Kutsal Kitabın cevabı

İsa asla kendini Tanrı’ya eşit görmedi. Aksine O’ndan “benim Tanrım” olarak söz etti (Yuhanna 20:17). Ve O’na dua etti (Matta 26:39). Takipçilerine de nasıl dua edeceklerini öğretirken şöyle dedi: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın” (Matta 6:9).

İsa, Kutsal Yazıların Tevrat kısmından alıntı yaparken Tanrı’nın ismini kullandı. Şöyle dedi: “Tanrımız Yehova tek Yehova’dır” (Markos 12:29; Tekrar 6:4).