İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

İsa Mesih Hangi Anlamda Kurtarıcıdır?

İsa Mesih Hangi Anlamda Kurtarıcıdır?

Kutsal Kitabın cevabı

İsa Mesih günahlarımıza kefaret olması için yaşamını fidye olarak verdi ve böylece sadık insanlar için kurtuluş yolunu açtı (Matta 20:28). Bu nedenle Kutsal Kitap onun “dünyanın kurtarıcısı” olduğunu söyler (1. Yuhanna 4:14). Ayrıca Kutsal Kitap İsa hakkında şöyle der: “Ondan başka kimse kurtuluş getiremez; çünkü Tanrı kurtulmamız için gök altında, insanlar arasında başka birinin ismini vermemiştir” (Elçiler 4:12).

Kutsal Yazılarda okuduğumuz gibi ‘İsa her insan için ölümü tattı’ (İbraniler 2:9; Yuhanna 3:16). Sonrasında ise “Tanrı onu diriltti” ve yeryüzüne gelmeden önce olduğu gibi tekrar gökte ruhi bir varlık olarak yaşamaya başladı (Elçiler 3:15). Bu nedenle İsa “kendisi aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanlara tam bir kurtuluş sağlayabilir, çünkü onlar adına yalvarmak üzere her zaman hayattadır” (İbraniler 7:25).

Tanrı’ya yalvarmak için neden İsa’ya ihtiyacımız var?

Hepimiz günahkârız (Romalılar 3:23). Günah Tanrı’yla aramızda bir engel oluşturur ve aslında günahın sonucu ölümdür (Romalılar 6:23). Ama İsa, günahlarımıza kefaret olarak sağlanan fidyeye iman edenlerin “yardımcısıdır”, bizi adeta savunur (1. Yuhanna 2:1). Tanrı’ya bizim adımıza yalvarır ve ödenen fidyeye dayanarak Tanrı’dan dualarımızı işitmesini ve günahlarımızı bağışlamasını ister (Matta 1:21; Romalılar 8:34). Tanrı Kendi amacıyla uyumlu olan böyle dilekleri işitir. Tanrı İsa’yı yeryüzüne “dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi” (Yuhanna 3:17)

Kurtulmak için İsa aracılığıyla sağlanan fidyeye inanmak yeterli mi?

Hayır. Buna iman etmek kurtuluş için şart olsa da daha fazlası gereklidir (Elçiler 16:30,31). Kutsal Kitapta şu sözler yazılıdır: “Ruhtan yoksun beden nasıl ölüyse, işlerden yoksun iman da öyle ölüdür” (Yakup 2:26). Kurtulmak için şunları yapmalıyız:

  • Yehova Tanrı ve İsa Mesih hakkında bilgi almalıyız (Yuhanna 17:3).

  • Onlara iman etmeliyiz (Yuhanna 12:44;14:1).

  • İmanımızı onların emirlerine itaat ederek göstermeliyiz (Luka 6:46; 1. Yuhanna 2:17). İsa ona ‘Efendim’ diyen herkesin kurtulmayacağını, ancak göklerde olan Tanrı’nın isteğini yapanların kurtulacağını öğretti (Matta 7:21).

  • Zorluklara rağmen imanımızı göstermeye devam etmeliyiz. İsa şu sözleriyle bunu açıkça gösterdi: “Kim sona kadar dayanırsa kurtulacak” (Matta 24:13).