İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Hayvanlar Ölünce Göğe Gider mi?

Hayvanlar Ölünce Göğe Gider mi?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap, yeryüzündeki tüm canlılar arasından sadece sınırlı sayıda insanın göğe gideceğini öğretir (Vahiy 14:1, 3). Bu insanlar gökte İsa’yla birlikte krallar ve kâhinler olarak hizmet edecekler (Luka 22:28-30; Vahiy 5:9, 10). İnsanların büyük çoğunluğu ise yeryüzünde kurulacak cennette yaşamak üzere diriltilecek (Mezmur 37:11, 29).

Kutsal Kitap hayvanların göğe gideceğinden hiç bahsetmez. Çünkü hayvanlar ‘gökte yaşama çağrısını’ almaya yeterli duruma gelebilmek için gerekli olan adımları atamazlar (İbraniler 3:1). Bu adımlar bilgi almayı, iman etmeyi ve Tanrı’nın emirlerine uymayı içerir (Matta 19:17; Yuhanna 3:16; 17:3). Sadece insanlar sonsuza dek yaşama amacıyla yaratılmıştır (Başlangıç 2:16, 17; 3:22, 23).

Yeryüzünde yaşayan canlıların göğe gidebilmek için diriltilmesi gerekir (1. Korintoslular 15:42). Kutsal Kitapta bazı dirilme olayları kayıtlıdır (1. Krallar 17:17-24; 2. Krallar 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-15; 8:41, 42, 49-56; Yuhanna 11:38-44; Elçiler 9:36-42; 20:7-12). Ancak bu olayların hepsinde de diriltilenler insanlardı, hayvanlar değil.

 Hayvanlar ölünce onlara ne oluyor?

Kutsal Kitap insanın da hayvanın da “can” olduğunu öğretir (Sayılar 31:28). İlk insan Âdem yaratıldığında “yaşayan bir can” oldu (Başlangıç 2:7). Can iki unsurdan meydana gelir: “yerin toprağı” ve “hayat nefesi.”

Kutsal Kitap canın ölebileceğini öğretir (Levioğulları 21:11; Hezekiel 18:20). Her ikisi de ölünce “toprağa” geri döner (Vaiz 3:19, 20). Başka sözlerle varlığı sona erer. *

 Hayvanlar günah işler mi?

Hayır. Günah işlemek demek, Tanrı’nın standartlarına aykırı şeyler düşünmek, hissetmek ya da yapmak demektir. Bir canlının günah işleyebilmesi için ahlaki konularda karar verebilecek durumda olması gerekir, oysa hayvanların böyle bir yeteneği yoktur. Hayvanlar sınırlı yaşam süreleri boyunca içgüdülerine göre davranan varlıklardır (2. Petrus 2:12). Bu süre bitince de, günah işlemedikleri halde ölürler.

 Tanrı hayvanlara kötü davranılmasını onaylar mı?

Hayır. Tanrı insanlara hayvanlar üzerinde yetki verdi ama kötü davranma hakkı vermedi (Başlangıç 1:28; Mezmur 8:6-8). Tanrı küçük kuşlar da dahil her hayvanla yakından ilgilenir (Yunus 4:11; Matta 10:29). O, geçmişte kullarına hayvanlara karşı düşünceli davranmalarını emretmişti (Çıkış 23:12; Tekrar 25:4; Özdeyişler 12:10).

^ p. 11 Daha fazla bilgi için Kutsal Kitaptan Neler Öğrenebilirsiniz? başlıklı kitabın 6. bölümüne bakın.