İçeriğe geç

Kutsal Kitabı Kim Yazdı?

Kutsal Kitabı Kim Yazdı?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitabı kaleme alanlar isimlerini açıkça belirtmiştir. Bu yüzden Kutsal Kitabın bazı kısımlarını kaleme alan peygamberler “Nehemya’nın sözleri”, “Davut’un sözleri”, “Yoel’e Yehova’dan gelen söz” gibi ifadeler kullanmışlardır (Nehemya 1:1; 2. Samuel 23:1; Yoel 1:1).

Kutsal Kitabı kaleme alanların birçoğu tek gerçek Tanrı Yehova’nın sözlerini yazdığını ve O’nun tarafından yönlendirildiğini kabul etti. İbranice Kutsal Yazıları (Tevrat ve Zebur) kaleme alan peygamberler 300’den fazla kez “Yehova şöyle diyor” gibi ifadeler kullandı (Amos 1:3; Mika 2:3; Nahum 1:12). Bazıları da Tanrı’nın mesajını melekler aracılığıyla aldı (Zekeriya 1:​7, 9).

Kutsal Kitap 1.600 yıllık bir dönemde yaklaşık 40 kişi tarafından kaleme alındı. Bazıları birden fazla kitap yazdı. Aslında Kutsal Kitap 66 kitaptan oluşan küçük bir kütüphanedir. İbranice Kutsal Yazılar 39 kitaptan, Yunanca Kutsal Yazılar ise 27 kitaptan oluşur.