İçeriğe geç

İsa Ne Zaman Doğdu?

İsa Ne Zaman Doğdu?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap İsa Mesih’in doğumuyla ilgili kesin bir tarih vermez. Şu kaynaklar da bunu destekler:

  • İsa’nın doğum tarihi kesin olarak bilinmez’ (Temel Britannica).

  • İsa’nın gerçek doğum tarihi bilinmez” (New Catholic Encyclopedia).

Kutsal Kitap ‘İsa ne zaman doğdu?’ sorusuna doğrudan cevap vermese de, İsa’nın doğumundan önce ve doğumu sırasında gerçekleşen iki olay hakkında verdiği ayrıntılardan onun 25 Aralık’ta doğmadığı anlaşılır.

Kışın doğmadı

  1. Nüfus sayımı. Sezar Augustus, İsa doğmadan kısa süre önce “tüm yeryüzünde nüfus sayımı yapılması için bir buyruk çıkardı.” Herkes “kendi şehrine” gidip orada kaydolmalıydı ve bazı kişilerin bunun için bir hafta, hatta daha uzun süre yolculuk etmesi gerekiyordu (Luka 2:​1-3). Büyük olasılıkla vergi ve askerlik düzenlemesi için çıkarılan bu buyruk kışın çıkmış olamazdı. Aksi takdirde insanların soğukta uzun yolculuklar yapması gerekecekti. Muhtemelen Augustus vatandaşlarını böyle bir yolculuğa zorlayarak onları kışkırtmak istemezdi.

  2. Çobanlar. Çobanlar ‘kırlarda kalır ve geceleri sürülerine nöbetleşe bakarlardı’ (Luka 2:⁠8). O dönemle ilgili bir kitap, sürülerin “Fısıh’tan [mart sonu] önceki haftadan” kasım ortasına kadarki dönemi kırlarda geçirdiğini söyler. Ayrıca şöyle der: “Koyun sürüleri . . . . kışı kapalı yerlerde geçirirlerdi ve yalnızca bu gerçek bile kışa rastlayan geleneksel Noel tarihinin doğru olamayacağını gösterir; çünkü İncil’de [o sırada] çobanların kırlarda oldukları yazılıdır” (Daily Life in the Time of Jesus).

Sonbahar başında doğdu

İsa’nın öldüğü günden geri sayarak doğduğu zamanı bulabiliriz. İsa MS 33 yılının baharında Fısıh’ın kutlandığı 14 Nisan günü öldü (Yuhanna 19:​14-16). Üç buçuk yıllık hizmetine yaklaşık 30 yaşında başladığı düşünülürse, MÖ 2’nin sonbahar başında doğduğu sonucuna varırız (Luka 3:23).

Noel neden 25 Aralık’ta kutlanıyor?

İsa Mesih’in 25 Aralık’ta doğduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen Noel neden bu tarihte kutlanıyor? AnaBritannica ansiklopedisine göre, kilise liderleri büyük olasılıkla “bu kutlamayı putperest Romalıların şenlikleriyle aynı güne denk getirme çabası” içine girdi. Kış gündönümünde yapılan bu şenlik ‘zapt edilemez Güneş’in doğum gününü’ kutlamak için düzenleniyordu. Başka bir ansiklopediye göre ise birçok bilgin bunun, “Hıristiyanlığı putperest kökenli Hıristiyanlara daha çekici hale getirmek için” yapıldığına inanıyor (The Encyclopedia Americana).