İçeriğe geç

‘Krallığın Anahtarları’ Nelerdir?

‘Krallığın Anahtarları’ Nelerdir?

Kutsal Kitabın cevabı

‘Krallığın anahtarları’ insanlara ‘Tanrı’nın Krallığına girme’ yolunu açma yetkisini temsil eder (Matta 16:19; Elçiler 14:22). * İsa “göklerin krallığının anahtarlarını” Petrus’a verdi. Bunun anlamı şudur: Petrus, sadık insanların, Tanrı’nın kutsal ruhunu alarak gökteki Krallığa girme ayrıcalığına nasıl sahip olabilecekleri hakkındaki bilginin kilidini açma yetkisini aldı.

Anahtarlar kimler için kullanıldı?

Petrus Tanrı’dan aldığı yetkiyi şu üç grubun Krallığa girmesinin yolunu açmak üzere kullandı:

  1. Yahudiler ve Yahudiliği benimsemiş olanlar. İsa’nın ölümünden kısa süre sonra Petrus İsa’yı, Krallıkta hüküm sürmek üzere Tanrı tarafından seçilen kişi olarak kabul etmeleri için Yahudi Hıristiyanlardan oluşan bir kalabalığı teşvik etti. Petrus, onlara kurtulmaları için ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Böylece Krallığa girmelerinin yolunu açtı ve binlercesi ‘onun sözlerini kabul ettiler’ (Elçiler 2:38-41).

  2. Samiriyeliler. Petrus sonra Samiriyelilere gönderildi. * O ve elçi Yuhanna ‘kutsal ruhu almaları için dua ettiklerinde’ Petrus yeniden Krallığın bir anahtarını kullanmış oldu (Elçiler 8:14-17). Bu, Samiriyelilere Krallığa girmelerinin yolunu açtı.

  3. Diğer milletlerden olanlar. Tanrı, İsa’nın ölümünden üç buçuk yıl sonra, Petrus’a diğer milletlerden olanların (Yahudi olmayanların) da Krallığa girme ayrıcalığına sahip olacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Petrus diğer milletlerden insanlara iyi haberi duyurarak ve böylece onlara kutsal ruhu almanın, İsa’nın birer takipçisi ve Krallığın gelecekteki üyeleri olmanın kapılarını açarak anahtarlardan birini daha kullanmış oldu (Elçiler 10:30-35, 44, 45).

‘Krallığa girmek’ ne anlama gelir?

Krallığa girecek olanlar gökte Mesih’le birlikte hüküm sürecekler. Kutsal Kitap onların “tahta oturup” ‘yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm süreceklerini’ önceden bildirir (Luka 22:29, 30; Vahiy 5:9, 10).

Krallığın anahtarları hakkında doğru bilinen yanlışlar

Yanlış: Kimlerin göğe gideceğine Petrus karar verir.

Doğru: Kutsal Kitap Petrus’un değil, İsa Mesih’in “dirileri ve ölüleri yargılamak üzere atanan” kişi olduğunu söyler (2. Timoteos 4:1, 8; Yuhanna 5:22). Aslında, bizzat Petrus “Tanrı’nın kararıyla [İsa’nın] yaşayanların ve ölülerin hâkimi” olduğunu söyledi (Elçiler 10:34, 42).

Yanlış: Krallığın anahtarlarının ne zaman kullanılacağına dair gökler, Petrus’un karar vermesini bekler.

Doğru: İsa Krallığın anahtarlarından söz ederken Petrus’a şunları söyledi: “Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde bağlanmış olacaktır; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde çözülmüş olacaktır” (Matta 16:19). Bazıları bu açıklamayı, Petrus’un kararlarını göklere kabul ettirdiği şeklinde anlasa da, orijinal Yunanca fiil Petrus’un kararlarının gökte verilen kararlardan üstün olduğunu değil, Petrus’un gökte verilen kararlara uyması gerektiğini gösteriyor.

Kutsal Kitap başka bir ayette, Krallığın anahtarlarını kullandığı zaman Petrus’un göklere boyun eğdiğini gösterir. Örneğin, üçüncü anahtarı kullanırken Tanrı’dan gelen talimatlara uygun davranmıştı (Elçiler 10:19, 20).

^ p. 3 Bazen Kutsal Kitap, “anahtar” ifadesini yetki ve sorumluluğun bir sembolü olarak kullanır (İşaya 22:20-22; Vahiy 3:7, 8).

^ p. 7 Samiriyeliler Yahudilikten farklı olan, ancak Musa Kanunundaki bazı öğreti ve uygulamaları içeren bir inanca sahiptiler.