Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap günümüzde meydana gelen doğal afetlere Tanrı’nın neden olduğunu öğretmez. Tanrı’nın Kutsal Kitapta anlatılan hükümleri doğal afetlerden oldukça farklıdır.

  1. Tanrı harekete geçmeden önce tüm etkenleri hesaba katar. Kutsal Kitap şöyle der: “İnsan görünüşe bakar oysa Yehova yüreğe bakar” (1. Samuel 16:7).

  2. Yehova insanların yüreğini okur ve sadece kötüleri yok eder (Başlangıç 18:23-32).

  3. Tanrı önceden uyarıda bulunarak adil kişilere kurtuluş fırsatı sunar.

Oysa doğal afetler hemen hemen hiç uyarıda bulunmaksızın gerçekleşir ve insanları kim olduğuna bakmadan öldürür ve yaralar. Ayrıca deprem, sel ve hava koşulları açısından risk taşıyan bölgelere yerleşim yerleri inşa eden ve doğaya zarar veren insanlar bu felaketlerin daha da kötü sonuçlar doğurmasında bir ölçüde pay sahibidir.