İçeriğe geç

Kutsal Kitap Araftan Söz Eder mi?

Kutsal Kitap Araftan Söz Eder mi?

Kutsal Kitabın Cevabı

Hayır. Kutsal Kitapta “araf” sözcüğü geçmez ve ölen insanların ruhlarının arındırıldığı bir yerden söz edilmez. * Kutsal Kitabın günah ve ölüm hakkında öğrettiklerini inceleyerek bunların araf öğretisiyle nasıl çeliştiğini görebilirsiniz.

  • Günahlardan arınmak için bir süre arafta kalmak değil, İsa’nın kanına iman etmek gereklidir. Kutsal Kitaba göre “[Tanrı’nın] Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır” ve İsa Mesih bizi ‘kendi kanıyla günahlarımızdan kurtarır’ (1. Yuhanna 1:7; Vahiy 1:5). İsa ‘birçokları için canını fidye olarak vererek’ onların günahlarının bedelini ödedi (Matta 20:28).

  • Ölen kişiler hiçbir şeyin farkında değildir. “Yaşayanlar öleceklerinin farkındadır; ölüler ise artık hiçbir şeyin farkında değildir” (Vaiz 9:5). Ölen biri hiçbir şey hissedemez, bu yüzden arafta yandığı söylenen ateş onu arındıramaz.

  • Kişi öldükten sonra günahları yüzünden ceza çekmez. Kutsal Kitaba göre, “günahın ödediği ücret ölümdür” ve “ölen kişi günahından beraat etmiştir” (Romalılar 6:7, 23). Ölüm günahların tam karşılığıdır.

^ p. 3 Orpheus: A General History of Religions adlı kitapta araf hakkında şunlar yazılıdır: “İncillerde bu konuda tek bir kelime yok.” Bir Katolik ansiklopedisi de şunu belirtir: “Sonuçta, arafla ilgili Katolik öğretisi Kutsal Yazılara değil, geleneklere dayalıdır” (New Catholic Encyclopedia, İkinci Baskı, Cilt 11, s. 825).

^ p. 8 New Catholic Encyclopedia, İkinci Baskı, Cilt 11, sayfa 824’e bakın.