İçeriğe geç

İsa Peygamber Neden Öldü?

İsa Peygamber Neden Öldü?

Kutsal Kitabın cevabı

 İsa peygamber, insanların günahlarının bağışlanabilmesi ve sonsuz yaşam alabilmesi için öldü (Romalılar 6:23; Efesoslular 1:7). Ayrıca İsa’nın ölümü bir insanın en ağır sınavlar karşısında bile Tanrı’ya sadık kalabileceğini kanıtladı (İbraniler 4:15).

 Bir kişinin ölümünün nasıl bu kadar çok şey başarabildiğine bakalım.

 1.   İsa “günahlarımızın bağışlanması” için öldü” (Koloseliler 1:14).

   İlk insan Âdem günahsız ve kusursuz olarak yaratıldı. Ancak o, Tanrı’ya itaatsiz olmayı seçti. Âdem’in itaatsizliği, yani günahı tüm soyunu derinden etkiledi. Kutsal Kitap şöyle der: “Bir insanın itaatsizliğiyle birçokları günahkâr duruma düştü” (Romalılar 5:19).

   İsa da kusursuzdu, ancak o hiçbir zaman günah işlemedi. Bu nedenle ‘günahlarımıza kefaret eden bir kurban’ olabildi (1. Yuhanna 2:2). Âdem’in itaatsizliği tüm insanlığı nasıl günahla kirlettiyse, İsa’nın ölümü de kendisine iman eden herkesten günahın lekesini kaldırdı.

   Âdem insanlığı bir anlamda günaha köle olarak sattı. İsa peygamber ise bizim yerimize istekle yaşamını vererek insanlığı geri satın aldı. Sonuç olarak, “Biri günah işlerse Babanın yanında bir yardımcımızın, doğruluktan ayrılmayan İsa Mesih’in olduğunu unutmayın” (1. Yuhanna 2:1).

 2.   İsa “ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun” diye öldü (Yuhanna 3:16).

   Âdem sonsuza kadar yaşamak üzere yaratılmıştı ama işlediği günah ölüm cezası almasına sebep oldu. “Günah bir insan [Âdem] aracılığıyla ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya girdi, ölüm de tüm insanlara geçti; çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12).

   Bunun tersine, İsa peygamberin ölümü sadece günahın etkilerini ortadan kaldırmakla kalmadı ayrıca ona iman eden herkes için ölüm cezasını da iptal etti. Kutsal Kitap konuyu şöyle özetler: “Günah ölümle birlikte kral olarak hüküm sürdüğü gibi, lütuf da Efendimiz İsa Mesih sayesinde sonsuz yaşam için doğruluk yoluyla kral olarak hüküm sürsün” (Romalılar 5:21).

   Elbette bugün insanların yaşam süresi sınırlıdır. Ancak Tanrı doğruluğu seven insanlara sonsuz bir yaşam vereceğine ve ölüleri dirilteceğine söz veriyor. Böylece insanlar, İsa’nın canını vererek sağladığı fidyeden yararlanabilecekler (Mezmur 37:29; 1. Korintoslular 15:22).

 3.   İsa “ölene dek itaatli oldu” ve bir insanın her koşulda Tanrı’ya sadık kalabileceğini ispatladı (Filipililer 2:8).

   Kusursuz bir zihne ve bedene sahip olmasına rağmen Âdem kendisine ait olmayan bir şeyi bencilce arzuladığı için Tanrı’ya itaatsizlik etti (Başlangıç 2:16, 17; 3:6). Daha sonra, Tanrı’nın baş düşmanı Şeytan, hiçbir insanın, özellikle kendi hayatı söz konusuysa, Tanrı’ya özveriyle itaat etmeyeceğini iddia etti (Eyüp 2:4). Fakat kusursuz olan İsa Tanrı’ya itaat etti, utanç ve acı verici bir şekilde ölürken bile Tanrı’ya sadakatini korudu (İbraniler 7:26). Böylece bir insanın hangi sınav veya denemeyle karşılaşırsa karşılaşsın Tanrı’ya sadık kalabileceğini ispatladı.

İsa peygamberin ölümü hakkında sorular

 •   Neden İsa insanları kurtarmak için acı çekmek ve ölmek zorundaydı? Neden Tanrı ölüm cezasını hemen iptal etmedi?

   Tanrı’nın kanunu “Günahın ödediği ücret ölümdür” der (Romalılar 6:23). Tanrı, Âdem’den bu kanunu gizlemektense, itaatsizliğin cezasının ölüm olacağını ona bildirmişti (Başlangıç 3:3). Âdem günah işlediğinde, “yalan söyleyemeyen” Tanrı sözünü tuttu (Titus 1:2). Âdem soyuna sadece günahı değil, günahın ücreti olan ölümü de geçirdi.

   Günahkâr insanlar ölüm hükmünü hak ediyor olmalarına rağmen, Tanrı onlara ‘lütfunun zenginliğini’ gösterdi (Efesoslular 1:7). Tanrı’nın, İsa’yı kusursuz bir kurban olarak göndermekle yaptığı düzenleme O’nun büyük merhametini ve üstün adaletini yansıtıyordu.

 •   İsa peygamber ne zaman öldü?

   İsa gün doğuşu esas alınarak “dokuzuncu saatte”, yani Yahudilerin Fısıh gününde öğleden sonra saat üç sularında öldü (Markos 15:33-37, dipnot). Bu tarih, bugün kullandığımız takvime göre MS 33 yılının 1 Nisan Cuma gününe denk gelir.

 •   İsa peygamber nerede öldü?

   İsa “Kafatası denilen yere çıktı. Buraya İbranice Golgota denirdi” ve orada idam edildi (Yuhanna 19:17, 18). İsa’nın günlerinde bu yer Yeruşalim’in ‘şehir kapısının dışındaydı’ (İbraniler 13:12). Kutsal Kitap bazılarının İsa’nın idamını ‘uzaktan izlediğini’ söylediğine göre, bir tepe üzerinde bulunuyor olabilirdi (Markos 15:40). Ancak, Golgota’nın bugün bulunduğu yer kesin olarak saptanamayabilir.

 •   İsa peygamber nasıl öldü?

   Birçokları İsa’nın haça gerilerek idam edildiğine inanıyor, ancak Kutsal Kitap şöyle söyler: “O, günahlarımızı direk üzerinde, kendi bedeninde taşıdı” (1. Petrus 2:24). Kutsal Kitabı kaleme alanlar İsa’nın idamında kullanılan araca atfen Yunanca stauros ve ksülon kelimelerini kullandılar. Çoğu bilim adamı bu kelimelerin tek bir ağaç parçasından yapılmış bir sırık veya düz bir direği kastettiği sonucuna varmıştır.

 •   İsa’nın ölümü nasıl anılmalı?

   İsa, yılda bir kez kutlanan Yahudi Fısıh bayramının gecesinde, takipçileriyle birlikteyken özel bir düzenleme başlattı ve onlara şunu emretti: “Beni anmak için bunu yapmaya devam edin” (1. Korintoslular 11:24). Bundan saatler sonra İsa öldürüldü.

   Kutsal Kitabı kaleme alanlar İsa’yı Fısıhta sunulan kuzuya benzetti (1. Korintoslular 5:7). Fısıh kutlamasının İsrailoğullarına kölelikten kurtulmalarını hatırlattığı gibi, İsa Mesih’in ölümünün anılması da Hıristiyanlara günah ve ölümden kurtulmalarını hatırlatır. Fısıh, yılda bir kez ay takvimine göre 14 Nisan günü kutlanırdı; benzer şekilde ilk Hıristiyanlar da İsa’nın ölümünü yılda bir kez andılar.

   Dünya çapında milyonlarca insan, her yıl ay takvimine göre 14 Nisana denk gelen günde İsa’nın ölümünü anıyor.