İçeriğe geç

Kutsal Kitap Reenkarnasyon Öğretisini Destekler mi?

Kutsal Kitap Reenkarnasyon Öğretisini Destekler mi?

Kutsal Kitabın cevabı

Hayır, desteklemez. Kutsal Kitapta ne reenkarnasyon ifadesi ne de böyle bir fikir yer alır. Reenkarnasyon inancı canın ölümsüzlüğü öğretisine dayanır. * Fakat Kutsal Kitapta geçen can ifadesiyle kişinin kendisi kastedilir ve dolayısıyla can ölümlüdür (Başlangıç 2:7; Hezekiel 18:4). Bir kişi öldüğünde varlığı sona erer (Başlangıç 3:19; Vaiz 9:​5, 6).

Dirilme ve reenkarnasyon arasındaki fark nedir?

Kutsal Kitaptaki dirilme öğretisine göre can ölümsüz değildir. Ölen kişiler, dirilme sırasında Tanrı’nın gücüyle yeniden hayata dönecekler (Matta 22:23, 29; Elçiler 24:15). Dirilme, bir daha ölmemek üzere yeryüzünde yaşama ümidi sağlar (2. Petrus 3:​13; Vahiy 21:​3, 4).

Reenkarnasyonun Kutsal Kitapta yer aldığıyla ilgili yanlış görüşler

Yanlış görüş: Kutsal Kitap İlya peygamberin Vaftizci Yahya’nın bedeniyle yeniden dünyaya geldiğini söyler.

Gerçek: Tanrı önceden bildirerek “Size İlya peygamberi gönderiyorum” dedi. İsa bu peygamberlik sözlerinin Vaftizci Yahya’nın üzerinde gerçekleştiğini söyledi (Malaki 4:​5, 6; Matta 11:13, 14). Fakat bu, İlya’nın Vaftizci Yahya olarak yeniden doğduğu anlamına gelmiyordu. Bizzat Yahya kendisinin İlya olmadığını söylemişti (Yuhanna 1:​21). Aslında o da İlya gibi Tanrı’nın insanları tövbe etmeye çağıran mesajını ilan ediyordu (1. Krallar 18:36, 37; Matta 3:1). Yahya, İlya gibi güçlü ve cesur olduğunu da gösterdi (Luka 1:13-17).

Yanlış görüş: Kutsal Kitapta geçen “yeniden doğmak” ifadesiyle reenkarnasyon kastedilir.

Gerçek: Kutsal Kitap, yeniden doğmanın kişinin hâlâ hayattayken ruhen yeniden doğması anlamına geldiğini gösterir (Yuhanna 1:12, 13). Bu şekilde yeniden doğmak kişinin geçmişte yaptıklarının kaçınılmaz sonucu değil, Tanrı’nın gelecekle ilgili eşsiz bir ümide sahip olan insanlara verdiği bir nimettir (Yuhanna 3:3; 1. Petrus 1:​3, 4).

^ p. 3 Canın ölümsüzlüğü ve reenkarnasyon inancının kökeni eski Babil’e dayanır. Daha sonra Hintli filozoflar Karma öğretisini geliştirdiler. Britannica Encyclopedia of World Religions’a göre Karma, “bir sebep sonuç yasasıdır, yani bir kişi bu hayatta ne yapıyorsa bir sonraki hayatında bunun etkilerini yaşayacaktır” (Sayfa 913).