemek üzere arkalarından yola çıktı (1. Samuel 25:14-19, 24-31). Davut, Abigail’in alçakgönüllülüğünü ve yolladığı hediyeleri görünce ve hikmetli sözlerini duyunca Yehova’nın onu bir felaketi önlemek için kullandığını anladı (1. Samuel 25:32, 33). Bu olaydan bir süre sonra Nabal öldü ve Abigail Davut’un karısı oldu (1. Samuel 25:37-41).

Ondan neler öğrenebiliriz? Abigail zengin ve güzel bir kadın olmasına rağmen kendisini önemli biri olarak görmüyordu. Barışı sağlamak uğruna kendi hatası olmayan bir şey için özür dilemeye hazırdı. O, sakinliğiyle gergin bir durumu yatıştırdı; bunu yaparken düşünceli, cesur ve akıllıca davrandı.

  Debora

Kimdi? İsrail’de kadın peygamberlerden biriydi. Yehova Tanrı halkından neler istediğini bildirmek için onu kullandı. Ayrıca, İsrailoğullarının kendi aralarında yaşadıkları sorunları çözmesine yardım etmek üzere de Debora’yı kullandı (Hâkimler 4:4, 5).

Ne yaptı? Debora peygamber Yehova’ya tapınan insanlara cesurca yardım etti. Tanrı’nın yönlendirmesiyle Barak’ı çağırttı ve ondan, Kenanlı düşmanlarıyla savaşmak üzere İsrail ordusuna önderlik etmesini istedi (Hâkimler 4:6, 7). Barak Debora’nın kendisiyle gelmesini istediğinde Debora korkuya kapılmadı ve onunla gitmeye seve seve razı oldu (Hâkimler 4:8, 9).

Yehova İsrailoğullarının kesin bir zafer kazanmasını sağladıktan sonra, Debora ve Barak bu olayları anlattıkları bir ilahi söylediler. Bu ilahinin en azından bir kısmını Debora besteledi. Bu ilahide başka bir korkusuz kadına, Kenanlıların bozguna uğratılmasında rol oynayan Yael’e de değindi (Hâkimler, 5. bölüm).

Ondan neler öğrenebiliriz? Debora özverili ve cesur bir kadındı. Başkalarını Tanrı’nın gözünde doğru olanı yapmaya teşvik etti. Bunu yaptıklarında onları tüm yüreğiyle övdü.

  Delila

Kimdi? İsrail’de hâkimlik yapan Şimşon’un aşık olduğu kadındı (Hâkimler 16:4, 5).

Ne yaptı? Filistî beylerinin para teklifini kabul etti ve Tanrı’nın İsrailoğullarını Filistîlerin elinden kurtarmak üzere kullandığı Şimşon’a ihanet etti. Filistîler, mucizevi gücünden dolayı Şimşon’u bir türlü yenemiyorlardı (Hâkimler 13:5). Bu nedenle Delila’dan yardım istediler.

Şimşon’un büyük gücünün sırrını öğrenmesi için Delila’ya rüşvet teklif ettiler. Delila parayı kabul etti ve birkaç girişimden sonra Şimşon’un sırrını öğrenmeyi başardı (Hâkimler 16:15-17). Sonra bunu Filistî beylerine söyledi, onlar da Şimşon’u yakalayıp hapse attılar (Hâkimler 16:18-21).

Ondan neler öğrenebiliriz? Delila’nın yaptıklarından kendimize önemli dersler çıkarabiliriz. O, açgözlülüğü nedeniyle bencilce davrandı ve vefasızlık ederek Yehova Tanrı’nın bir hizmetçisini kandırdı.

  Ester

Kimdi? Pers Kralı Ahaşveroş’un kendisine eş olarak seçtiği bir Yahudiydi.

Ne yaptı? Ester kraliçe olarak yetkisini kullanarak Yahudileri soykırıma uğramaktan kurtardı. Ester kralın bir ferman çıkardığını ve bu fermana göre, Pers topraklarında yaşayan tüm Yahudilerin belirlenen tarihte katledileceğini öğrendi. Bu aslında Haman adlı başvezirin kurduğu canice bir komploydu (Ester 3:13-15; 4:1, 5). Ester kendisinden yaşça büyük kuzeni Mordekay’ın yardımıyla, hayatı pahasına da olsa bu komployu kocası Ahaşveroş’a bildirdi (Ester 4:10-16; 7:1-10). Bunun üzerine Ahaşveroş, Yahudilere kendilerini savunma hakkı tanıyan başka bir ferman çıkarmaları için Ester ve Mordekay’a yetki verdi. Yahudiler tüm düşmanlarını bozguna uğrattı (Ester 8:5-11; 9:16, 17).

Ondan neler öğrenebiliriz? Kraliçe Ester cesur, alçakgönüllü ve mütevazı tutumuyla bizim için harika bir örnektir (Mezmur 31:24; Filipililer 2:3). O, güzelliğine ve konumuna rağmen öğüt ve yardım istemekten çekinmedi. Eşiyle konuşurken dikkatli ve saygılıydı, ama aynı zamanda cesurdu da. Yahudilerin büyük tehlike altında olduğu bir dönemde kendisini bir Yahudi olarak tanıtmaktan korkmadı.

  Hanna

Kimdi? Elkana’nın karısı ve İsrail’de daha sonra önemli bir peygamber olacak Samuel’in annesiydi (1. Samuel 1:1, 2, 4-7).

Ne yaptı? Hiç çocuğu olmayan Hanna teselliyi Yehova’da aradı. Hanna’nın kocasının başka bir karısı daha vardı. Adı Peninna olan bu kadının çocukları olmuştu, ama uzun zamandır evli olmasına rağmen Hanna’nın çocuğu olmuyordu. Peninna devamlı sataşarak onu huzursuz ediyordu. Hanna teselli bulmak için Yehova’ya dua etti. Duasında bir adakta bulundu ve kendisine bir oğul verirse onu İsrailoğullarının ibadet etmek üzere kullandığı Kutsal Çadırda hizmet etmeye adayacağını söyledi (1. Samuel 1:11).

Tanrı onun duasını cevapladı. Hanna’nın bir oğlu oldu ve adını Samuel koydu. Hanna sözünü tuttu ve oğlunu henüz küçük bir çocukken Kutsal Çadıra götürdü (1. Samuel 1:27, 28). Her yıl Samuel için bir kaftan diker ve ona götürürdü. Zamanla Tanrı Hanna’ya üç oğul ve iki kız olmak üzere beş çocuk daha verdi (1. Samuel 2:18-21).

Ondan neler öğrenebiliriz? Hanna’nın tüm yüreğiyle ettiği dualar onun sıkıntılara dayanmasına yardım etti. Onun Yehova’ya şükürler sunduğu 1. Samuel 2:1-10’da kayıtlı olan duası ne kadar güçlü bir imana sahip olduğunu gösterir.

  Havva

Kimdi? Tanrı’nın yarattığı ve Kutsal Kitapta adı geçen ilk kadındı.

Ne yaptı? Tanrı’nın açık bir emrine itaatsizlik etti. Kocası Âdem gibi o da kusursuzdu ve özgür iradeye sahipti. Ayrıca sevgi ve hikmet gibi Tanrı’nın sahip olduğu nitelikleri sergileme yeteneğiyle yaratılmıştı (Başlangıç 1:27). Tanrı Âdem’e belirli bir ağacın meyvesinden yerlerse öleceklerini söylemişti, Havva bunu biliyordu. Ancak Şeytan Havva’yı kandırarak onu hiç ölmeyeceğine inandırdı. Hatta Tanrı’nın emrini çiğnerse daha iyi bir hayatı olacağına inanmasına sebep oldu. Bu nedenle Havva meyveden yedi ve sonra kocasını da ikna etti ve o da yedi (Başlangıç 3:1-6; 1. Timoteos 2:14).

Ondan neler öğrenebiliriz? Havva’dan, yanlış arzular beslemeye devam etmenin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda önemli bir ders alabiliriz. Tanrı’nın açık emrine rağmen Havva kendisine ait olmayan bir şeye sahip olmak üzere çok güçlü bir arzu geliştirdi (Başlangıç 3:6; 1. Yuhanna 2:16).

  İzebel

Kimdi? İsrail Kralı Ahab’ın karısıydı. İsrailoğullarından değildi. Yehova’ya değil, Kenanlıların tanrısı Baal’e tapınıyordu.

Ne yaptı? Kraliçe İzebel otoriter, merhametsiz ve acımasız bir kadındı. Baal tapınmasını ve bu tapınmanın bir kısmı olan ahlaksız davranışları destekliyordu. Bir yandan da gerçek Tanrı Yehova’ya sunulan tapınmayı ortadan kaldırmaya çalışıyordu (1. Krallar 18:4, 13; 19:1-3).

İzebel bencil arzularını tatmin etmek için yalanlara başvurdu ve insanların ölümüne yol açtı (1. Krallar 21:8-16). Tanrı’nın önceden bildirdiği gibi İzebel korkunç bir şekilde öldü ve onun bir mezarı olmadı (1. Krallar 21:23; 2. Krallar 9:10, 32-37).

Ondan neler öğrenebiliriz? Hiçbirimiz İzebel gibi olmak istemeyiz. O, öyle kötü ve vicdansız bir kadındı ki, bazı dillerde İzebel adı utanmaz, ahlaksız ve dizginsiz kadınları anlatmak için kullanılmaya başlandı.

  Lea

Kimdi? Yakup’un ilk karısıydı. Lea’nın kız kardeşi Rahel de Yakup’un diğer karısıydı (Başlangıç 29:20-29).

Ne yaptı? Lea Yakup’un altı oğlunun annesi oldu (Rut 4:11). Yakup aslında Lea’yla değil Rahel’le evlenmeyi istiyordu. Fakat kızların babası Laban, Yakup’a Rahel yerine Lea’yı verdi. Yakup Laban’ın kendisini kandırarak eş olarak Lea’yı verdiğini anlayınca bu duruma itiraz etti. Laban da küçük kızın büyük kızdan önce evlenmesinin geleneklerine aykırı olduğunu söyledi. Yakup bir hafta sonra Rahel’le evlendi (Başlangıç 29:26-28).

Yakup Rahel’i Lea’dan daha çok seviyordu (Başlangıç 29:30). Bu nedenle Lea kıskançlık duyuyor ve Yakup’un sevgisini kazanmak için kardeşiyle rekabet ediyordu. Tanrı Lea’nın hislerini dikkate aldı ve ona altı erkek ve bir kız, toplam yedi çocuk verdi (Başlangıç 29:31).

Ondan neler öğrenebiliriz? Lea dua ederek Yehova’ya güvendiğini gösterdi ve yaşadığı ailevi sıkıntının Tanrı’nın bereketini fark etmesine engel olmasına izin vermedi (Başlangıç 29:32-35; 30:20). Onun yaşadıkları, Tanrı’nın sadece bir süreliğine izin verdiği çokeşliliğin olumsuz sonuçlarını ortaya koyar. Yehova’nın evlilik için belirlediği standart bir kadının ya da erkeğin tekeşli olmasıdır (Matta 19:4-6).

  Lût’un karısı

Kimdi? Kutsal Kitap onun ismini açıklamaz. Ancak iki kızı olduğunu ve ailece Sodom şehrine yerleştiklerini söyler (Başlangıç 19:1, 15).

Ne yaptı? Tanrı’nın bir emrine itaatsizlik etti. Tanrı, Sodom’u ve çevre şehirleri yok etmeye karar vermişti, çünkü bu şehirlerde ahlaksızlık korkunç boyutlara ulaşmıştı. Yehova, doğru bir adam olan Lût’u ve ailesini çok sevdiğinden onları Sodom’dan çıkarmak için iki meleğini göndermişti (Başlangıç 18:20; 19:1, 12, 13).

Melekler Lût’un ailesine o bölgeden kaçmalarını, geriye bakmamalarını, yoksa öleceklerini söyledi (Başlangıç 19:17). Fakat Lût’un karısı ‘geriye baktı ve tuzdan bir direk oldu’ (Başlangıç 19:26).

Ondan neler öğrenebiliriz? Lût’un karısıyla ilgili kayıt maddi şeyleri çok sevmenin ne kadar tehlikeli olduğunu, bunun Tanrı’ya itaatsizlik etmemizle sonuçlanabileceğini gösterir. İsa onu örnek göstererek bizi uyardı: “Lût’un karısını hatırlayın” (Luka 17:32).

  Marta

Kimdi? Lazar ve Meryem’in kız kardeşiydi. Bu üç kardeş Yeruşalim yakınlarındaki Beytanya adlı köyde yaşıyorlardı.

Ne yaptı? Marta İsa’nın yakın arkadaşlarından biriydi. Kutsal Kitap “İsa, Marta’yla kız kardeşini ve Lazar’ı severdi” der (Yuhanna 11:5). Marta çok misafirperverdi. İsa’nın ziyaretlerinden birinde o ev işleriyle uğraşırken Meryem oturup İsa’yı dinlemeyi tercih etmişti. Marta kardeşinin kendisine yardım etmemesinden yakındı. İsa, Marta’nın bakış açısını nazikçe düzeltti (Luka 10:38-42).

Lazar hastalanınca Marta ve kız kardeşi İsa’ya haber gönderdi, çünkü onun Lazar’ı iyileştirebileceğinden emindiler (Yuhanna 11:3, 21). Fakat Lazar öldü. Marta’nın İsa’ya söyledikleri, hem Kutsal Kitabın dirilmeyle ilgili vaadine hem de İsa’nın Lazar’a tekrar hayat verebileceğine duyduğu güveni gösterdi (Yuhanna 11:20-27).

Ondan neler öğrenebiliriz? Misafirperverlik göstermek Marta için çok önemliydi. O kendisine verilen öğüdü hemen kabul etti. Duygularını ve inançlarını açıkça dile getirdi.

 • Marta hakkında daha fazla bilgi için “İnanıyorum” başlıklı makaleye bakın.

  Mecdelli Meryem

Kimdi? İsa’nın sadık bir öğrencisiydi.

Ne yaptı? Mecdelli Meryem İsa ve öğrencileriyle seyahat eden kadınlardan biriydi. İsa ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi maddi olanaklarını cömertçe kullandı (Luka 8:1-3). İsa’nın hizmetinin sonuna dek onu bırakmadı ve İsa öldürüldüğü sırada da oradaydı. Diriltildikten sonra İsa’yı ilk gören kişilerden biri olma ayrıcalığına sahip oldu (Yuhanna 20:11-18).

Ondan neler öğrenebiliriz? Mecdelli Meryem İsa’nın hizmetini cömertçe destekledi ve onun hep sadık bir öğrencisi olarak kaldı.

  Meryem (İsa’nın annesi)

Kimdi? Yahudi bir genç kız olan Meryem bakire olduğu halde mucizevi şekilde hamile kalarak İsa’yı doğurdu.

Ne yaptı? Alçakgönüllü şekilde Tanrı’nın isteğini yerine getirdi. Bir melek ona görünüp hamile kalacağını ve uzun süredir beklenen Mesih’i doğuracağını bildirdiğinde Yusuf’la nişanlıydı (Luka 1:26-33). O bu görevi seve seve kabul etti. İsa doğduktan sonra Meryem ve Yusuf’un dört oğlu ve en az iki kızı oldu. Dolayısıyla Meryem bakire olarak kalmadı (Matta 13:55, 56). Ona çok eşsiz bir ayrıcalık verilmiş olsa da İsa’nın hizmeti sırasında ya da ilk Hıristiyan cemaati kurulduğunda ne övülmeyi bekledi ne de özel bir muamele gördü.

Ondan neler öğrenebiliriz? İmanlı bir kadın olan Meryem çok ciddi bir sorumluluğu istekle kabul etti. Kutsal Yazılar hakkında mükemmel bir bilgisi vardı. Görünen o ki Luka 1:46-55’teki sözleri söylerken Kutsal Yazılardan yaklaşık 20 alıntı yaptı.

  Meryem (Marta ve Lazar’ın kız kardeşi)

Kimdi? Kardeşleri Marta ve Lazar gibi o da İsa’yla yakın arkadaştı.

Ne yaptı? Meryem Tanrı’nın oğlu İsa’ya ne kadar değer verdiğini defalarca gösterdi. İsa’nın, kardeşi Lazar’ın ölümüne engel olabileceğine imanını dile getirmişti. Ayrıca İsa Lazar’ı diriltirken Meryem de oradaydı. Meryem ev işlerine yardım etmek yerine İsa’yı dinlemeyi tercih ettiğinde Marta onu eleştirmişti. Ama İsa Meryem’i Tanrı hakkında bilgi almaya öncelik verdiği için övmüştü (Luka 10:38-42).

Meryem başka bir olayda İsa’nın başına ve ayaklarına “çok pahalı güzel kokulu bir yağ” dökerek olağanüstü bir cömertlik göstermişti (Matta 26:6, 7). Orada bulunan bazıları Meryem’i savurganlıkla suçladı. Fakat İsa onu savundu ve şöyle dedi: “[Tanrı’nın Krallığı hakkındaki] iyi haber dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı iş de onu anmak üzere anlatılacaktır” (Matta 24:14; 26:8-13).

Ondan neler öğrenebiliriz? Meryem güçlü bir iman geliştirdi. Onun için ruhi şeyler günlük işlerden çok daha önemliydi. O, alçakgönüllü şekilde İsa’ya olan saygısını ifade etti, üstelik bunun için maddi açıdan büyük bir özveride bulundu.

  Miryam

Kimdi? Musa ve Harun’un kız kardeşiydi. Kutsal Kitapta peygamber olarak adlandırılan ilk kadındır.

Ne yaptı? Bir peygamber olarak Tanrı’nın sözlerinin insanlara bildirilmesinde pay sahibi oldu. İsrail’de önemli bir konuma sahipti ve Tanrı Mısır ordusunu Kızıldeniz’de yok ettikten sonra İsrailoğullarından erkeklerle birlikte bir zafer ilahisi söyledi (Çıkış 15:1, 20, 21).

Bir süre sonra Miryam ve Harun anlaşılan gurur ve kıskançlıklarından ötürü Musa’yı eleştirmeye başladılar. Fakat “Yehova bunları duyuyordu” ve ikisine de ciddi şekilde öğüt verdi (Sayılar 12:1-9). Sonra Miryam’ı cüzamla vurdu, çünkü belli ki eleştirici konuşmaları o başlatmıştı. Musa Yehova Tanrı’ya Miryam adına yalvardı, Tanrı da onu iyileştirdi. Yedi gün karantinada kaldıktan sonra İsrailoğullarının konaklama yerine dönmesine izin verdi (Sayılar 12:10-15).

Kutsal Kitap Miryam’ın verilen terbiyeden ders aldığını gösterir. Yüzyıllar sonra Yehova Tanrı İsrailoğullarına bir hatırlatmada bulunurken Miryam’ın eşsiz ayrıcalığına değindi ve “Senin önünden Musa’yı, Harun’u ve Miryam’ı gönderdim” dedi (Mika 6:4).

Ondan ne öğrenebiliriz? Miryam’ın hikâyesi, Tanrı’nın, Kendisine tapınanların birbirlerine ya da birbirleri hakkında neler söylediğine dikkat ettiğini gösterir. Ayrıca bu kayıttan Tanrı’yı mutlu edebilmek için gururdan ve kıskançlıktan uzak durmamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü bu nitelikler başkalarının adına leke sürecek sözler söylememize neden olabilir.

  Rahab

Kimdi? Kenan diyarındaki Eriha şehrinde yaşayan bir fahişeydi. Daha sonra Yehova Tanrı’ya tapınmaya başladı.

Ne yaptı? Kenan diyarına keşif için gelen iki İsrailliyi sakladı. Bunu yapmasının nedeni, İsrailoğullarının Tanrısı Yehova’nın, halkını önce Mısır’dan, sonra da Amorilerin saldırısından nasıl kurtardığıyla ilgili haberleri duymuş olmasıydı.

Rahab bu iki İsrailli adama yardım etti ve İsrailoğulları Eriha’yı ele geçirmeye geldiklerinde kendisini ve ailesini esirgemeleri için onlara yalvardı. Adamlar şu şartla Rahab’ın teklifini kabul ettiler: Rahab İsrailoğullarının yapacaklarını kimseye söylememeliydi, İsrailoğulları saldırdığında o ve ailesi evin içinde kalmalıydı ve adamların evi tanıyabilmeleri için pencereden aşağı kırmızı bir ip sarkıtmalıydı. Rahab onların her dediğini yaptı ve İsrailoğulları Eriha’yı ele geçirdiğinde o ve ailesi hayatta kaldı.

Rahab daha sonra İsrailli bir adamla evlendi ve hem Kral Davut’un hem de İsa Mesih’in soy hattında yer aldı (Yeşu 2:1-24; 6:25; Matta 1:5, 6, 16).

Ondan neler öğrenebiliriz? Kutsal Kitap Rahab’ı göze çarpar iman örnekleri arasında sayar (İbraniler 11:30, 31; Yakup 2:25). Rahab’la ilgili kayıt, Tanrı’nın bağışlayıcı ve tarafsız olduğunu ve nasıl bir geçmişleri olursa olsun Kendisine güvenenlere nimetler verdiğini gösterir.

  Rahel

Kimdi? Laban’ın kızı ve Yakup’un en sevdiği karısıydı.

Ne yaptı? Rahel Yakup’la evlendi ve ona iki oğul doğurdu. Bu iki oğul İsrailoğullarının 12 kabilesinin atalarından oldu. Rahel müstakbel eşiyle tanıştığı sırada babasının koyunlarını güdüyordu (Başlangıç 29:9, 10). Rahel ablası Lea’dan çok daha güzeldi (Başlangıç 29:17).

Yakup Rahel’e aşık oldu ve onunla evlenebilmek için yedi yıl çalışmayı kabul etti (Başlangıç 29:18). Ancak Laban Yakup’u kandırarak onu önce Lea’yla evlendirdi, sonra da Rahel’le evlenmesine izin verdi (Başlangıç 29:25-27).

Yakup Rahel’i ve ondan olan iki oğlunu, Lea’dan ve ondan olan çocuklarından daha çok sevdi (Başlangıç 37:3; 44:20, 27-29). Bu yüzden Rahel ve Lea arasında hep bir çekişme vardı (Başlangıç 29:30; 30:1, 15).

Ondan neler öğrenebiliriz? Rahel ailevi sıkıntılarla mücadele ederken Tanrı’nın dualarını işiteceğine dair ümidini hiç kaybetmedi (Başlangıç 30:22-24). Onun hikâyesi çokeşliliğin aileyi ne kadar yıprattığının bir göstergesidir. Onun yaşadıkları Tanrı’nın evlilik konusunda ilk başta belirlediği standardın, yani bir erkeğin tek bir kadınla evli olmasının ne kadar hikmetli olduğunu gözler önüne serer (Matta 19:4-6).

  Rebeka

Kimdi? İshak’ın karısı ve Yakup ile Esav adlı ikizlerin annesiydi.

Ne yaptı? Rebeka çok zor olduğunda bile Tanrı’nın isteğini yerine getirdi. Bir keresinde kuyudan su çekerken bir adam ondan bir yudum su istedi. Rebeka hemen adama su verdi ve adamın develeri için de kuyudan su çekmeyi teklif etti (Başlangıç 24:15-20). Bu adam İbrahim’in hizmetkârıydı ve İbrahim’in oğlu İshak’a bir eş bulmak için çok uzun bir yoldan gelmişti (Başlangıç 24:2-4). Hizmetkâr, İshak’a doğru kişiyi seçmesine yardım etmesi için Yehova’ya dua etmişti. Rebeka’nın ne kadar çalışkan ve misafirperver olduğunu görünce Yehova’nın duasını cevapladığını ve İshak için Rebeka’yı seçtiğini anladı (Başlangıç 24:10-14, 21, 27).

Rebeka hizmetkârın neden geldiğini öğrenince onunla gitmeyi ve İshak’ın eşi olmayı kabul etti (Başlangıç 24:57-59). Rebeka ve İshak’ın uzun bir süre sonra ikizleri oldu. Tanrı Rebeka’ya büyük oğlu Esav’ın küçük oğlu Yakup’a kulluk edeceğini söylemişti (Başlangıç 25:23). İshak ilk oğlu Esav’a hayırdua edeceği zaman Rebeka harekete geçti ve Tanrı’nın isteğine uygun olduğu düşüncesiyle hayırduayı Yakup’un alması için adımlar attı (Başlangıç 27:1-17).

Ondan neler öğrenebiliriz? Rebeka alçakgönüllü, çalışkan ve misafirperverdi. Bu nitelikler onun iyi bir eş, iyi bir anne ve gerçek Tanrı Yehova’nın iyi bir kulu olmasına yardım etti.

  Rut

Kimdi? İsrail topraklarında Yehova’ya tapınmak için tanrılarını ve memleketini geride bırakan Moablı bir kadındı.

Ne yaptı? Rut kayınvalidesi Naomi’ye büyük bir sevgi gösterdi. Naomi İsrail’deki kıtlık yüzünden kocası ve iki oğluyla birlikte Moab’a gitmişti. Oğulları orada Rut ve Orpa adındaki Moablı kadınlarla evlenmişlerdi. Bir süre sonra Naomi’nin kocası ve iki oğlu öldü. Bu üç kadın dul kaldı.

Artık kuraklık sona erdiğinden Naomi İsrail’e geri dönmeye karar verdi. Rut ve Orpa da onunla gitmek için yola çıktılar. Ama Naomi onlara akrabalarının yanına dönmelerini söyledi. Orpa öyle yaptı (Rut 1:1-6, 15). Fakat vefalı bir kadın olan Rut kayınvalidesini bırakmadı. Naomi’yi seviyor ve onun Tanrısı Yehova’ya tapınmak istiyordu (Rut 1:16, 17; 2:11).

Rut’un vefalı ve çalışkan bir gelin olarak namı kısa sürede Naomi’nin memleketi Beytlehem’de yayıldı. Orada Boaz adında varlıklı bir toprak sahibi yaşıyordu. Rut hakkında duyduklarından çok etkilenen Boaz, Rut ve Naomi’nin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamalarına cömertçe yardım etti (Rut 2:5-7, 20). Rut daha sonra Boaz’la evlendi ve hem Kral Davut’un hem de İsa Mesih’in soy hattında yer aldı (Matta 1:5, 6, 16).

Ondan neler öğrenebiliriz? Rut, Naomi’ye ve Yehova’ya duyduğu sevgiden dolayı ailesini ve memleketini geride bıraktı. Zorluklar karşısında bile çalışkan ve vefalı biri olmayı sürdürdü.

  Sara

Kimdi? İbrahim’in karısı, İshak’ın annesiydi.

Ne yaptı? Tanrı’nın, kocası İbrahim’e verdiği vaatlere iman ettiği için zengin bir şehir olan Ur’da sahip olduğu rahat yaşamı geride bıraktı. Tanrı İbrahim’e Ur şehrinden ayrılmasını ve Kenan diyarına gitmesini söylemişti. İbrahim’e nimetler vereceğini ve ondan büyük bir millet yapacağını vaat etmişti (Başlangıç 12:1-5). O sıralarda Sara muhtemelen 60’larındaydı. O zamandan itibaren Sara ve kocası çadırlarda, göçebe bir hayat sürdüler.

Göçebe olmak tehlikelerle dolu bir hayat anlamına gelse de Sara Tanrı’nın talimatına uyan İbrahim’i destekledi (Başlangıç 12:10, 15). Sara’nın uzun yıllar çocuğu olmadı, bu durum onu çok üzüyordu. Fakat Tanrı İbrahim’in soyunu çoğaltacağını vaat etmişti (Başlangıç 12:7; 13:15; 15:18; 16:1, 2, 15). Bir süre sonra Yehova, Sara’nın İbrahim’den bir çocuğu olacağını söyledi. O, çocuk doğurma yaşını çoktan geçmişti, ama gerçekten de bir çocuğu oldu. Sara doğum yaptığında 90, kocası ise 100 yaşındaydı (Başlangıç 17:17; 21:2-5). Çocuğun ismini İshak koydular.

Ondan neler öğrenebiliriz? Sara’dan, Tanrı’nın vaatlerine her zaman güvenebileceğimizi öğreniyoruz, bu vaatlerin gerçekleşmesi imkânsız gibi göründüğünde bile (İbraniler 11:11). Ayrıca bir eş olarak Sara’nın bıraktığı örnek, evlilikte saygının ne kadar önemli olduğunu ortaya seriyor (1. Petrus 3:5, 6).

  Şulamlı kız

Kimdi? Güzel bir köylü kızı ve Kutsal Yazıların Ezgiler Ezgisi kitabının ana karakteriydi. Kutsal Kitap onun ismini söylemez.

Ne yaptı? Şulamlı kız sevdiği çobana sadık kaldı (Ezgiler Ezgisi 2:16). Ancak onun sıra dışı güzelliği Kral Süleyman’ın dikkatini çekti. Süleyman kızın ilgisini kazanmaya çalıştı (Ezgiler Ezgisi 7:6). Başkaları Şulamlı kıza Süleyman’ı seçmesi için ısrar etse de o bunu reddetti. O sıradan bir çobanı seviyordu ve ona sadık kaldı (Ezgiler Ezgisi 3:5; 7:10; 8:6).

Ondan neler öğrenebiliriz? Şulamlı kız güzelliğine ve kralın ilgisine rağmen kendisiyle ilgili mütevazı bakış açısını korudu. Yaşıtlarından gördüğü baskının ya da karşısına çıkan zenginlik ve prestij vaadinin duygularını değiştirmesine izin vermedi. Hislerini kontrol altında tuttu ve ahlaken temiz kaldı.

  Yael

Kimdi? İsrailli olmayan Heber adlı bir adamın karısıydı. Yael Tanrı’nın toplumundan yana korkusuzca tavır aldı.

Ne yaptı? İsrail ordusundan kaçan Kenanlıların ordu komutanı Sisera, Yael’in çadırının bulunduğu yere geldiğinde Yael kararlılıkla harekete geçti. Sisera İsrailoğullarına karşı savaşı kaybetmişti ve saklanıp dinlenecek bir yer arıyordu. Bu nedenle Yael onu çadırına davet etti. Sisera uyurken Yael onu öldürdü (Hâkimler 4:17-21).

Böylece Debora’nın önceden bildirdiği şu sözleri gerçekleştirmiş oldu: “Yehova Sisera’yı bir kadının eline verecek” (Hâkimler 4:9). Bu olaydan sonra onun için “kadınların en kutlusu” dendi (Hâkimler 5:24).

Ondan neler öğrenebiliriz? Yael cesurca ve inisiyatif kullanarak harekete geçti. Onunla ilgili bu kayıt, Tanrı’nın, önceden bildirdiği sözleri gerçekleştirmek için olayları nasıl yönlendirdiğini gösterir.

 Zaman Çizelgesi

 1.  Havva

 2. Tufan (MÖ 2370)

 3.  Sara

 4.  Lût’un karısı

 5.  Rebeka

 6.  Lea

 7.  Rahel

 8. Mısır’dan Çıkış (MÖ 1513)

 9.  Miryam

 10.  Rahab

 11.  Rut

 12.  Debora

 13.  Yael

 14.  Delila

 15.  Hanna

 16. İsrail’in ilk kralı (MÖ 1117)

 17.  Abigail

 18.  Şulamlı kız

 19.  İzebel

 20.  Ester

 21.  Meryem (İsa’nın annesi)

 22. İsa’nın vaftizi (MS 29)

 23.  Marta

 24.  Meryem (Marta ve Lazar’ın kız kardeşi)

 25.  Mecdelli Meryem

 26. İsa’nın ölümü (MS 33)