İçeriğe geç

Kutsal Kitap Kan Nakli Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Kan Nakli Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap kan almamızı yasaklar. Bu nedenle ister gıda ister nakil yoluyla olsun kan ya da kanın ana bileşenlerini hiçbir şekilde kabul etmemeliyiz. Şu ayetleri gözden geçirelim:

  • Başlangıç 9:4. Tanrı Tufandan sonra Nuh ve ailesinin hayvan eti yemesine izin verdiyse de eti kanıyla birlikte yemeyi yasakladı. Tanrı Nuh’a şöyle dedi: “Eti, onun canı olan kanıyla yemeyeceksiniz.” Bu emir o zamandan itibaren yaşayan herkes için geçerlidir, çünkü hepimiz Nuh’un soyundan geliyoruz.

  • Levioğulları 17:14. “Hiçbir canlı varlığın kanını yemeyeceksiniz, çünkü her türlü varlığın canı onun kanıdır. Kim kan yerse yaşatılmayacaktır.” Tanrı’nın gözünde can, yani hayat kandadır ve O’na aittir. Bu kanun sadece eski İsrail ulusuna verilmiş olsa da Tanrı’nın kan yememe emrini ne kadar ciddiye aldığını gösterir.

  • Elçiler 15:20. ‘Kandan sakının.’ Tanrı Nuh’a verdiği emri daha sonra İsa’nın takipçilerine de verdi. Tarih ilk Hıristiyanların tıbbi nedenlerle bile olsa kan kullanmayı reddettiğini gösterir.

Tanrı neden kandan sakınmamızı emrediyor?

Kan naklinden kaçınmak için geçerli tıbbi nedenler var. Fakat daha da önemlisi kandan sakınmamızı Tanrı emreder, çünkü kanın simgelediği şey O’nun gözünde kutsaldır (Levioğulları 17:11; Koloseliler 1:20).