İçeriğe geç

Bağışlanamaz Günah Nedir?

Bağışlanamaz Günah Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Bir günahın bağışlanamaz olması, kişinin Tanrı tarafından bağışlamasını sonsuza dek engelleyecek bir tutum sergilediği anlamına gelir. Böyle bir tutum nasıl gelişebilir?

Tanrı günahlarından tövbe eden, yaşamlarında O’nun standartlarını izleyen ve İsa Mesih’e iman eden kişileri bağışlar (Elçiler 3:19, 20). Ancak bazen kişi günahkâr davranışını sürdürmekte o kadar kararlı olur ki tutum ve davranışını hiç değiştirmeyebilir. Kutsal Kitap böyle birinin ‘kötü bir yüreğe’ sahip olduğunu söyler; kişinin yüreği ‘günahın aldatma gücüyle duyarsızlaşmıştır’ (İbraniler 3:12, 13). Fırında pişirilen balçık tekrar şekil alamayacağı gibi, bu kişinin de katılaşan yüreği sürekli Tanrı’ya karşı gelir (İşaya 45:9). Böyle birinin bağışlanması için hiçbir dayanak yoktur, dolayısıyla işlediği günah bağışlanamaz bir günahtır (İbraniler 10:26, 27).

İsa’nın zamanında bazı Yahudi din adamları bağışlanamaz günah işlemişti. İsa’nın yaptığı mucizelerin ardındaki gücün Tanrı’nın kutsal ruhu olduğunu biliyorlardı. Yine de kötü niyetle İsa’nın gücünü İblis Şeytan’dan aldığını söylediler (Markos 3:22, 28-30).

Bağışlanabilir günaha örnekler

  • Bilgisizlikten dolayı Tanrı’ya küfretmek. İsa peygamberin elçisi Pavlus, bir zamanlar Tanrı’ya küfreden biriydi. Fakat sonra şöyle söyledi: “Merhamet gördüm. Çünkü bilgisizdim ve imansızca hareket ediyordum” (1. Timoteos 1:13).

  • Zina. Kutsal Kitap bir zamanlar zina yapan fakat sonra davranışını değiştirip Tanrı tarafından bağışlanan bazı kişilere değinir (1. Korintoslular 6:9-11).

“Bağışlanamaz bir günah mı işledim?”

Geçmişteki günahkâr yaşam tarzınızdan gerçekten nefret eder ve değişiklik yapmayı içtenlikle isterseniz, bağışlanamaz günah işlemiş olmazsınız. Yüreğiniz Tanrı’ya karşı kalıcı şekilde duyarsızlaşmadığı sürece, aynı günaha birkaç kez yenik düşmüş olsanız bile O’nun tarafından bağışlanabilirsiniz (Özdeyişler 24:16).

Bazı kişiler suçluluk duygusu hissettikleri için bağışlanamaz bir günah işlemiş olabileceklerini düşünüyor. Ancak Kutsal Kitap duygularımıza her zaman güvenemeyeceğimizi gösterir (Yeremya 17:9). Tanrı bize kendimiz de dahil hiç kimseyi yargılama yetkisi vermemiştir (Romalılar 14:4, 12). Yüreğimiz bizi mahkûm etmeye devam etse bile Tanrı bizi bağışlayabilir (1. Yuhanna 3:19, 20).

İsa peygambere ihanet eden Yahuda İskariyot bağışlanamaz bir günah mı işledi?

Evet. O açgözlülüğü nedeniyle, kutsal bir amaç için bağışlanan parayı çaldı. Hatta yoksulları düşünüyormuş gibi davrandı ama asıl amacı daha çok para çalabilmekti (Yuhanna 12:4-8). Yahuda’nın yüreği kötü davranışlarını sürdürmek konusunda o kadar katılaşmıştı ki sonunda 30 gümüş karşılığında İsa’ya ihanet etti. İsa, Yahuda’nın asla gerçekten tövbe edemeyeceğini biliyordu, bu yüzden ondan ‘yıkıma giden adam’ diye söz etti (Yuhanna 17:12). Başka sözlerle Yahuda öldüğünde sonsuza dek yok olacaktı, onun için dirilme ümidi söz konusu değildi (Markos 14:21).

Yahuda günahından gerçekten tövbe etmedi. O, suçunu Tanrı’ya değil, işbirliği yaptığı din adamlarına itiraf etti (Matta 27:3-5; 2. Korintoslular 7:10).