İçeriğe geç

Kutsal Kitap Cadılar Bayramının Kökeni Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Cadılar Bayramının Kökeni Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap Cadılar Bayramına değinmez. Fakat hem Cadılar Bayramının kökeni hem de günümüzdeki âdetler bunun ölüler ve ruhlarla, yani cinlerle ilgili sahte inanışlara dayandığını gösterir. (“Cadılar Bayramının tarihi ve âdetleri” başlıklı çerçeveye bakın.)

Kutsal Kitap bizi şöyle uyarır: “Aranızda .... medyum, bilici ya da ölülere danışan bulunmayacak” (Tekrar 18:​10-12). Bazıları Cadılar Bayramını zararsız bir eğlence olarak görse de Kutsal Kitap bu bayramla ilgili âdetlerin hiç de zararsız olmadığını gösterir. Bir ayette şöyle der: “Ben sizin, cinlerle ortak olmanızı istemiyorum. [Tanrı’nın] kâsesinden içerken cinlerin kâsesinden de içemezsiniz” (1. Korintoslular 10:​20, 21).

Cadılar Bayramının tarihi ve âdetleri

  1. Samhain Şenliği: Bir ansiklopediye göre Cadılar Bayramının geçmişi “Keltlerin 2.000 yıldan uzun zaman önce kutladığı bu eski putperest bayrama” kadar uzanmaktadır. “Keltlerin inanışına göre bu dönemde ölüler insanların arasında dolaşırdı. Samhain Şenliği sırasında ölüler insanları ziyaret ederdi” (The World Book Encyclopedia). Fakat Kutsal Kitap açıkça ölülerin ‘hiçbir şeyin farkında olmadığını’ söyler (Vaiz 9:5). Dolayısıyla insanlarla iletişim kuramazlar.

  2. Cadılar Bayramı kostümleri ve şeker toplamak: Cadılar Bayramıyla ilgili bir kitaba göre bazı Keltler etrafta dolaşan ruhları kendilerinin de onlardan biri olduğuna inandırmak ve onları uzaklaştırmak için korkunç kostümler giyerlerdi (Halloween​—An American Holiday, An American History). Bazıları da ruhları sakinleştirmek için onlara şeker sunardı. Ortaçağ Avrupasında Katolik din adamları yerel putperest âdetleri benimsediler ve mensuplarını kostüm giyip ev ev dolaşmaya ve küçük hediyeler istemeye teşvik ettiler. Fakat Kutsal Kitap putperest âdetleri Tanrı’ya sunulan ibadetin içine sokmayı kesinlikle onaylamaz (2. Korintoslular 6:17).

  3. Hayaletler, vampirler, kurt adamlar, cadılar ve zombiler: Uzun zamandır bunların kötü ruhlarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir (Halloween Trivia). Kutsal Kitap kötü ruhi varlıklarla birlikte kutlama yapmamızı değil, onlara karşı bir mücadele vermemiz gerektiğini açıkça söyler (Efesoslular 6:12).

  4. Balkabakları: Ortaçağ Britanyasında “insanlar kapı kapı gezip ölüler için dua etmenin karşılığında yiyecek isterlerdi” ve yanlarında “fener olarak, oyup içine mum koydukları turplar” taşırlardı, “mumlar Arafta tutsak kalmış ruhları simgelerdi” (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night). Bazıları da bu fenerlerin kötü ruhları uzaklaştırmak için kullanıldığını söyler. 1800’lü yıllarda Kuzey Amerika’da bol bulunduğu ve kolay oyulduğu için turpların yerini balkabakları aldı. Bu âdetin ardında yatan ruhun ölümsüzlüğü, ölüler için dua etmek ve Araf inancı Kutsal Kitaba dayanmaz (Hezekiel 18:4).