Kutsal Kitabın cevabı

Evet, çünkü bize en iyi yardımı “düşkünleri teselli eden Tanrı” sağlayabilir (2. Korintoslular 7:6).

Tanrı depresyonda olan kişilere nasıl yardım eder?

  • Güç vererek. Tanrı, tüm sorunlarınızı ortadan kaldırarak değil, güç vermesi için ettiğiniz duaları cevaplayarak size iç huzuru verir (Filipililer 4:13). Sizi dinlemeye her an hazır olduğuna güvenebilirsiniz, çünkü Kutsal Kitap şöyle der: “Yehova kalbi kırık olanlara yakındır, ruhu ezik olanları kurtarır” (Mezmur 34:18). Hatta duygularınızı kelimelere dökemeyecek kadar üzgün olsanız bile yardım çağrınızı duyar (Romalılar 8:26, 27).

  • İyi örneklerle. Kutsal Kitabı kaleme alan kişilerden biri Tanrı’ya şöyle dua etti: “Sana derinlikler içinden yakarıyorum.” Tanrı’nın günahlarımızı bağışlamaya istekli olduğunu hatırlamak bu mezmur yazarının depresyonla mücadele etmesine yardım etti. Tanrı hakkında şöyle dedi: “Sen suçları dikkate alsaydın ey Yah, ey Yehova, kim ayakta kalırdı? Fakat Sen gerçekten bağışlayıcısın, öyle ki Senden korkulsun” (Mezmur 130:1, 3, 4).

  • Ümit vererek. Tanrı şu anda bizi teselli etmenin yanı sıra, depresyona yol açan tüm sorunları gelecekte ortadan kaldırmayı da vaat ediyor. Bu vaadini gerçekleştirdiğinde depresyon da dahil “önceki şeyler hatırlanmayacak, akla gelmeyecek” (İşaya 65:17).

Not: Yehova’nın Şahitleri olarak Tanrı’nın yardımının farkında olsak da depresyon gibi sağlık sorunları için tıbbi yardıma da başvururuz (Markos 2:17). Fakat belirli bir tedavi yöntemi önermeyiz; böyle konularda herkes kendi kararını vermelidir.