İçeriğe geç

Cehennem Nedir? Sonsuza Dek Azap Çekilen Bir Yer midir?

Cehennem Nedir? Sonsuza Dek Azap Çekilen Bir Yer midir?

Kutsal Kitabın cevabı

İbranice “Şeol” ve Yunanca karşılığı olan “Hades” kelimeleri “ölüler diyarı” ya da “insanlığın ortak mezarı” anlamına gelir. Bu kelimeler Yeni Dünya Çevirisi ve Kitabı Mukaddes gibi çevirilerde bu şekilde geçmekle birlikte bazı Kutsal Kitap çevirilerinde “cehennem” olarak tercüme edilmiştir (Mezmur 16:10; Elçiler 2:27, dipnot). Bu yüzden birçok insan, resimde de görüldüğü gibi Tanrı’nın günahkârları cehennem ateşine attığına ve onların orada azap çektiğine inanıyor. Ancak Kutsal Kitap bunu öğretmez.

  1. Ölüler diyarındakiler bilinçsizdir, dolayısıyla acı çekmeleri mümkün değildir. ‘Ölüler hiçbir şeyin farkında değildir. Ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve hikmet yoktur’ (Vaiz 9:​5, 10).

  2. İyi insanlar ölüler diyarına gider. Yakup ve Eyüp peygamberler ölüler diyarına gideceklerinden söz ettiler (Başlangıç 37:35; Eyüp 14:13).

  3. Günahın cezası, cehennem ateşinde azap çekmek değil ölümdür. “Ölen kişi günahından beraat etmiştir” (Romalılar 6:7).

  4. Sonsuz azap Tanrı’nın adaletiyle çelişir (Tekrar 32:4). İlk insan Âdem günah işlediğinde Tanrı ona “Topraksın, yine toprağa döneceksin” dedi, başka sözlerle Âdem’in cezası varlığının sona ermesiydi (Başlangıç 3:19). Eğer Tanrı, Âdem’i ateşli bir cehenneme göndermeyi düşünüyor olsaydı, yalan söylemiş olurdu.

  5. İnsanlara sonsuza dek işkence etmek Tanrı’nın aklından bile geçmez. Kutsal Kitap “Tanrı sevgidir” der; Tanrı’nın insanları cehennem ateşiyle cezalandıracağı inancı, bu öğretiye ters düşer (1. Yuhanna 4:8; Yeremya 7:31).