Kutsal Kitabın cevabı

Tevrat, Zebur ve İncil olarak da bilinen Kutsal Kitap hikmet yansıtan birçok söz içerir. Çünkü Kutsal Kitap açıkça şöyle der: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır” (2. Timoteos 3:16). Bu iddiayı destekleyen birçok kanıt var. Bazıları şunlar:

  • Kutsal Kitabın tarihsel doğruluğunu şu ana kadar hiç kimse çürütememiştir.

  • Kutsal Kitabı kaleme alanlar, olayları açıksözlülükle anlatan dürüst kişilerdi. Onların açıksözlülüğü yazdıklarının doğruluğunu net şekilde göstermektedir.

  • Kutsal Kitabın tek bir teması vardır: Tanrı’nın insanlığı yönetme hakkının doğrulanması ve gökteki Krallığı aracılığıyla amacının yerine gelmesi.

  • Kutsal Kitap binlerce yıl önce kaleme alınmış olmasına rağmen eski dönemlerde yaygın olarak kabul edilen hatalı bilimsel görüşleri içermez.

  • Belgelenen tarihsel kanıtlar Kutsal Kitabın gelecek hakkında önceden bildirdiklerinin doğru çıktığını gösterir.