İçeriğe geç

‘İsa’ya İman Etmek’ Kurtuluş İçin Yeterli midir?

‘İsa’ya İman Etmek’ Kurtuluş İçin Yeterli midir?

Kutsal Kitabın cevabı

Hıristiyanlar İsa’nın insanların günahını ortadan kaldırmak için öldüğüne inanır (1. Petrus 3:18). Ancak kurtuluş için İsa’nın kurtarıcı olduğuna iman etmekten fazlası gerekir. Cinler de İsa’nın “Tanrı’nın Oğlu” olduğunu biliyor, ancak onları kurtuluş değil yok oluş bekliyor (Luka 4:41; Yahuda 6).

 Kurtulmak için ne yapmalıyım?

  • İsa’nın günahlarımız için hayatını kurban olarak verdiğine iman edin (Elçiler 16:30, 31; 1. Yuhanna 2:2). Bu, İsa’nın gerçekten yaşamış bir kişi olduğuna ve Kutsal Kitabın onun hakkında söylediği tüm sözlerin doğru olduğuna iman etmeyi içerir.

  • Kutsal Kitabın gerçekten ne öğrettiğini öğrenin (2. Timoteos 3:15). Kutsal Kitapta Elçi Pavlus’un ve Silas’ın bir gardiyana ‘Efendimiz İsa’ya iman et, kurtulursun’ dediğini okuruz. Ardından onlar gardiyana “Yehova’nın a sözünü” öğretmeye başladılar (Elçiler 16:31, 32). Bu şunu gösteriyor: Gardiyan önce Tanrı’nın Sözü hakkında temel bir bilgiye sahip olmalıydı, ancak ondan sonra İsa’ya gerçekten iman edebilirdi. Onun Kutsal Yazılar hakkında tam ve doğru bir bilgiye ihtiyacı vardı (1. Timoteos 2:3, 4).

  • Tövbe edin (Elçiler 3:19). Önceden sahip olduğunuz yanlış tutumlar, yaptığınız yanlış davranışlar için tövbe etmelisiniz, yani derin bir pişmanlık duymalısınız. Tanrı’nın hoşuna gitmeyen davranışları bıraktığınızda ve “tövbeye yakışır işler” yaptığınızda tövbe ettiğiniz başkaları tarafından açıkça fark edilecek (Elçiler 26:20).

  • Vaftiz edilin (Matta 28:19). İsa öğrencilerinin vaftiz edilmesi gerektiğini söyledi. Pavlus ve Silas’ın iyi haberi duyurduğu gardiyan da vaftiz edildi (Elçiler 16:33). Benzer şekilde Elçi Petrus büyük bir kalabalığa İsa hakkındaki hakikatleri anlattıktan sonra “onun sözlerini yürekten kabul edenler vaftiz edildi” (Elçiler 2:40, 41).

  • İsa’nın emirlerine itaat edin (İbraniler 5:9). İsa’nın ‘emrettiği her şeye uyan’ kişiler onun takipçileri olduklarını yaşam tarzlarıyla gösterirler (Matta 28:20). Onlar ‘sözün dinleyicileri olmakla kalmayıp, uygulayıcıları da olurlar’ (Yakup 1:22).

  • Sona kadar dayanın (Markos 13:13). İsa’nın öğrencilerinin kurtuluşa erişmek için ‘tahammüle ihtiyaçları vardır’ (İbraniler 10:36). Elçi Pavlus İsa’nın öğrettiklerine tam olarak itaat etti ve Tanrı’ya vefalı kaldı. Hıristiyan olduğu günden yaşamının sonuna kadar bu yoldan ayrılmadı (1. Korintoslular 9:27).

 “Kurtuluş Duası” hakkında ne denebilir?

Bazı dinlerde insanlar “Kurtuluş Duası” gibi belirli dualar ediyorlar. Bu duaları eden kişiler genellikle günahkâr durumlarını kabul ettiklerini dile getirir ve İsa’nın günahları için öldüğüne olan imanlarını ifade eder. Onlar ayrıca İsa’nın yüreklerine ya da yaşamlarına girmesini diler. Ancak Kutsal Kitap “Kurtuluş Duası” gibi basmakalıp bir duadan ne söz eder ne de böyle bir duayı onaylar.

Bazı insanlar “Kurtuluş Duasını” yapan birinin sonsuz kurtuluşu garantilediğine inanıyor. Oysa hiçbir dua tek başına kurtuluşu garantilemez. Kusurlu insanlar olarak hatalar yapmaya devam ediyoruz (1. Yuhanna 1:8). Bu nedenle İsa, takipçilerine günahlarının bağışlanması için düzenli olarak dua etmelerini söyledi (Luka 11:2, 4). Üstelik sonsuz kurtuluşa erişebilecek olan bazı Hıristiyanlar Tanrı’dan uzaklaştıkları için bu ümidi kaybettiler (İbraniler 6:4-6; 2. Petrus 2:20, 21).

 “Kurtuluş Duasının” kökeni ne?

Tarihçiler “Kurtuluş Duasının” kökeni hakkında farklı görüşlere sahip. Bazıları bu geleneğin, Reform hareketinin yaşandığı dönemde, bazılarıysa 18. ve 19. yüzyılda yaşanan dini hareketler sırasında ortaya çıktığını ileri sürüyor. Durum ne olursa olsun bu uygulama Kutsal Yazılara dayanmaz, hatta Kutsal Kitap öğretileriyle çelişir.

a Kutsal Kitap Tanrı’nın özel isminin Yehova olduğunu belirtir.