İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

İsa Evli miydi? Kardeşleri Var mıydı?

İsa Evli miydi? Kardeşleri Var mıydı?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap İsa’nın evlenip evlenmediğine özel olarak değinmese de, onun evli olmadığı bazı kayıtlardan açıkça anlaşılır. * Şu örneklere bakalım:

  1. Kutsal Kitap İsa’nın hizmeti boyunca ona eşlik eden ya da işkence direğine gerildiği sırada orada olan aile fertlerinden ve kadınlardan sık sık söz eder; ancak onun bir eşi olduğundan hiç bahsetmez (Matta 12:46, 47; Markos 3:31, 32; 15:40; Luka 8:2, 3, 19, 20; Yuhanna 19:25). Kutsal Kitabın bu konuda bir şey söylememesinin en mantıklı nedeni onun hiç evlenmemiş olmasıdır.

  2. İsa, Tanrı’ya daha çok hizmet etmek amacıyla bekâr kalanlardan bahsederken öğrencilerine, “Bunu yapabilen yapsın” dedi (Matta 19:10-12). Yaşamlarını Tanrı’ya hizmet etmeye adayarak evlenmemeyi tercih edenler için bir örnek bıraktı (Yuhanna 13:15; 1. Korintoslular 7:32-38).

  3. İsa ölümünden önce annesini bir öğrencisine emanet etti (Yuhanna 19:25-27). Eğer onun karısı ve çocukları olsaydı, elbette böyle yakın aile üyeleri için de benzer bir düzenleme yapardı.

  4. Kutsal Kitap İsa’yı kocalara örnek gösterirken, onun bir eşe değil cemaate nasıl davrandığına değinir. Şöyle der: “Kocalar, karılarınızı her zaman sevin; Mesih de cemaati böyle sevdi ve kendisini onun uğruna teslim etti” (Efesoslular 5:25). İsa yeryüzündeki yaşamı sırasında evlenmiş olsaydı, bu ayette onun bir koca olarak sergilediği kusursuz örneğe değinilmez miydi?

İsa’nın kardeşleri var mıydı?

Evet, İsa’nın en az altı kardeşi vardı. Erkek kardeşleri Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda’ydı; ayrıca en az iki kız kardeşi vardı (Matta 13:54-56; Markos 6:3). Bunlar Meryem’le Yusuf’un çocuklarıydı (Matta 1:25). Kutsal Kitap İsa’nın, Meryem’in “ilk çocuğu” olduğunu söyler; bu Meryem’in başka çocukları da olduğunu gösterir (Luka 2:7).

İsa’nın kardeşleriyle ilgili yanlış fikirler

Meryem’in hayatı boyunca bakire kaldığını düşünen bazıları bu fikirlerini desteklemek için “erkek kardeş” ifadesine farklı anlamlar yüklüyorlar. Örneğin İsa’nın erkek kardeşlerinin aslında Yusuf’un önceki evliliğinden olduğunu düşünüyorlar. Ancak Kutsal Kitap Davut’un krallığını İsa’nın miras aldığını belirtir (2. Samuel 7:12, 13; Luka 1:32). Eğer Yusuf’un İsa’dan daha büyük yaşta oğulları olsaydı, Yusuf’un yasal vârisi en büyük oğlu olmalıydı.

Bu ifade İsa’nın öğrencilerine, yani ruhi kardeşlerine atfediyor olabilir mi? Kutsal Yazılar bu düşünceyi desteklemez, çünkü İsa’nın hayatının bir döneminde ‘kardeşlerinin ona iman etmediğini’ okuyoruz (Yuhanna 7:5). Kutsal Kitap, İsa’nın kardeşlerini öğrencilerinden ayırt eder (Yuhanna 2:12).

Başkalarıysa İsa’nın kardeşlerinin aslında onun kuzenleri olduğunu iddia ediyor. Oysa Yunanca Kutsal Yazılarda “kardeş”, “akraba” ve “kuzen” için farklı sözcükler kullanılır (Luka 21:16; Koloseliler 4:10). Pek çok Kutsal Kitap bilgini, İsa’nın erkek ve kız kardeşlerinin onun bedeni kardeşleri olduğunu kabul eder. Örneğin The Expositor’s Bible Commentary adlı başvuru kaynağında şu sözler yer alıyor: “En doğal anlamıyla ‘kardeşler’ ifadesi . . . Meryem ve Yusuf’un oğullarına ve dolayısıyla İsa’nın aynı anneden olan kardeşlerine atfeder.”  *

^ p. 3 Kutsal Kitap Mesih’ten “güvey” olarak da bahseder, ancak ayetlerin bağlamı bu ifadenin simgesel olduğunu gösterir (Yuhanna 3:28, 29; 2. Korintoslular 11:2).

^ p. 13 Ayrıca şu kaynaklara bakabilirsiniz: The Gospel According to St. Mark, İkinci Baskı, Vincent Taylor, sayfa 249 ve A Marginal Jew​—Rethinking the Historical Jesus, John P. Meier, Cilt 1, sayfa 331-332.