İçeriğe geç

Kutsal Kitap İsa Peygamberin Hayatını Doğru Anlatıyor mu?

Kutsal Kitap İsa Peygamberin Hayatını Doğru Anlatıyor mu?

Kutsal Kitabın cevabıKutsal Kitabı kaleme alanlardan biri olan Luka, İsa’nın hayatını kaleme aldığı kayıt hakkında şöyle yazdı: ‘Başından itibaren tüm olayları titizlikle araştırdım’ (Luka 1:⁠3).

Bazıları, İsa’nın döneminde yaşamış Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın kaleme aldığı İncil kayıtlarının dördüncü yüzyılda değiştirildiğini iddia ediyor.

Fakat 20. yüzyılın başında Mısır’da Yuhanna İncilinin önemli bir kopyası bulundu. Şu anda Rylands Papirüsü 457 (P52) olarak bilinen bu kopya, Manchester’daki (İngiltere) John Rylands Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Günümüzdeki Kutsal Kitapta Yuhanna 18:​31-33, 37, 38’de geçen sözleri içermektedir.

Bu, Yunanca Kutsal Yazılara (İncil) ait en eski elyazmasıdır. Birçok bilgin bu elyazmasının MS yaklaşık 125’te, yani orijinalinden sadece 25 yıl sonra yazıldığını düşünüyor. Bu elyazmasındaki metin, sonraki yıllara ait elyazmalarındaki metinle hemen hemen aynıdır.