İçeriğe geç

İkincil menüye geç

Yehova’nın Şahitleri

Türkçe

İsa Peygambere Neden Tanrı’nın Oğlu Deniyor?

İsa Peygambere Neden Tanrı’nın Oğlu Deniyor?

Kutsal Kitabın cevabı

Elbette Tanrı’nın bir kadınla ilişkiye girip çocuk sahibi olması düşünülemez. Fakat O tüm hayatın kaynağıdır (Vahiy 4:11). Bu nedenle yarattığı ilk insan olan Âdem “Tanrı’nın oğlu” olarak adlandırılmaktadır (Luka 3:38). Benzer şekilde Kutsal Kitap İsa peygamberin de Tanrı tarafından yaratıldığını söyler. Dolayısıyla o da “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılır (Yuhanna 1:49).

Tanrı İsa’yı Âdem’den önce yaratmıştır. Kutsal Kitap İsa hakkında şöyle der: “Bu oğul, görünmez Tanrı’nın yansıması, tüm yaratılanların ilkidir” (Koloseliler 1:15). İsa’nın yaşamı, o Beytlehem’deki bir ahırda doğmadan çok uzun zaman önce başlamıştı. Aslında Kutsal Kitap onun başlangıcının “çok eskilere, devirler öncesine” dayandığını söyler (Mika 5:2). Tanrı’nın ilk Oğlu olan İsa, yeryüzünde doğmadan önce gökte ruhi bir varlık olarak yaşıyordu. Bizzat kendisi de “Ben gökten ... geldim” demişti (Yuhanna 6:38; 8:23).