İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Kurtuluş Ne Anlama Gelir?

Kurtuluş Ne Anlama Gelir?

Kutsal Kitabın Cevabı

Kutsal Kitap yazarları, “kurtarmak” ve “kurtuluş” sözcüklerini zaman zaman bir kimsenin bir tehlikeden veya bir felaketten kurtarılması düşüncesini aktarmak için kullandılar (Çıkış 14:13, 14; Elçiler 27:20). Ancak bu ifadeler Kutsal Kitapta genelde günahtan kurtuluş anlamında kullanılmıştır (Matta 1:21). Ölüm günahın bir sonucu olduğu için, günahtan kurtarılan insanlar sonsuza dek yaşamayı ümit edebilirler (Yuhanna 3:16, 17). *

Hangi yolla kurtulabiliriz?

Kurtuluşa erişebilmek için İsa’ya iman etmek ve bu imanı, onun emirlerine uyarak göstermek gerekir (Elçiler 4:10, 12; Romalılar 10:9, 10; İbraniler 5:9).

Kutsal Kitap, imanımızın canlı olduğunu işlerimizle, yani itaatli davranışlarımızla ortaya koymamız gerektiğini gösterir (Yakup 2:24, 26). Ancak bu, kurtuluşun hak edildiği anlamına gelmez. Kurtuluş, ‘Tanrı’dan bir armağandır’ ve O’nun ‘lütfundan’ veya ‘inayetinden’ kaynaklanır (Efesoslular 2:8, 9, Kitabı Mukaddes).

Kurtuluşu kaybedebilir miyiz?

Evet. Tıpkı boğulmaktan kurtarılan biri tekrar suya düşebileceği veya atlayabileceği gibi, günahtan kurtarılmış biri de imanını korumazsa kurtuluşunu kaybedebilir. Bu nedenle Kutsal Kitap İsa’nın takipçilerini, kendilerine “teslim edilmiş inanç uğrunda zorlu bir mücadeleye” teşvik eder (Yahuda 3). Kutsal Kitap aynı zamanda, zaten kurtuluşa erişmiş olanları da uyarır: “Her biriniz korkuyla titreyerek kurtuluşa erişmeye çalışın” (Filipililer 2:12).

Kurtarıcı Kimdir: Tanrı mı, İsa mı?

Kutsal Kitap Tanrı’yı kurtuluşumuzun asıl kaynağı olarak tanıtır ve sık sık Tanrı’dan “Kurtarıcı” olarak söz eder (1. Samuel 10:19; İşaya 43:11; Titus 2:10; Yahuda 24). Ayrıca Tanrı, eski İsrail milletini kurtarmak için birçok kişiyi kullandı ve Kutsal Kitap’ta bu kişilerden de kurtarıcı olarak söz edilir (Nehemya 9:27; Hâkimler 3:9, 15; 2. Krallar 13:5). * Benzer şekilde, Tanrı günahtan kurtuluşu İsa Mesih’in fidyesi aracılığıyla sağladığı için Kutsal Kitap İsa’dan da “Kurtarıcı” olarak söz eder (Elçiler 5:31; Titus 1:4). *

Herkes kurtulacak mı?

Hayır, bazıları kurtulmayacak (2. Selanikliler 1:9). İsa kendisine “Kurtulacak olanlar az mı?” diye sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Dar kapıdan girmek için var gücünüzle uğraşın, çünkü size şunu söyleyeyim, birçokları içeri girmek isteyecek fakat giremeyecek” (Luka 13:23, 24).

Evrensel kurtuluş hakkında doğru bilinen yanlışlar

Yanlış: 1. Korintoslular 15:22, “Hepsinin . . . . yaşam almaları da Mesih’le bağlantılıdır” diyerek evrensel kurtuluşu öğretir.

Doğru: Ayetin bağlamı dirilmeyle ilgilidir (1. Korintoslular 15:12, 13, 20, 21, 35). Bu nedenle “Hepsinin . . . . yaşam almaları da Mesih’le bağlantılıdır” ifadesi sadece diriltilenlerin bu nimeti İsa Mesih aracılığı ile elde ettikleri anlamına gelir (Yuhanna 11:25).

Yanlış: Titus 2:11, “Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır” sözleriyle evrensel kurtuluşu öğretir (Yeni Çeviri)

Doğru: Bu ayette “bütün” olarak tercüme edilen Yunanca sözcük, “her tür veya çeşit” anlamına da gelir. * Bu nedenle Titus 2:11 ayeti Tanrı’nın, her tür insana kurtuluş sağladığı şeklinde anlaşılmalıdır. “Her tür insan ifadesi”, “her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden” insanı içine alır (Vahiy 7:9, 10).

Yanlış: 2. Petrus 3:9, Tanrı’nın “hiç kimsenin yok olmasını istemediğinden” söz ederek evrensel kurtuluşu öğretir.

Doğru: Tanrı insanların kurtulmalarını ister ancak onları, kurtulmaları için yaptığı düzenlemeyi kabul etmeye zorlamaz. Tanrı’nın “hüküm günü”, “Tanrı’dan korkmayan insanların yok” edilmesini de içerecek (2. Petrus 3:7).

^ p. 3 Bir kişinin günahtan ve ölümden asıl kurtuluşu ileride gerçekleşecek olsa da Kutsal Kitap böyle bir kişiden kurtulmuş olarak söz eder (Efesoslular 2:5; Romalılar 13:11).

^ p. 10 Bazı çeviriler, sözü edilen ayetlerde “kurtarıcı” yerine, “kahraman”, “önder” ve hatta “birisi” gibi ifadeler kullanıyor. Ancak Kutsal Kitabın İbranice orijinal metninde, insanlar veya Yehova Tanrı için kullanılan “kurtarıcı” sözcüğü aynıdır (Mezmur 7:10).

^ p. 10 İsa ismi, İbranice Yehoşua isminden türetilmiştir ve “Yehova Kurtuluştur” anlamına gelir.

^ p. 17 Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words adlı yayına bakın. Aynı Yunanca sözcük Matta 5:11 ayetinde de geçer. Bu ayette insanların, takipçileri için “her türlü” kötü sözü söyleyecekleri ile ilgili İsa’nın sözleri kayıtlıdır (Yeni Çeviri).