İçeriğe geç

Kutsal Kitap Doğal Afetler Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Doğal Afetler Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitabın cevabı

Günümüzde yaşanan doğal afetlere Tanrı sebep olmuyor, tersine bu afetlerden etkilenen insanlar için üzülüyor. Tanrı’nın gökteki Krallığı dünyayı yönetmeye başladığında doğal afetler de dahil acıya sebep olan tüm etkenler ortadan kalkacak. O zaman gelene dek Tanrı doğal afetlerden etkilenenlere teselli sağlamaya devam edecek (2. Korintoslular 1:3).

 Doğal afetlerin Tanrı’dan bir ceza olmadığına neden emin olabiliriz?

Kutsal Kitap geçmişte Tanrı’nın kötüleri yok etmek için doğa olaylarını kullandığını gösterir. Fakat bununla doğal afetler arasında çok fark var.

  • Bir doğal afette iyiler de kötüler de yaralanabilir ya da ölebilir. Oysa Tanrı hükmünü yerine getirdiğinde sadece kötüleri yok etmiştir. Örneğin Tanrı geçmişte Sodom ve Gomorra şehirlerini yok ederken, iyi biri olan Lût’u ve iki kızını korumuştu (Başlangıç 19:29, 30). Tanrı o dönemde yaşayan insanların yüreklerini görüyordu ve sadece kötü olduğuna karar verdiği insanları yok etti (Başlangıç 18:23-32; 1. Samuel 16:7).

  • Doğal afetleri önceden bilmek genelde mümkün değildir. Öte yandan Tanrı, doğa olaylarını kullanarak kötüleri cezalandırmadan önce onları uyardı. Uyarılara kulak verenler için kurtuluş fırsatı vardı (Başlangıç 7:1-5; Matta 24:38, 39).

  • Doğal afetlerin meydana gelmesinde ya da yıkıcı olmasında insanların da bir ölçüde payı vardır. Nasıl? İnsanlar doğaya zarar vererek ve deprem bölgelerine, sel yataklarına ya da aşırı iklim olaylarının yaşandığı yerlere evler yaparak doğal afetlerin yıkıcı olmasında rol oynar (Vahiy 11:18). İnsanların bu yanlış kararları için Tanrı’yı suçlayamayız (Özdeyişler 19:3).

 Doğal afetler sonun alameti mi?

Evet, Kutsal Kitap “son günlerde”, yani ‘bu ortamın sonunda’ doğal afetler olacağını önceden bildirmişti (2. Timoteos 3:1; Matta 24:3). Örneğin içinde bulunduğumuz dönem hakkında İsa peygamber şöyle demişti: “Birçok yerde kıtlıklar ve depremler olacak” (Matta 24:7). Yakında Tanrı dünyada acıya sebep olan tüm etkenleri ortadan kaldıracak, buna doğal afetler de dahildir (Vahiy 21:3, 4).

 Tanrı afet kurbanlarına nasıl yardım eder?

  • Tanrı afet kurbanlarını Kutsal Kitapta kayıtlı sözleriyle teselli eder. Kutsal Kitap Tanrı’nın bizimle ilgilendiğini ve acı çektiğimizde bizim için üzüldüğünü gösterir (İşaya 63:9; 1. Petrus 5:6, 7). Ayrıca doğal afetlerin olmayacağı bir zamanın geleceğini de öğretir. (“ Afet kurbanlarını teselli edebilecek ayetler” çerçevesine bakın.)

  • Tanrı Kendisine ibadet eden insanlar aracılığıyla afetzedelere yardım eder. İsa peygamberin “kalbi kırık olanları” ve “bütün yaslıları” teselli edeceği Kutsal Yazılarda çok önceden bildirilmişti (İşaya 61:1, 2). Tanrı’ya tapınanlar da İsa peygamberi örnek alarak başkalarını teselli etmek için büyük bir çaba gösterir (Yuhanna 13:15).

    Tanrı, kulları aracılığıyla doğal afetlerden etkilenenlere ihtiyaçları olan yardımı da sağlar (Elçiler 11:28-30; Galatyalılar 6:10).

Yehova’nın Şahitleri Porto Riko’da kasırgadan etkilenen kişilere yardım ediyor

 Kutsal Kitap doğal afetlere hazırlıklı olmanıza yardım eder mi?

Evet. Kutsal Kitap bu amaçla yazılmadıysa da hazırlıklı olmamıza yardım edecek ilkeler içerir. Örneğin:

  • Olası felaketler için planınız olsun. Kutsal Kitapta şunları okuyoruz: “Akıllı kişi felaketi görüp gizlenir” (Özdeyişler 22:3). Önceden acil durum planı yapmak akıllıca olur. Acil durum çantası hazırlayabilir ve bir felaket halinde ailece nerede buluşacağınızı belirleyebilirsiniz.

  • Malınızdan çok canınıza değer verin. Kutsal Kitap şöyle der: “Dünyaya bir şey getirmedik ve ondan bir şey de götüremeyiz” (1. Timoteos 6:7, 8). Bir afet olduğunda evinizi ve sahip olduklarınızı geride bırakmakta tereddüt etmeyin. Unutmayın, hayatınız herhangi bir maddi şeyden çok daha önemlidir (Matta 6:25).