Kutsal Kitabın Cevabı

Hayır. Kutsal Kitapta “araf” sözcüğü geçmez ve ölen insanların ruhlarının arındırıldığı bir yerden söz edilmez. * Kutsal Kitabın günah ve ölüm hakkında öğrettiklerini inceleyerek bunların araf öğretisiyle nasıl çeliştiğini görebilirsiniz.

  • Günahlardan arınmak için bir süre arafta kalmak değil, İsa’nın kanına iman etmek gereklidir. Kutsal Kitaba göre “[Tanrı’nın] Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır” ve İsa Mesih bizi ‘kendi kanıyla günahlarımızdan kurtarır’ (1. Yuhanna 1:7; Vahiy 1:5). İsa ‘birçokları için canını fidye olarak vererek’ onların günahlarının bedelini ödedi (Matta 20:28).

  • Ölen kişiler hiçbir şeyin farkında değildir. “Yaşayanlar öleceklerinin farkındadır; ölüler ise artık hiçbir şeyin farkında değildir” (Vaiz 9:5). Ölen biri hiçbir şey hissedemez, bu yüzden arafta yandığı söylenen ateş onu arındıramaz.

  • Kişi öldükten sonra günahları yüzünden ceza çekmez. Kutsal Kitaba göre, “günahın ödediği ücret ölümdür” ve “ölen kişi günahından beraat etmiştir” (Romalılar 6:7, 23). Ölüm günahların tam karşılığıdır.

^ p. 3 Orpheus: A General History of Religions adlı kitapta araf hakkında şunlar yazılıdır: “İncillerde bu konuda tek bir kelime yok.” Bir Katolik ansiklopedisi de şunu belirtir: “Sonuçta, arafla ilgili Katolik öğretisi Kutsal Yazılara değil, geleneklere dayalıdır” (New Catholic Encyclopedia, İkinci Baskı, Cilt 11, s. 825).

^ p. 8 New Catholic Encyclopedia, İkinci Baskı, Cilt 11, sayfa 824’e bakın.