Kutsal Kitabın cevabı

Elbette Tanrı’nın bir kadınla ilişkiye girip çocuk sahibi olması düşünülemez. Fakat O tüm hayatın kaynağıdır (Vahiy 4:11). Bu nedenle yarattığı ilk insan olan Âdem “Tanrı’nın oğlu” olarak adlandırılmaktadır (Luka 3:38). Benzer şekilde Kutsal Kitap İsa peygamberin de Tanrı tarafından yaratıldığını söyler. Dolayısıyla o da “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılır (Yuhanna 1:49).

Tanrı İsa’yı Âdem’den önce yaratmıştır. Kutsal Kitap İsa hakkında şöyle der: “Bu oğul, görünmez Tanrı’nın yansıması, tüm yaratılanların ilkidir” (Koloseliler 1:15). İsa’nın yaşamı, o Beytlehem’deki bir ahırda doğmadan çok uzun zaman önce başlamıştı. Aslında Kutsal Kitap onun başlangıcının “çok eskilere, devirler öncesine” dayandığını söyler (Mika 5:2). Tanrı’nın ilk Oğlu olan İsa, yeryüzünde doğmadan önce gökte ruhi bir varlık olarak yaşıyordu. Bizzat kendisi de “Ben gökten ... geldim” demişti (Yuhanna 6:38; 8:23).