İçeriğe geç

İsa Peygamberin Dış Görünüşü Nasıldı?

İsa Peygamberin Dış Görünüşü Nasıldı?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitapta fiziksel özelliklerine değinilmediğinden İsa peygamberin tam anlamıyla nasıl göründüğünü kimse bilemez. Bu da İsa’nın fiziksel özelliklerinin önemli olmadığını gösteriyor. Yine de Kutsal Kitap İsa’nın genel görünüşü hakkında bize biraz fikir verir.

  • Yüz hatları: İsa bir Yahudiydi ve kalıtım yoluyla annesinden Sami ırkının özelliklerini almış olmalı (İbraniler 7:14). Yüz hatları muhtemelen çok dikkat çekici değildi. O bir keresinde, fark edilmeden Celile’den Yeruşalim’e gizlice gidebilmişti (Yuhanna 7:10, 11). Anlaşılan, en yakın öğrencilerinin arasındayken bile diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilemiyordu. Hatırlarsanız, Yahuda İskariyot İsa’yı tutuklamaya gelen silahlı kalabalığa, onun kim olduğunu göstermek zorunda kalmıştı (Matta 26:47-49).

  • Saç uzunluğu: İsa’nın saçları büyük ihtimalle uzun değildi, çünkü Kutsal Kitap “Erkeğin uzun saçlı olması kendisi için utançtır” der (1. Korintoslular 11:14).

  • Sakalı: İsa’nın sakalı vardı. O Yahudi kanunlarına göre yaşıyordu ve kanunda erkeklere “Sakalınızın kenarlarını kesmeyeceksiniz” diye emrediliyordu (Levioğulları 19:27; Galatyalılar 4:4). Ayrıca, İsa’nın çekeceği sıkıntılar hakkında Kutsal Kitapta önceden bildirilen sözler de onun sakalından bahseder (İşaya 50:6).

  • Vücudu: Kayıtlar, İsa’nın fiziksel olarak çok dayanıklı olduğunu gösteriyor. O hizmeti sırasında kilometrelerce yürüdü (Matta 9:35). Sarrafların tezgâhlarını devirerek ve bir keresinde de kamçı ile hayvanları mabetten çıkararak mabedi iki kez temizledi (Luka 19:45, 46; Yuhanna 2:14, 15). Bir ansiklopedi “İsa’nın hayatını anlatan tüm kayıtlar, onun beden sağlığının çok iyi olduğunu belirtir” der (McClinstock ve Strong, Cyclopedia Cilt 4, sayfa 884).

  • Yüz ifadesi: İsa sıcak ve şefkatliydi; mutlaka bu yüz ifadesine de yansıyordu (Matta 11:28, 29). Her tür insan teselli ve yardım için ona geliyordu (Luka 5:12, 13; 7:37, 38). Çocuklar bile onun yanında kendilerini rahat hissediyordu (Matta 19:13-15; Markos 9:35-37).

İsa’nın dış görünüşü hakkındaki yanlış fikirler

Yanlış: Bazıları İsa’nın Afrika kökenli olması gerektiğini iddia ediyor, çünkü Vahiy kitabı, onun saçını yapağıya ve ayaklarını ‘parlayan bakıra’ benzetir (Vahiy 1:14, 15).

Gerçek: Vahiy kitabında “simgeler” kullanılır (Vahiy 1:1). İsa’nın saçı ve ayakları hakkındaki betimleme sembolik bir dille, İsa’nın diriltildikten sonraki niteliklerini tarif eder, onun dünyada yaşadığı sıradaki fiziksel görünümünü değil. Vahiy 1:14’te İsa’nın “Başı ve saçları ise ak yapağı gibi, kar gibi bembeyazdı” derken benzetme noktası olarak kumaş türü değil renk kullanılır. Bu, onun yaşla gelen hikmetini simgeler (Vahiy 3:14). Bu ayette İsa’nın saçı yapı olarak nasıl yapağıya benzetilmiyorsa, kara da benzetilmiyordu.

İsa’nın ayakları “Ocakta kor gibi parlayan saf bakıra benziyordu” (Vahiy 1:15). Ayrıca yüzü “Işıl ışıl parlayan güneş gibiydi” (Vahiy 1:16). Hiçbir insan ırkının cilt rengi bu tarife uymadığı için, “yaklaşılamaz ışıkta oturan” diriltilmiş İsa’yı gösteren bu görüntü simgesel olmalı (1. Timoteos 6:16).

Yanlış: İsa zayıf ve kırılgan biriydi.

Gerçek: İsa’nın davranışları erkekçeydi. Örneğin, onu tutuklamaya gelen silahlı kalabalığa kendini cesaretle tanıttı (Yuhanna 18:4-8). Ayrıca marangoz olarak birçok aletle, ellerini kullanarak çalıştığına göre fiziksel olarak da çok güçlü olmalıydı (Markos 6:3).

Peki İsa neden işkence direğini taşımak için yardıma ihtiyaç duydu? Ayrıca neden kendisi ile birlikte direğe gerilenlerden daha önce öldü? (Luka 23:26; Yuhanna 19:31-33) Direğe gerilmeden hemen önce İsa’nın bedeni çok zayıf düşmüştü. Duygusal açıdan büyük bir ıstırap içinde olduğu için bütün gece uyumamıştı (Luka 22:42-44). Gece boyunca Yahudilerden kötü muamele görmüş ve sabah da Romalılar ona işkence etmişti (Matta 26:67, 68; Yuhanna 19:1-3 ). Bu gibi etkenler ölümünü hızlandırmış olmalı.

Yanlış: İsa her zaman karamsar ve melankolikti.

Gerçek: İsa, Kutsal Kitabın “mutlu Tanrı” olarak tanıttığı, gökteki Babası Yehova’nın niteliklerini kusursuz bir şekilde yansıttı (1. Timoteos 1:11; Yuhanna 14:9). Aslında İsa başkalarına nasıl mutlu olabileceklerini öğretti (Matta 5:3-9; Luka 11:28). Bu gerçekler, İsa’nın mutluluğunun çoğunlukla yüz ifadesine yansıdığına işaret eder.